Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Justiţia pentru Copii
Justiţia pentru Copii
Ce se întâmplă dacă…? - Drepturile copilului victimă sau martor al unei fapte ilegale (TEXT)

Ce înseamnă o faptă ilegală?

Este o acțiune sau o lipsă de acțiuni care cauzează daune altor persoane, societății, naturii, obiectelor.  Această faptă se pedepseşte conform legii.

Fapta ilegală care duce la daune grave este numită infracțiune, iar fapta ilegală cu daune mai puțin grave este numită contravenție.

 • O persoana ar putea fi bănuită, acuzată sau dovedită vinovată de săvârșirea unei infracţiuni sau contravenţii.
 • Persoana care a suferit daune morale, fizice sau materiale de pe urma unei fapte ilegale este victimă.
 • Iar persoana care a observat săvârşirea unei fapte ilegale sau dispune de informaţii despre aceasta poate fi martor.

Aceste persoane pot fi de vârste diferite, inclusiv copii. Un copil (minor) este orice persoană din momentul naşterii până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Cel mai des, polițistul este primul reprezentant al legii cu care o persoană contactează în legătură cu o faptă ilegală.

În toate cazurile când minorii interacţionează cu poliţia, ei au următoarele drepturi:

DREPTUL DE A FI INFORMAT

Poliţistul trebuie să se prezinte, să  explice motivul discuţiei, să informeze copilul despre drepturile lui.

Polițistul nu are dreptul să verifice buzunarele sau geanta copilului, fără a prezenta un document care-i permite acest lucru. Copilul are dreptul să fie informat cu privire la cauza verificării lucrurilor.

DREPTUL DE A CONTACTA RUDELE

În orice situație, copilul are dreptul să anunțe părinții, rudele sau orice alte persoane de încredere, despre ce s-a întâmplat şi locul unde se află. Contactarea telefonică se asigură de către poliţist sau procuror.

DREPTUL DE A PARTICIPA, A-ŞI EXPRIMA OPINIA ȘI DE A TĂCEA

Copilul are dreptul să participe la acțiunile care îl privesc și să îşi expună direct opinia față de acestea.

Copilul nu poate fi impus să spună ceva împotriva sa sau împotriva rudelor sale. Dacă refuză să vorbească, nu poate fi pedepsit pentru asta și nu înseamnă că este vinovat.

DREPTUL LA TRADUCĂTOR SAU INTERPRET

Dacă nu vorbește sau nu înțelege limba în care i se vorbește, copilul are dreptul la traducător sau interpret. Acesta este oferit în mod gratuit de către instituția care l-a reținut sau chemat.

DREPTUL LA APĂRARE

Fie că este bănuit, martor sau victimă, copilul are dreptul la apărare şi asistență juridică oferită gratuit de către un avocat din cadrul Oficiului Teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Sau, împreună cu părinţii (îngrijitorii), minorul poate angaja contra plată un alt avocat, în care au cea mai mare încredere.

DREPTUL LA PROTECŢIE ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI FIZICE ŞI PSIHICE

Dacă unui copil i s-a pricinuit vreun rău fizic sau psihic, el are dreptul, personal sau prin intermediul apărătorului, să depună o plângere în care să fie descrise cele întâmplate.

Este ilegal ca cineva să provoace copilului suferințe fizice sau psihice: să îi provoace durere, să îl sperie, să îl batjocorească.

Dacă un copil este victima unei infracţiuni, aceste informaţii îi pot fi utile:

 • Copilul poate și trebuie să ceară ajutorul poliţiei, spunându-i ce s-a întâmplat. Astfel, el va fi protejat, iar persoana vinovată va fi pedepsită.
 • Poliţia poate fi contactată la numărul de telefon *902* sau la cel mai apropiat sector/ Inspectorat de poliţie;
 • Daca are nevoie, copilul poate cere ajutor şi de la alți specialiști, cum ar fi medicul, psihologul, asistentul social, profesor.
 • Copilul poate să depună o plângere de sine stătător, dacă are 16 ani. Dacă e mai mic, plângerea va fi depusă împreună cu părinţii (îngrijitorii).
 • La depunerea plângerii, este important: să ofere datele de identitate și de contact; să noteze sau memorizeze numele persoanei care a primit plângerea.
 • Dacă este chemat pentru a fi audiat, copilul trebuie să meargă împreună cu unul sau ambii părinți, cu tutorele sau pedagogul.

Dacă un copil este martorul unei infracţiuni, aceste informaţii îi pot fi utile:

 • Atunci când spune ce s-a întâmplat, copilul ajută la descoperirea unei infracţiuni;
 • Spre deosebire de cei maturi, copiilor nu li se cere să depună jurământ, totuși este important să spună adevărul;
 • Copilul poate refuza să vorbească, dacă ceea ce spune este împotriva lui sau a celor apropiați.

Când depun mărturii, le recomandăm copiilor:

 • Să asculte cu atenție întrebările. Daca nu înțeleg întrebarea, să spună despre acest lucru;
 • Să vorbească clar;
 • Să spună adevărul;
 • Dacă nu știe răspunsul la vreo întrebare, să nu inventeze, poate spune pur şi simplu „nu ştiu”.

Orice persoană, inclusiv copil, poate cere ajutorul poliţistului. El apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea şi alte drepturi ale persoanei.

Dacă ai nevoie de o consultație sau îți sunt încălcate drepturile te poţi adresa la:

 • Serviciul Telefonul Copilului, care funcţionează non-stop, număr de telefon: 116111;
 • Avocatul Copilului lucrează de luni până vineri între orele  8:00-17:00, număr de telefon: 080011116;
 • Forumul copiilor, adresa web: www.copiii.webs.md
 • Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, număr de telefon: 022-31-02-74 
 • Poliţie – formează 902 sau mergi la cel mai apropiat sector/Inspectorat de poliţie.

Pliantul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova.

Această publicaţie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii este în responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova  şi în niciun caz nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Materiale ataşate
Pliant Copilul martor sau victima RO.pdf
pdf, 815 KB
Justiţia pentru Copii

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Prezentul concept analizează modul actual de reglementare a protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal în Republica Moldova. Acesta evidențiază problemele sistemice ale domeniului dat și aspectele lacunare ale legislației în vigoare, care nu permit intervenții practice și eficiente conform principiului interesului superior al copilului. Citeşte mai mult...
Manualul pe care îl prezentăm în continuare răspunde la una dintre nevoile importante ale sistemului de justiție juvenilă, și anume schimbarea comportamentului infracțional al copiilor. Citeşte mai mult...
În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii. Citeşte mai mult...
Acest ghid are drept scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică. Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Suportul informativ (atașat mai jos) este o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului. Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor – specialiștii din cadrul Biroului siguranță copii. Scopul acestui curs de instruire este consolidarea competențelor necesare pentru instruirea angajaților Poliției implicați în protecția copilului. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”, din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, este organizată şi desfăşurată de Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Posterul "Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi" are scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Citeşte mai mult...
Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS