Română      Русскии


12.11.2019
Cadre didactice din 30 de comunități din țară au făcut schimb de bune practici în prevenirea și comaterea bullyingului în școli
07.11.2019
Networking, planuri de viitor și creativitate la tabăra de toamnă de antibullying pentru copii
18.10.2019
Drepturile copilului, prin ochii copiilor
13.09.2019
Școala viitorului este o școală liberă de violență și bullying
22.08.2019
Tineri, manageri ai Centrelor de tineret şi profesori vor dezvolta iniţiative de implicare civică pentru tinerii din 23 de raioane

 

Prima pagină  »  Proiecte  »  Proiecte curente
PROIECTE CURENTE
Proiectul „Să facem școala un mediu prietenos pentru copii, inclusiv pentru copiii romi”

SCOPUL PROIECTULUI:

Îmbunătățirea incluziunii educaționale a copiilor romi în 30 de comunități din Moldova din cadrul a cel puțin 5 raioane dens populate de romi.

Proiectul face parte din Programul Sisteme de Protecţie a Copilului al Terre des hommes Moldova. Scopul Programului este de a contribui la consolidarea sistemului de protecţie a copilului din Republica Moldova, astfel încât acesta să asigure realizarea drepturilor copiilor, fără nicio discriminare.

DURATA PROIECTULUI: Ianuarie 2015 – Decembrie 2017

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

În 2011, şcolarizarea copiilor de vârstă școlară din Republica Moldova la nivel de țară a fost de 94%, pe când doar 54% din copiii romi în același an au frecventat învățământul obligatoriu primar, iar învățământul obligatoriu secundar a înregistrat o participare și mai redusă, de până la 50% din copiii romi.

Datele statistice și opiniile experților indică trei motive principale pentru care copiii romi nu frecventează la școală:

  • Copiii se simt discriminați de colegi și profesori, nu au același nivel de educație ca al colegilor lor ne-romi și nu dețin aceleași posibilități financiare de a participa la cursuri private în cadrul școlii sau la activități extrașcolare;
  • părinții romi consideră mediul școlar ca fiind unul ostil și educația – o pierdere de timp. O parte dintre părinți consideră educația drept o activitate consumatoare de bani, fără beneficii importante;
  • reformele din domeniile protecției copilului și educației inițiate la nivel central sunt insuficiente la capitolul consolidarea capacităților profesioniștilor, precum a învățătorilor și asistenților sociali la nivel local.

Proiectul îşi propune să transforme şcolile într-un mediu mai prietenos pentru familiile de romi, prin crearea unor servicii extraşcolare şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor la nivel de comunitate.

CINE VA BENEFICIA? - Cel puțin 3000 de copii și familii din peste 30 de comunități rurale, dens populate de romi.

CE ACTIVITĂŢI VOR AVEA LOC ÎN CADRUL PROIECTULUI?

  • Crearea serviciilor prietenoase copilului

- Vor fi create 30 ludoteci, dotate cu cărți, jucării, jocuri și materiale pentru activități sportive și creative.

Ludoteca este un serviciu socio-educativ şi ajută copiii să depăşească stările de vulnerabilitate, prin crearea unui mediu protejat pentru joc, comunicare, relaxare şi învăţare informală. Ludotecile contribuie la îmbunătățirea comunicării dintre copii și învățători, dar și în rândul grupului de învățători, părinți și copii, un proces esențial pentru depășirea barierelor în relația dintre familiile minoritare și majoritatea instituțiilor. Jocurile sunt esența Ludotecii, fiind cele mai eficiente în deblocarea potențialului creativ și a stării de spirit jucăuș al copiilor și părinților și oferă soluții alternative și participative pentru organizarea timpului liber, menite să intensifice și întărească relațiile comunitare în medii pozitive și relaxante.

- În cadrul a 30 de comunități rurale vor fi organizate cel puțin 150 de sesiuni psihosociale de grup destinate copiilor și familiilor lor.

Activităţile psihosociale de grup cu copiii sunt intervenții care vin să satisfacă necesităţile non–materiale şi ajută copilul în depăşirea situaţiilor vulnerabile, îmbunătăţesc starea lui psihoemoţională şi relaţiile sociale, fortifică capacitatea de rezilienţă, utilizând ca instrumente jocuri sportive, creative, de logica si de strategie şi oferind un spaţiu sigur de joc, de comunicare, relaxare şi învăţare non-formală.

  • Consolidarea capacităților

- Vor fi elaborate şi distribuite materiale de instruire în lucrul cu copiii și familiile rome;

- 120 de profesioniști la nivel comunitar vor beneficia de instruiri pentru a le îmbunătăți abilitățile lor în domeniul incluziunii educaționale;

- 50 de profesioniști din cadrul Direcției Educație, serviciilor de Asistență psihopedagogică și membri ai echipelor multidisciplinare vor beneficia de cursuri de formare cu scopul îmbunătățirii calităților lor în domeniul incluziunii educaționale.

Donator: Canton Zurich, Elveția și Migros, Elveția.
PROIECTE CURENTE

Scopul proiectului este de a fortifica sistemul de prevenire a delincvenței juvenile, precum și de a crea programe și servicii pentru copiii în conflict cu legea și copiii cu comportament deviant, care sunt sub vârsta răspunderii penale, prin intermediul schimbului de experiență și a valorificării bunelor practici existente în România în domeniul prevenirii delincvenței juvenile și lucrului cu copii care au un comportament deviant. Citeşte mai mult...
Child Protection Hub pentru Europa de sud-est este o inițiativă regională care promovează îmbunătățirea continuă a practicilor și politicilor de protecție a copilului în Europa de sud-est, printr-o abordare participativă. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS