Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Justiţia pentru Copii
Justiţia pentru Copii
REGULAMENTUL CONCURSULUI „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”

CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”, din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, este organizată şi desfăşurată de Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

REGULAMENT

PRIVIND CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”

din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”

organizată şi desfăşurată de

Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

 

§1 Organizator:

Concursul on-line „Ce se întâmplă dacă…?” (în continuare – Concurs) este organizat, conceput şi administrat de către Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al MAI (în continuare – Organizatori).

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în Republica Moldova.

§2 Locul de desfăşurare a concursurilor:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina web a Reprezentanţei din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia:  www.tdh-moldova.md.

Etapa finală a concursului va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei (mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1).

§3 Perioada de desfăşurare a concursului:

Concursul se desfăşoară în 3 etape:

Etapa I, desfăşurată în perioada 22 aprilie - 22 mai 2015, în cadrul căreia participanții vor completa testul online plasat la rubrica special prevăzută pe pagina web: www.tdh-moldova.md;

Etapa II, desfăşurată în perioada 25 - 31 mai 2015, în cadrul căreia va avea loc extragerea aleatorie automatizată a câştigătorilor (din numărul acelor copiii care au primit punctaj maxim la test), în prezenţa unui juriu format din 5 membri (2 reprezentanţi ai Reprezentanţei Fundaţiei Terre des hommes Moldova, 2 reprezentanţi ai Inspectoratului General al Poliţiei şi un jurist). Mecanismul de identificare a câştigătorilor reprezintă o extragere care se face automatizat, prin intermediul  https://www.random.org (acesta este un site internaţional, independent care produce numere, liste etc. aleatorii) dintre toţi participanţii la concurs care au acumulat un punctaj maxim. Cei 100 copii care au fost identificaţi ca fiind câștigători, vor fi contactaţi şi informaţi de către un angajat al poliţiei din raza de domiciliu a copilului despre faptul necesităţii prezentării la 1 iunie la sediul IGP din str. Tiraspol 11/1 mun. Chişinău, unde va avea loc evenimentul de premiere;

Etapa III desfăşurată la 1 iunie 2015, unde va avea loc tragerea la sorţi manuală a câştigătorilor premiilor mari şi decernarea premiilor  în cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaţionale a Copilului.

§4 Înscrierea în concurs:

Cerinţele care trebuiesc întrunite de copii pentru participare la concurs:

  • Să aibă la data completării chestionarului vârsta de la 10 la 17 ani inclusiv.
  • Să aibă cetățenia Republicii Moldova și să locuiască în perioada desfășurării concursului (pînă pe 1 iunie 2015 inclusiv) pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Să acceseze pagina web a concursului şi să urmeze instrucţiunile descrise pentru a participa;
  • Să ofere datele personale cerute pentru a putea fi identificat şi găsit în cazul în care este stabilit în calitate de câştigător al primei etape a extragerii (extragerea online);
  • Să răspundă la întrebările de tip chestionar/test.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau  reprezentantul legal al acestuia confirmă că are vârsta între 10 şi 17 ani şi că poate dovedi ulterior printr-un act de identitate corespunderea vârstei.

Organizatorii Concursului consideră înscrierea pentru participare la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră datele cu privire la participant - adevărate şi corecte.

În cazul stabilirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorii Concursului nu vor considera respectiva participare validă. Daca câştigătorii de la etapa iniţiala nu vor putea fi identificaţi sau, odată identificaţi, se va dovedi ca nu sunt eligibili (datele cu privire la vârsta sunt false etc.), atunci sistemul electronic va extrage noi câştigători.

§5 Particularităţile concursului:

Fiecare copil poate trimite chestionarul completat doar o singură data. În cazul în care acelaşi copil, cu acelaşi date, va încerca sa completeze testul a doua oară, doar prima sa aplicaţie va fi considerata validă de softul electronic care va gestiona concursul on-line.

Softul electronic care va gestiona concursul on-line va face diferenţa intre participanţii care au vârsta de 10-13 ani şi cei de 14-17 ani şi din fiecare categorie va alege aleatoriu 50 potenţiali câştigători ai tabletelor dintre cei care au obţinut punctajul maximal la categoria respectiva de vârsta. Aceşti copii vor fi invitaţi la Chişinău  la 1 iunie 2015, la ceremonia de extragere şi decernare a premiilor. În cadrul ceremoniei de extragere şi decernare a premiilor, se vor extrage la sorţi, manual, câştigătorii celor 10 tablete: câte 5 din fiecare categorie de vârsta. Toţi cei 100 de copii invitaţi vor primi în calitate de premiu de încurajare un rucsac.

Câştigătorii primei etape vor fi anunţaţi şi invitaţi la ceremonia de extragere şi decernare a premiilor din 1 iunie 2015 de către un angajat al poliţiei şi, în toate cazurile în care este necesar sau preferabil (copii sub 15 ani, copii din afara Chişinăului etc.) vor fi însoţiţi de ei până la locul ceremoniei de extragere şi decernare a premiilor din Chişinău. Pentru acest scop, angajatul Poliţiei va utiliza contactele părintelui/adultului indicat de copil în aplicaţia on-line de participare la concurs.

În perioada 28 mai – 1 iunie 2015, pe site-ul http://tdh-moldova.md, în ordine alfabetică, va apărea lista cu următoarele date personale: nume, prenume, localitatea de reşedinţă a celor 100 de copii selectaţi aleatoriu de către programul de computer din rândul copiilor cu punctaj maxim pentru extragerea premiilor mari (tablete).

§6 Premii:

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului. Premiul mare constă într-o tabletă şi un rucsac, premiul de încurajare constă într-un rucsac.

Împreună cu premiul, cîștigătorii vor primi și garanțiile de rigoare oferite de furnizor conform legislației Republicii Moldova. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Dacă persoanele declarate câştigătoare ale primei etape nu pot fi identificate şi/sau găsite până la data de 27 mai 2015 ora 18.00, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi redistribuite altor participanţi desemnaţi prin procedura extragerii automatizate descrise de prezentul Regulament.

§7 Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

  • Colectarea şi prelucrarea de către Organizatorii Concursului a informaţiilor pe care participanţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să le fie contactaţi părinţii/un adult indicat pentru a asigura prezenţa lor la ceremonia de extragere şi decernare a premiilor mari.

Organizatorii Concursului vor păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale tuturor participanţilor şi le vor utiliza numai în limitele şi cu excepţiile stabilite prin prezentul Regulament.

Participanţii au, în conformitate cu Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi alte acte normative în vigoare, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de acces la justiţie.

§8 Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizatorii Concursului şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau prin contestare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Organizatorii Concursului nu îşi vor asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorii nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorii nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care le sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii similari.

Organizatorii îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor şi desfăşurarea evenimentului de premiere.

Organizatorii nu sunt răspunzători sub nici o formă pentru conţinutul rezultat în urma introducerii datelor și altor acțiuni ale utilizatorilor înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din aceste acţiuni.

§9 Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul Reprezentanţei Fundaţiei Terre des hommes Moldova: http://tdh-moldova.md la secţiunea„Concurs”.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilităţii necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina sa oficială. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea on-line.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

În cazul nerespectării prezentului regulament, premiile câştigate nu se vor acorda.

§10 Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugam sa ne scrieţi la adresa concurs@tdh-moldova.md.

Justiţia pentru Copii

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Prezentul concept analizează modul actual de reglementare a protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal în Republica Moldova. Acesta evidențiază problemele sistemice ale domeniului dat și aspectele lacunare ale legislației în vigoare, care nu permit intervenții practice și eficiente conform principiului interesului superior al copilului. Citeşte mai mult...
Manualul pe care îl prezentăm în continuare răspunde la una dintre nevoile importante ale sistemului de justiție juvenilă, și anume schimbarea comportamentului infracțional al copiilor. Citeşte mai mult...
În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii. Citeşte mai mult...
Acest ghid are drept scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică. Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Suportul informativ (atașat mai jos) este o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului. Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor – specialiștii din cadrul Biroului siguranță copii. Scopul acestui curs de instruire este consolidarea competențelor necesare pentru instruirea angajaților Poliției implicați în protecția copilului. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Posterul "Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi" are scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Citeşte mai mult...
Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS