Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Justiţia pentru Copii
Justiţia pentru Copii
Suport informativ pentru angajații poliției „Protecția copilului în contact cu sistemul justiţiei”

Suportul informativ (atașat mai jos) este o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului.

Indiferent cum ajung copiii în contact cu legea, este important ca ei să fie întâmpinaţi de un sistem care le înţelege şi respectă drepturile şi vulnerabilităţile.

În timp ce Moldova dispune de un cadru legislativ ce permite protecţia fundamentală a copilului în procesele de judecată, rapoartele cu privire la practicile curente indică cazuri repetate de tratare incorectă, discriminare, victimizare secundară şi acces inadecvat la informaţie pentru copiii victime, martori şi cei bănuiți de săvârșirea unor infracțiuni. Datele disponibile şi consultaţiile experţilor au identificat primul contact cu sistemul de justiţie drept etapa la care au loc cele mai multe incidente de discriminare şi maltratare.

Ca răspuns la această situaţie, a fost elaborat acest suport informativ, care să fie o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului. Subiectele incluse în acest Suport de curs au fost identificate în urma evaluării cunoștințelor, atitudinilor și practicilor polițiștilor în domeniul protecției copilului, realizată de către Terre des hommes în anul 2014 pe un eșantion de 478 de polițiști din toată țara.

În perioada 29 iunie - 24 iulie 2015, 160 de angajaţi ai poliţiei au participat la cursul „Protecţia copilului în contact cu sistemul de justiţie, care a avut la bază prezentul suport informativ.

Suportul informativ pentru angajații poliției „Protecția copilului în contact cu sistemul justiţiei” a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea competenţelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societăţii civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiţie al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova.

La conținutul suportului au contribuit: Ana Racu, Liliana Astrahan, Tatiana Turchină, Daniela Buzatu, Lilian Luca, Daniel Mazepa, Sergiu Starodub

Terre des hommes Moldova mulţumeşte profesioniştilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei pentru contribuţia la elaborarea acestui Ghid.

Desen coperta: Mirela Garbuz, participantă la concursul naţional de desene „Poliția în imaginația mea”

Materiale ataşate
Coperta.pdf
pdf, 468 KB
Suport informativ.pdf
pdf, 2 MB
anexa_1_instructie_sectoriala_hg.pdf
pdf, 273 KB
anexa_2_ordin_fisa_de_sesizare.pdf
pdf, 1 MB
anexa_3_proiect_mecanism_ungheni_balti.pdf
pdf, 343 KB
anexa_4_modul_justitie_copii_romana.pdf
pdf, 545 KB
anexa_5_modul_justitie_parinti_romana.pdf
pdf, 475 KB
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ.pdf
pdf, 4 MB
Justiţia pentru Copii

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Prezentul concept analizează modul actual de reglementare a protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal în Republica Moldova. Acesta evidențiază problemele sistemice ale domeniului dat și aspectele lacunare ale legislației în vigoare, care nu permit intervenții practice și eficiente conform principiului interesului superior al copilului. Citeşte mai mult...
Manualul pe care îl prezentăm în continuare răspunde la una dintre nevoile importante ale sistemului de justiție juvenilă, și anume schimbarea comportamentului infracțional al copiilor. Citeşte mai mult...
În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii. Citeşte mai mult...
Acest ghid are drept scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică. Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor – specialiștii din cadrul Biroului siguranță copii. Scopul acestui curs de instruire este consolidarea competențelor necesare pentru instruirea angajaților Poliției implicați în protecția copilului. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”, din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, este organizată şi desfăşurată de Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Posterul "Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi" are scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Citeşte mai mult...
Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS