Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte curente
PROIECTE CURENTE
Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

Scopul general al proiectului este de a susține societatea civilă locală din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și a abilitării femeilor.

Prin consolidarea capacităților societății civile locale, proiectul va contribui la o implicare mai durabilă a actorilor locali interesați să promoveze cultura toleranței zero față de violență și va crea un climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive vor fi inacceptabile.

Proiectul este finanțat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Perioada de implementare: iulie 2021 - septembrie 2022

Obiectivele proiectului:  

  • Consolidarea capacităților și cunoștințelor a cel puțin opt organizații locale ale societății civile în domeniul egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor prin metode de instruire, mentorat și tutorat comprehensive și adaptate. 
  • Suport acordat pentru cel puțin opt organizații locale ale societății civile în elaborarea și testarea de noi abordări față de schimbarea și provocarea comportamentelor și normelor stereotipe de gen prevalente în comunitățile locale, prin implementarea inițiativelor inovatoare care fortifică drepturile femeilor și abilitarea acestora. 

Rezultate așteptate: 

  1. Cel puțin opt organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni vor avea, către sfârșitul proiectului, capacități și cunoștințe mai bune în domeniul GEWE și EVAW;
  2. Cel puțin opt organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni vor integra aspectele de gen și EVAW printre prioritățile Strategiilor și/sau planurilor lor de acțiuni și vor concepe acțiuni la nivel comunitar care abordează masculinitatea toxică, toleranța zero față de violența de gen și promovarea abilitării femeilor
  3. Cel puțin opt organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni vor aplica soluții inovatoare pentru abordarea egalității de gen și abilitării femeilor în implementarea activităților GEWE
  4. Istoriile de succes ale inițiativelor comunitare vor fi diseminate pe larg publicului

Cine implementează proiectul?
Proiectul este implementat de Fundația Terre des hommes Moldova cu implicarea și participarea activă a cel puțin 8 organizații ale societății civile din raioanele Cahul și Ungheni. 

Activitățile pe care le vom desfășura în cadrul proiectului: 

Evaluarea necesităților celor opt organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni. În baza rezultatelor evaluării, va fi schițat și planificat un program de consolidare a capacităților acestor organizații.

Realizarea unui program de consolidare a capacităților pentru cele opt organizații locale. Vor fi organizate o serie de sesiuni de instruire (online și offline) pentru a ajusta obiectivele Strategiilor și Planurilor de Acțiuni, astfel încât aspectele legate de gen și EVAW să fie integrate printre prioritățile acestora.

Suport prin mentorat și tutorat pentru proiectarea inițiativelor comunitare.

Subgrantarea inițiativelor comunitare inovatoare pentru opt organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implementării inițiativelor comunitare inovatoare, cu o valoare de minim 6.000 USD și maxim 12.000 USD pentru o perioadă de implementare între 6 luni și 10 luni.

Implementarea inițiativelor inovatoare. Cele opt organizații locale urmează să implementeze Inițiativele pentru o perioadă de la 6 la 10 luni. Echipa Tdh Moldova, cu suportul consultanților externi, va oferi mentorat și tutorat permanent în timpul implementării inițiativelor locale (online și offline).

Identificarea bunelor practici și istorii de succes de implementare a inițiativelor locale și prezentarea acestora. La sfârșitul proiectului este planificat un eveniment de valorificare pentru a întruni toate părțile interesate implicate și organizațiile beneficiare și a face schimb de experiență.

Echipa de proiect/Tdh Moldova:

Elena Madan, Directoare Tdh Moldova / e-mail: elena.madan@tdh.ch

Teodora Rebeja, Coordonatoare de programe / e-mail: teodora.rebeja@tdh.ch

Veronica Pelivan, Coordonatoare de proiect / e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch

Natalia Chicu, Coordonatoare financiară / e-mail: natalia.chicu@tdh.ch   

Elena Petric, Ofițeră logistică și administrare / e-mail: mda.office@tdh.ch  

Dumitrița Butnaru, Coordonatoare comunicare / e-mail: dumitrita.butnaru@tdh.ch  

Materiale ataşate
sumar_proiect__ro_4295596.pdf
pdf, 114 KB
sumar_proiect_en_7689356.pdf
pdf, 127 KBPROIECTE CURENTE

Terre des hommes Moldova implementează în perioada august 2020 - aprilie 2021, cu suportul UNICEF Moldova, proiectul „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova”, care își propune să contribuie la prevenirea și combaterea bullying-ului în școlile din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Scopul proiectului este de a fortifica sistemul de prevenire a delincvenței juvenile, precum și de a crea programe și servicii pentru copiii în conflict cu legea și copiii cu comportament deviant, care sunt sub vârsta răspunderii penale, prin intermediul schimbului de experiență și a valorificării bunelor practici existente în România în domeniul prevenirii delincvenței juvenile și lucrului cu copii care au un comportament deviant. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Proiectul îşi propune să transforme şcolile într-un mediu mai prietenos pentru familiile de romi, prin crearea unor servicii extraşcolare şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor la nivel de comunitate. Citeşte mai mult...
Child Protection Hub pentru Europa de sud-est este o inițiativă regională care promovează îmbunătățirea continuă a practicilor și politicilor de protecție a copilului în Europa de sud-est, printr-o abordare participativă. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS