Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte curente
PROIECTE CURENTE
EFORTURI COMUNE PENTRU A COMBATE BULLYING-UL ÎN MOLDOVA. // Proiect finanțat de UNICEF Moldova (august 2020 – aprilie 2021)

Potrivit studiului Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de UNICEF Moldova în 2019, 86,8% din numărul total de elevi ai claselor 6-12 sunt afectați de bullying. Raportul a scos în evidență faptul că adolescenții implicați în situații de bullying ca agresori, victime sau martori, sunt mai predispuși spre absenteism, abandon școlar și au rezultate academice joase. Agresorii sau victimele bullying-ului sunt mai predispuși să se confrunte cu simptome de depresie și anxietate, au un nivel redus de stimă de sine, se simt singuratici și, în unele cazuri, își pierd interesul pentru orice activități. 

 

Conștientizând provocările existente, Terre des hommes Moldova implementează în perioada august 2020 - aprilie 2021, cu suportul UNICEF Moldova, proiectul Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova, care își propune să contribuie la prevenirea și combaterea bullying-ului în școlile din Republica Moldova.  

Proiectul se bazează pe recomandările Studiului Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de UNICEF în 2019 și pe Foaia de parcurs pentru accelerarea stopării violenței împotriva copiilor în Republica Moldova 2019-2025 

 

Obiectivele proiectului:  

 • Analiza și revizuirea instrumentelor existente de identificare și soluționare a cazurilor de violență și bullying în școală, ajustarea și/sau dezvoltarea unor instrumente noi.
 • Fortificarea competențelor specialiștilor locali în identificarea, raportarea și intervenția în cazurile de violență și bullying în rândul copiilor.
 • Abilitarea copiilor și adolescenților din 30 de comunități pentru a aborda violența între semeni, inclusiv bullying-ul/cyberbullying-ul.
 • Sensibilizare opiniei publice privind fenomenul de bullying/cyberbullying. 

 

Pentru realizarea acestor obiective, proiectul prevede implicarea următoarelor grupuri țintă 

 • Copiii și părinții acestora 
 • Cadrele didacticepsihologi, reprezentanți ANET 
 • Reprezentanți ai Organelor locale de specialitate din domeniul învățământului (OLSDÎ) 
 • Reprezentați ai Serviciilor de asistență psihopedagogică raionale (SAP) 
 • Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) 
De asemenea, proiectul prevede și sensibilizarea opiniei publice generale cu privire la fenomenul de bullying, pericolele acestuia și modalități de combatere. 

 
Cine implementează proiectul? 

Programul va fi implementat de Fundația Terre des hommes Moldova în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor și tinerilor, profesioniștilor de la nivel local și a membrilor comunității.  

 

Ce ne propunem să obținem? 

 • Să schimbăm cultura școlară, să consolidăm rolul școlii și să capacităm adolescenții în combaterea violenței în general și a fenomenului de bullying în particular, prin conștientizarea și contracararea stereotipurilor de gen și altor norme nocive care admit violența, abordând și promovând printre copii/adolescenți subiecte precum exprimarea emoțiilor; etichetare; putere și relații; ciclul violenței; relațiile sănătoase, etc.. 
 • Să dezvoltăm capacitățile specialiștilor locali și ale cadrelor care lucrează cu copiii de a identifica, aborda și referi cazurile de bullying și violență în rândul adolescenților. 
 • Să informăm și să sensibilizăm opinia publică generală privind pericolele bullying-ului și a cyberbullying-ului, prin intermediul unei campanii naționale. 

 
Activitățile pe care le vom desfășura în cadrul proiectului: 

 • Evaluarea procedurilor și obstacolelor existente de identificare și abordare a violenței, cu un accent special pe bullying și elaborarea unor recomandări în acest domeniu.
 • Revizuireaajustarea și/sau crearea unui set de instrumente/proceduri de identificare și abordare a bullying-ului  în școli, inclusiv a unor îndrumări clare privind implementarea acestora.   
 • Crearea unui grup național consultativ de lucru care va oferi suport, îndrumări și va valida toate livrabilele (reprezentanți ai autorităților centrale, specialiști locali și reprezentanți ai societății civile). 
 • Crearea unui Consiliu consultativ al copiilor/adolescenților care să prezinte punctul lor de vedere asupra instrumentelor/procedurilor propuse. Adolescenții vor fi consultați și prin intermediul platformei digitale U-report 
 • Elaborarea a Cursuri online interactive despre bullying pentru cadrele școlare (un curs destinat direct cadrelor didactice, al doilea va fi utilizat ca resursă în lucrul cu copiii și părinții). 
 • Desfășurarea sesiunilor naționale de instruire online pentru 85 specialiști de la nivel raional (reprezentanți ai MECC, CRAP/SAP-urilor și ai organelor locale de specialitate din domeniul învățământului) privind identificarea, abordarea și referirea cazurilor de bullying și violență în rândul adolescenților. 
 • Desfășurarea sesiunilor locale de instruire online pentru cadrele școlareresponsabililor ANET din cadrul a 30 de instituții de învățământ, în vederea pilotării instrumentelor/procedurilor nou elaborate 
 • Elaborarea materialelor de instruire și organizarea sesiunilor naționale de instruire online pentru cel puțin 80 de reprezentanți ai Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, CRAP/SAP-urilor privind prestarea serviciilor de consiliere directă copiilor și adolescenților afectați de bullying. 
 • Elaborarea a 12 lecții video pentru copii despre bullyingcyberbullying, dezvoltarea de gen, bunătate și alte subiecte relevante. 
 • Desfășurarea a 300 de sesiuni de instruire online pentru 600 de adolescenți, membri ai cluburilor ALEG, din 30 de comunități, despre bullying, inclusiv cyberbullying (manifestat în contextul COVID-19), inclusiv aspecte legate de cum să inițieze campanii locale de sensibilizare pe aceste teme.  
 • Elaborarea și implementarea unei campanii naționale de sensibilizare care să abordeze fenomenul de bullying și riscurile acestuia. 
 • Informarea și implicarea tinerilor în campania națională online de sensibilizare, menită să promoveze bunătatea, desfășurată prin intermediul rețelei Viber și a platformei pentru adolescenți U-Report. 
 • Susținerea organizării campaniilor locale online de sensibilizare, inițiate de membrii Cluburilor ALEG din 30 de comunități partenere. 
 • Realizarea unei serii de video-uri de sensibilizare și instruire pentru părinți. 

 

Echipa de proiect / Tdh Moldova: 

Elena Madan, Director Tdh Moldova / e-mail: elena.madan@tdh.ch 

Teodora RebejaManager de programe / e-mail: teodora.rebeja@tdh.ch 

Veronica Pelivan, Manager de proiect / e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch 

Olga PînzariSpecialist protecția copilului / e-mail: olga.pinzari@tdh.ch  

Natalia Chicu, Manager financiar / e-mail: natalia.chicu@tdh.ch   

Elena PetricOfițer logistică și administrare / e-mail: mda.office@tdh.ch  

Dumitrița Butnaru, Coordonator comunicare / e-mail: dumitrita.butnaru@tdh.ch  

 
PROIECTE CURENTE

Proiect finanțat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). (iulie 2021 - septembrie 2022) Citeşte mai mult...
Scopul proiectului este de a fortifica sistemul de prevenire a delincvenței juvenile, precum și de a crea programe și servicii pentru copiii în conflict cu legea și copiii cu comportament deviant, care sunt sub vârsta răspunderii penale, prin intermediul schimbului de experiență și a valorificării bunelor practici existente în România în domeniul prevenirii delincvenței juvenile și lucrului cu copii care au un comportament deviant. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Proiectul îşi propune să transforme şcolile într-un mediu mai prietenos pentru familiile de romi, prin crearea unor servicii extraşcolare şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor la nivel de comunitate. Citeşte mai mult...
Child Protection Hub pentru Europa de sud-est este o inițiativă regională care promovează îmbunătățirea continuă a practicilor și politicilor de protecție a copilului în Europa de sud-est, printr-o abordare participativă. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS