Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte curente
PROIECTE CURENTE
Proiectul „Familie puternică pentru fiecare copil” – P4EC/USAID componenta de instruire

Perioada de implementare: 2014-2017

Acoperirea geografica: 29 de raioane ale Republicii Moldova

Beneficiari: profesioniști cu atribuții în protecția copilului atât la nivel raional cât și comunitar.

Scopul proiectului: De a îmbunătăți siguranța, bunăstarea și dezvoltarea copiilor în situație de risc și a celor lipsiți de îngrijire familială adecvată în Republica Moldova. Proiectul își va armoniza eforturile cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației și alte ministere relevante, pentru a consolida sistemul național de protecție a copilului, a dezvolta și a îmbunătăți politicile sociale întru prevenirea separării familiilor și asigurării protecției copiilor lipsiți de îngrijire familială.

Beneficiari: Proiectul are rolul de a promova în rândul profesioniștilor și a publicului larg importanța familiei pentru copil, mobilizând implicarea tuturor actorilor guvernamentali și neguvernamentali în procesul de reformă și consolidând coordonarea acestora în interesul superior al copilului.

Activitățile desfășurate de Tdh în cadrul acestui proiect au fost axate pe instruirea angajaților instituțiilor din domeniul asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății, organelor de drept și care trebuie să coopereze în vederea prevenirii și asistenței cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic al copiilor. Accentul este pus pe formarea competențelor necesare pentru implementarea Instrucțiuni privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului.

Partenerii proiectului: Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Autoritățile Publice Locale (APL), UNICEF.

Donatori: Proiectul este finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) care va fi implementat în Republica  Moldova de Asociația Obștească „Parteneriate pentru Fiecare Copil”.
PROIECTE CURENTE

Proiect finanțat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). (iulie 2021 - septembrie 2022) Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova implementează în perioada august 2020 - aprilie 2021, cu suportul UNICEF Moldova, proiectul „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova”, care își propune să contribuie la prevenirea și combaterea bullying-ului în școlile din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Scopul proiectului este de a fortifica sistemul de prevenire a delincvenței juvenile, precum și de a crea programe și servicii pentru copiii în conflict cu legea și copiii cu comportament deviant, care sunt sub vârsta răspunderii penale, prin intermediul schimbului de experiență și a valorificării bunelor practici existente în România în domeniul prevenirii delincvenței juvenile și lucrului cu copii care au un comportament deviant. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Proiectul îşi propune să transforme şcolile într-un mediu mai prietenos pentru familiile de romi, prin crearea unor servicii extraşcolare şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor la nivel de comunitate. Citeşte mai mult...
Child Protection Hub pentru Europa de sud-est este o inițiativă regională care promovează îmbunătățirea continuă a practicilor și politicilor de protecție a copilului în Europa de sud-est, printr-o abordare participativă. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS