Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Justiţia pentru Copii
Justiţia pentru Copii
Curs de lecții video: Aspecte generale privind protecția copilului

Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție.

În fiecare an mii de copii intră în contact cu sistemul de justiție al Republicii Moldova. Copiii pot fi victime, martori sau bănuiți de săvîrșirea unor infracțiuni. Acești copii trebuie întâmpinaţi de un sistem care le înţelege şi le respectă drepturile şi vulnerabilităţile.

Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Scopul acestui ciclu didactic este de a îmbunătăți cunoștințele, și practicile existente, precum și de a consolida competențele necesare în educația copiilor sau în lucrul cu copiii aflați în situații de risc.

Acest curs video este în mod special destinat specialiștilor în domeniul protecției copilului, asistenților sociali, angajaților poliției, psihologilor, medicilor de familie, cadrelor didactice. În aceeași măsură, subiectele sunt accesibile pentru părinți, îngrijitori, asistenții parentali profesioniști sau alte persoane interesate.

Terre des hommes-Moldova propune profesioniștilor să utilizeze aceste lecții video în cadrul atelierelor și seminarelor de formare profesională în domeniul protecției copilului. Profesorii le pot folosi ca material informativ la ședințele cu părinții.

Tematica lecțiilor video este următoarea:

  1. Particularitățile de vârstă ale copiilor
  2. Nevoile copiilor
  3. Profilul copilului în contact cu legea: copilul-victimă, copilul-martor, copilul în conflict cu legea
  4. Politica de protecție a copilului
  5. Prevenirea torturii și a arestului ilegal
  6. Protecția imaginii copilului în presă
  7. Comunicarea cu copilul
  8. Intervievarea copilului
  9. Intervenția specialiștilor în cazul identificării copilului-victimă a infracțiunii
  10. Intervenția specialiștilor în cazul identificării copilului bănuit de săvârșirea infracțiunii

Lecțiile video pot fi urmărite în ordinea subiectelor sau separat, în funcție de necesități și interese. Le puteți găsi oricând pe site-ul Terre des hommes – Moldova la adresa www.tdh-moldova.md și în acest playlist pe youtube.

Vă îndemnăm să le vizionați și împreună să depunem eforturi pentru protejarea plenară și adecvată a copiilor noștri!

PROTEJAȚI COPIII!

*** Acest curs de lecții video a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanța Fundației Elvețiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Conținutul cursului este în responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova și în niciun caz nu se poate considera că reflectă punctul de vedere al Uniunii Europene.

Introducere la Cursul de lecții video: Aspecte generale privind protecția copilului

Lecția 1: Particularităţile de vârstă ale copiilor

Această lecție video prezintă particularitățile de vârstă a copiilor. Fiecare copil parcurge mai multe etape în dezvoltarea sa. Cunoașterea particularităților de vârstă ne permite să înțelegem mai bine copilul, să-i înțelegem emoțiile și comportamentul, să construim o relație pozitivă cu copilul. De asemenea, doar astfel se pot identifica și comportamentele care nu corespund perioadei de vârstă a copilului.

Lecția 2: Nevoile copiilor

Această lecție video explică care sunt necesitățile  (nevoile) copilului și de ce este important ca ele să fie satisfăcute. Copilul are atât nevoi fiziologice (de a se alimenta, de a avea un loc de trai, de a fi protejat, îngrijit etc.), cât și nevoi psihosociale (de a fi iubit, susţinut, însoţit, integrat, educat, a avea linişte sufletească, a face parte dintr-un grup, a înţelege sensul vieţii etc.). Îndeplinirea nevoilor copilului îi asigură o dezvoltare completă.

Lecția 3: Profilul copilului în contact cu legea: copilul-victimă, copilul-martor, copilul în conflict cu legea

Cine sunt copiii, care ajung să fie în contact cu sistemul de justiție? Care sunt semnele ce ne-ar ajuta să-i identificăm și să-i ajutăm?  Această lecție video prezintă profilul copilului în contact cu legea și experiența de relaționare cu astfel de copii.

Un copil a cărui nevoi nu sunt satisfăcute este un copil vulnerabil. Un copil vulnerabil este supus riscului de a ajunge copil victimă sau direct copil în conflict cu legea. Un copil victimă, în condițiile unui mediu nefavorabil și a lipsei protecției din partea adulților, poate ajunge copil în conflict cu legea. Este important ca părinții/îngrijitorii și profesioniștii să recunoască acești copii și să intervină la timp prin acțiuni de protecție corespunzătoare situației.

Lecția 4: Politica de protecție a copilului

Această lecție video prezintă sistemul de protecție a copilului din Republica Moldova și care sunt responsabilitățile de bază a celor mai importanți actori ai sistemului.

Copilul are nevoie de îngrijire și protecție specială pe tot parcursul copilăriei. Pentru a asigura o protecţie adecvată a acestuia este necesar ca toate sistemele din domeniul protecţiei copilului să coopereze eficient.

Lecția 5: Prevenirea torturii și a arestului ilegal

Această lecție video explică fenomenul torturii și a relelor tratamente, precum și consecințele pe care le provoacă aplicarea acestora. De asemenea, sunt abordate aspectele esențiale de procedură în cazul reținerii și a arestului pentru a preveni situațiile cînd acestea sunt aplicate în mod ilegal.

Lecția 6: Protecția imaginii copilului în presă și rolul specialistului în asigurarea acesteia

Această lecție video prezintă normele juridice și etice care țin de protecția imaginii copilului în mass-media. De asemenea, lecția abordează cîteva aspecte de bază care definesc activitatea mijloacelor de informare în masă și include recomandări cu privire la modalitatea de interacțiune a specialiștilor cu presa.

Lecția 7: Comunicarea cu copilul

Această lecție video se referă la componentele esențiale ale procesului de comunicare cu un copil, distinge elementele care duc la blocajul în comunicare. Cunoscând aceste informații, atât profesioniștii, cât și părinții, pot avea o comunicare mai eficientă cu copilul.

Comunicarea include mai mult decât un mesaj și un răspuns. Gândurile și convingerile, emoțiile și sentimentele, nevoile și dorințele sunt exprimate prin cuvinte, prin limbajul paraverbal și cel nonverbal. Perceperea doar a unuia din limbaje, celelalte fiind ignorate, crește riscul înțelegerii greșite a mesajului transmis de vorbitor.

Lecția 8: Intervievarea copilului

Această lecție video oferă informații cu privire la noțiunea interviului, condițiile necesare pentru realizarea acestuia, care sunt etapele unui interviu, aplicarea adecvată a tipurilor de întrebări în dependență de vârsta copilului. Această informație îi oferă specialistului posibilitatea să evalueze corect cazul şi să intervină adecvat și eficient pentru soluționarea lui. Succesul interviului este asigurat de competența specialistului de a comunica și relaționa eficient cu copilul, indiferent de vârsta și statutul acestuia.

Lecția 9: Intervenția specialiștilor în cazul identificării copilului-victimă a infracțiunii

Această lecție video clarifică aspectele procedurii de intervenție în cazul copilului-victimă, ținând cont de cadrul legal și specificul acestei categorii de copii.

În calitate de profesioniști, pentru a oferi o protecție adecvată copilului-victimă,  este necesar să cunoaștem pașii ce urmează a fi întreprinși, specificul fiecărei etape de intervenție și de ce este necesar să fie realizate anumite acțiuni.

Fiecare copil este unic, circumstanţele în care copilul ajunge în faţa specialistului sunt diferite. Prin urmare, pentru fiecare copil este important să existe o abordare individuală. Faptul că copilul se află într-o situaţie dificilă este consecinţa unor împrejurări de care nu poate fi făcut responsabil. Fiecare copil  merită respect şi înţelegere.

Lecția 10: Intervenția specialiștilor în cazul identificării copilului bănuit de săvîrșirea infracțiunii

Această lecție video oferă informații cu privire la procedurile de intervenție în cazul copiilor bănuiți de săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții, ținând cont de cadrul legal și specificul acestei categorii de copii.

Toți copii care intră în contact cu sistemul de justiție au nevoie de protecție și asistență.  Aceștia trebuie să se simtă protejați și tratați cu demnitate, indiferent de statutul procesual pe care îl au.

Justiţia pentru Copii

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Prezentul concept analizează modul actual de reglementare a protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal în Republica Moldova. Acesta evidențiază problemele sistemice ale domeniului dat și aspectele lacunare ale legislației în vigoare, care nu permit intervenții practice și eficiente conform principiului interesului superior al copilului. Citeşte mai mult...
Manualul pe care îl prezentăm în continuare răspunde la una dintre nevoile importante ale sistemului de justiție juvenilă, și anume schimbarea comportamentului infracțional al copiilor. Citeşte mai mult...
În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii. Citeşte mai mult...
Acest ghid are drept scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică. Citeşte mai mult...
Suportul informativ (atașat mai jos) este o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului. Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor – specialiștii din cadrul Biroului siguranță copii. Scopul acestui curs de instruire este consolidarea competențelor necesare pentru instruirea angajaților Poliției implicați în protecția copilului. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”, din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, este organizată şi desfăşurată de Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Posterul "Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi" are scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Citeşte mai mult...
Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS