Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte anterioare
PROIECTE ANTERIOARE
Proiectul „Promovarea şi Protecţia Drepturilor Copiilor în cadrul Sistemului de Justiţie al Republicii Moldova”

PROIECTUL (denumirea oficială): „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”

SCOPUL PROIECTULUI:

Reducerea cazurilor de discriminare și maltratare a copiilor pe parcursul contactului timpuriu a acestora cu sistemul de justiție din Moldova.

DURATA PROIECTULUI: decembrie 2013 – decembrie 2015

DE CE A FOST NEVOIE DE ACEST PROIECT?

În fiecare an, mii de copii vin direct sau indirect în contact cu sistemul de justiție al Republicii Moldova. Fie că sunt victime, martori sau infractori, pentru toate cazurile este la fel de important să fie asigurat copiilor un sistem ce le înțelege vulnerabilitățile specifice şi le respectă drepturile. Deşi Moldova dispune de un cadru legislativ primar de protecție a copilului pe durata urmăririi penale sau judecării cauzei, mai multe studii denotă incidente repetate de desconsiderare, victimizare secundară şi acces limitat la informaţii a copiilor victime, martori sau infractori. Datele disponibile şi consultările experţilor relevă faptul că cele mai frecvente cazuri de maltratare și discriminare pot apărea anume la primul contact cu sistemul de justiție.

BENEFICIARI: angajații poliției; membrii echipelor multidisciplinare de la nivel local; copiii și familiile acestora  de pe ambele maluri ale râului Nistru.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE:

Proiectul a fost construit în jurul a 3 drepturi fundamentale ale copiilor, și anume: dreptul de a fi tratat cu demnitate și compasiune; dreptul de a fi protejat în față discriminării; dreptul de a fi informat. Prin implicarea a 3 grupuri-țintă – ofițeri de poliție, membri ai mecanismului de coordonare inter-sectorială, copii și părinți/persoane în grija cărora se află copiii – activitățile proiectului au urmărit să asigure respectarea drepturilor sus-menționate.

Scopul proiectului a fost realizat prin implicarea și instruirea a 610 polițiști/viitori polițiști, 1.126 specialiști în domeniul protecției copilului și a mai mult de 110.000 de copii și 43.000 părinți.

Obiectivul specific unu: Consolidarea capacităţilor poliţiştilor de a identifica, respecta şi răspunde drepturilor şi necesităţilor copiilor în contact cu legea

Terre des hommes Moldova a organizat o serie de cursuri intensive pentru angajaţii din cadrul Inspectoratelor de poliţie teritoriale cu scopul de a consolida capacităţile profesionale ale poliţiştilor, în vederea promovării şi protecţiei drepturilor copiilor, sporirea nivelului de siguranţă a copiilor în societate, precum şi  perfecţionarea profesională în domeniul asistenţei copiilor aflaţi în contact cu legea. În rezultat, 515 polițiști angajați de pe ambele maluri ale Nistrului și 95 de studenți ai facultăților relevante cunosc cum să interacționeze mai profesionist cu copiii. Complementar la programul de formare, au fost elaborate seturi de materiale, suporturi de curs, inclusiv un curs de 10 lecții video care să faciliteze instruirea și împărtășirea cunoștințelor. O nouă disciplină privind practicile polițienești de protecție și asistență a copilului a fost introdusă ca obligatorie în Planul de învățământ al Academiei de Poliție Ștefan cel Mare.

Obiectivul specific doi: Consolidarea mecanismelor de coordonare intersectorială pentru protecţia copilului

Cooperarea între diverși specialiști în procesul de lucru cu copiii în contact cu legea a devenit mai eficientă. În acest scop, au fost organizate 109 ateliere la care au participat 1126 de specialiști în domeniul protecției copilului din dreapta și stânga Nistrului. De asemenea, ca suport pentru munca lor, a fost elaborat Ghidul destinat profesioniștilor din domeniul protecției copilului - „Copilul în contact cu sistemul de justiție", diseminat în  1600 de exemplare pentru specialiștii de pe malul drept și 150 pentru cei de pe malul stâng.

Obiectivul specific trei: Sporirea disponibilităţii şi accesului copiilor şi părinţilor/îngrijitorilor la informaţia cu privire la necesităţile şi drepturile copiilor în contact cu legea

Îmbunătățirea disponibilității și a accesului la informație pentru copiii și părinții lor/ingrijitori a fost realizată prin lansarea unei ample campanii de informare și conștientizare, elaborarea și promovarea unui film instructiv, distribuirea a 11.500 de pliante și 3.000 de postere.

Prin campania de informare „Cunoaște-ți drepturile împreună cu noi” peste 110.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani și 43.000 de părinți au devenit mai informați cu privire la drepturile copiilor la contactul inițial cu sistemul de justiție. Campania s-a desfășurat în perioada martie-noiembrie 2015 și a fost realizată de Terre des hommes Moldova în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției al Republicii Moldova. Una dintre principalele activități din campanie au fost  sesiunile de informare a copiilor și părinților/îngrijitorilor, care au avut loc în toate școlile și tabere de vară din Moldova. Sesiunile au fost desfășurate în mare parte de către angajații poliției în conformitate cu o metodologie elaborată de Terre des hommes Moldova, care a avut drept reper filmul „Justiția pentru copii”

PARTENERI: Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului al Republicii Moldova.

DONATORI: Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) și Instrumentul European de parteneriat și vecinătate (IEPV).

Știri și materiale relevante:

Resurse Justiția pentru Copii”

Peste 150 de mii de copii și părinți au fost informați despre drepturile copiilor la interacțiunea cu sistemul de justiție

Copiii şi-au ilustrat drepturile de Ziua Universală a Drepturilor Copilului

Seminare regionale de prezentare a Ghidului pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului „Copilul în contact cu sistemul de justiție”

Peste 43 de mii de părinți au fost informați despre drepturile copiilor la contactul cu sistemul de justiţie

Pe parcursul verii 2015, peste 45.000 de copii au fost informați despre drepturile lor la contactul cu sistemul de justiţie

160 de angajaţi ai poliţiei au participat la cursul „Protecţia copilului în contact cu sistemul de justiţie”

Prezentarea Ghidului pentru profesioniștiCopil în contact cu sistemul de justiție”

Concursul online pentru copii „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?” s-a finalizat: câştigătorii au fost premiați

Copiii îşi desenează gândurile despre poliție

COMUNICAT DE PRESĂ: Promovarea şi Protecţia Drepturilor Copiilor în cadrul Sistemului de Justiţie al Republicii Moldova

COMUNICAT DE PRESĂ: Promovarea şi Protecţia Drepturilor Copiilor în cadrul Sistemului de Justiţie al Republicii Moldova - See more at: http://217.12.114.206/index.php?pag=news&id=649&rid=355&l=ro#sthash.lIhCl5Mt.dpuf
COMUNICAT DE PRESĂ: Promovarea şi Protecţia Drepturilor Copiilor în cadrul Sistemului de Justiţie al Republicii Moldova - See more at: http://217.12.114.206/index.php?pag=news&id=649&rid=355&l=ro#sthash.lIhCl5Mt.dpufPROIECTE ANTERIOARE

Nici o înregistrare


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS