Română      Русскии


01.10.2021
Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”
29.09.2021
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
24.09.2021
Anunț de angajare! Consultant/ă sau o echipă de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți în domeniul antreprenoriatului
24.08.2021
Să combatem ACTIV violența de gen în școală
05.08.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Resurse  »  Justiţia pentru Copii
Justiţia pentru Copii
Manualul de intervenție pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenților aflați la risc

Manualul pe care îl prezentăm în continuare răspunde la una dintre nevoile importante ale sistemului de justiție juvenilă, și anume schimbarea comportamentului infracțional al copiilor.

Comportamentul delincvent la copii este produsul multiplilor factori de risc, în condițiile în care măsurile de protecție întreprinse s-au dovedit a fi insuficiente. Profesioniștii din sistemul educației, protecției sociale și al justiției, dar și părinții în general, trebuie să dețină abilități și cunoștințe specifice, iar prin activitățile lor să contribuie la prevenirea delincvenței juvenile. Trebuie să prevenim evoluții indezirabile în comportamentul tuturor copiilor și să-i ajutăm pe copiii care, în virtutea mai multor cauze, au ajuns să nu-și mai poată controla emoțiile și comportamentul și au săvârșit fapte penale.

Manualul dat are o abordare centrată pe cele mai recente achiziții din psihologie și neurobiologie, complementare cu metodologiile din pedagogie. Acesta cuprinde o secțiune teoretică și una practică. Trebuie să subliniem faptul că structura acestuia, cerințele privind organizarea și modul de realizare al orelor, accentul pus pe tehnicile interactive și pe exercițiile ce pornesc din experiențele meseriilor de artă (exerciții de improvizație, de mișcare sau de artă vizuală) sunt răspunsuri la cauzalitățile subtile relevate de cele mai recente studii și teorii în domeniul neurobiologiei și al științelor educației.

În prima secțiune sunt prezentate pe scurt elementele teoretice care stau la baza concepției și funcționării programului de intervenție pentru reducerea comportamentelor pre-delincvențiale și infracționale ale copiilor și adolescenților afl ați la risc.

Secțiunea practică este alcătuită din cele 20 de teme ce se pot realiza fi ecare într-o oră (60 min.). Acest program complementar reprezintă o componentă greu de organizat, dar care aduce foarte multă valoare deoarece răspunde nevoii acute de modele și nevoii minorului la această vârstă de a i se acorda atenție de către un adult într-o relație biunivocă, relație ce asigură într-o mult mai mare măsură decât în grup constanța și siguranța.

Autorii Manualului de intervenție pentru reducerea comportamentelor infracționale ale adolescenților aflați la risc sunt Mihaela Săsărman și Andrei Chișcu. Manualul este elaborat și publicat în cadrul proiectului „Cooperarea transfrontalieră pentru fortifi carea prevenirii delincvenței/crimei juvenile în Moldova”, implementat de Terre des hommes-Moldova cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei, în cadrul Programului MATRA.

Materiale ataşate
01-manual_jj_interventie2017_9599384.pdf
pdf, 4 MB
01-intervention_sasarman_chiscu_eng_final_2017pdf_6388107.pdf
pdf, 4 MB
Justiţia pentru Copii

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Prezentul concept analizează modul actual de reglementare a protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal în Republica Moldova. Acesta evidențiază problemele sistemice ale domeniului dat și aspectele lacunare ale legislației în vigoare, care nu permit intervenții practice și eficiente conform principiului interesului superior al copilului. Citeşte mai mult...
În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii. Citeşte mai mult...
Acest ghid are drept scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică. Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Suportul informativ (atașat mai jos) este o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului. Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor – specialiștii din cadrul Biroului siguranță copii. Scopul acestui curs de instruire este consolidarea competențelor necesare pentru instruirea angajaților Poliției implicați în protecția copilului. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”, din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, este organizată şi desfăşurată de Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Posterul "Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi" are scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Citeşte mai mult...
Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te
PAGINA ÎN SUS