Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte curente
PROIECTE CURENTE
Proiectul „Cooperarea transfrontalieră pentru fortificarea prevenirii delicvenței/crimei juvenile în Moldova”

SCOPUL PROIECTULUI este de a fortifica sistemul de prevenire a delincvenței juvenile, precum și de a crea programe și servicii pentru copiii în conflict cu legea și copiii cu comportament deviant, care sunt sub vârsta răspunderii penale, prin intermediul schimbului de experiență și a valorificării bunelor practici existente în România în domeniul prevenirii delincvenței juvenile și lucrului cu copii care au un comportament deviant.

DURATA PROIECTULUI: ianuarie – decembrie 2015

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Activitatea de prevenire a infracționalității în rândul copiilor și protecția copiilor în situații dificile este esențială pentru siguranță, bunăstare și dezvoltare. Problema delincvenței juvenile rămâne a fi gravă în Moldova și, în mod special, este îngrijorător faptul că datele statistice arată o creștere a numărului infracțiunilor cu caracter violent, grave și excepțional de grave săvârșite de minori.

Pentru a diminua problemele existente în Republica Moldova este necesar să fie consolidate eforturile tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului și prevenirii delincvenței juvenile și trebuie dezvoltate și implementate metode, programe și servicii pentru diminuarea comportamentului deviant al copiilor.

Situația din România este mai evoluată decât în Moldova în ceea ce privește prevenirea delincvenșei juvenile, furnizarea de servicii pentru copiii aflați în conflict cu legea sau celor în situații de risc. Astfel, aici au fost elaborate și implementate o serie de programe pentru părinți și copii, care merită a fi adaptate și preluate. În mod particular este de remarcat faptul că, spre deosebire de Republica Moldova, România are o legislație care reglementează protecția și lucrul cu copiii care săvârșesc fapte penale fiind sub vârsta minimă a răspunderii penale. În consecință, este necesar și poate fi efectuat un transfer de bune practici și programe din România în Moldova și instituită și valorificată o cooperare transfrontalieră în acest sens.

CINE VA BENEFICIA?

Instituțiile publice implicate în prevenirea delincvenței juvenile; circa 30 de profesioniști instruiți intensiv; populația Republicii Moldova, în special copiii cu comportament deviant și familiile acestora.

CE ACTIVITĂŢI VOR AVEA LOC ÎN CADRUL PROIECTULUI?

  • Vizită de studiu în România pentru un grup de reprezentanți ai actorilor-cheie în domeniul justiției juvenile care include întâlniri la nivel național, local și cu organizațiile neguvernamentale. Vizita va cuprinde discuții și întrevederi în Bacău, București și Cluj cu reprezentanți ai diferitor autorități și ONG-uri de profil, precum și vizite de documentare în cadrul instituțiilor/organizațiilor care prestează servicii sau realizează programe sau proiecte în domeniul prevenirii delincvenței juvenile.
  • După întoarcerea din România, grupul elaborează un set de propuneri privind îmbunătățirea protecției copilului în conflict cu legea și activități concrete de perspectivă pentru implementarea bunelor practici la nivel de fiecare sector implicat (probațiune, poliție, educație, asistență socială, procuratură).
  • Două programe sunt selectate pentru a fi adaptate și pilotate în Republica Moldova.
  • Circa 30 de profesioniști urmează să fie instruiți pentru aplicarea și pilotarea programelor.
  • Experiența acumulată va fi analizată și capitalizată pentru perspectiva extinderii naționale a programelor.

DONATOR: Ambasada Olandei în România în cadrul Programului MATRA.

Știri și materiale relevante:

Profesioniști din Moldova vor învăța din experiența României în prevenirea delincvenței juvenile

Profesioniștii din Moldova au analizat experiența României în prevenirea delincvenței juvenile
PROIECTE CURENTE

Proiect finanțat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). (iulie 2021 - septembrie 2022) Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova implementează în perioada august 2020 - aprilie 2021, cu suportul UNICEF Moldova, proiectul „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova”, care își propune să contribuie la prevenirea și combaterea bullying-ului în școlile din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Proiectul îşi propune să transforme şcolile într-un mediu mai prietenos pentru familiile de romi, prin crearea unor servicii extraşcolare şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor la nivel de comunitate. Citeşte mai mult...
Child Protection Hub pentru Europa de sud-est este o inițiativă regională care promovează îmbunătățirea continuă a practicilor și politicilor de protecție a copilului în Europa de sud-est, printr-o abordare participativă. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS