Română      Русскии


01.10.2021
Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”
29.09.2021
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
24.09.2021
Anunț de angajare! Consultant/ă sau o echipă de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți în domeniul antreprenoriatului
24.08.2021
Să combatem ACTIV violența de gen în școală
05.08.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Resurse  »  Justiţia pentru Copii
Justiţia pentru Copii
Ce se întâmplă dacă…? - Drepturile copilului bănuit de săvârşirea unei fapte ilegale (TEXT)

Ce înseamnă o faptă ilegală?

Este o acțiune sau o lipsă de acțiuni care cauzează daune altor persoane, societății, naturii, obiectelor.  Această faptă se pedepseşte conform legii.

Fapta ilegală care duce la daune grave este numită infracțiune, iar fapta ilegală cu daune mai puțin grave este numită contravenție.

 • O persoana ar putea fi bănuită, acuzată sau dovedită vinovată de săvârșirea unei infracţiuni sau contravenţii.
 • Persoana care a suferit daune morale, fizice sau materiale de pe urma unei fapte ilegale este victimă.
 • Iar persoana care a observat săvârşirea unei fapte ilegale sau dispune de informaţii despre aceasta poate fi martor.

Aceste persoane pot fi de vârste diferite, inclusiv copii. Un copil (minor) este orice persoană din momentul naşterii până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Cel mai des, polițistul este primul reprezentant al legii cu care o persoană contactează în legătură cu o faptă ilegală.

În toate cazurile când minorii interacţionează cu poliţia, ei au următoarele drepturi:

DREPTUL DE A FI INFORMAT

Poliţistul trebuie să se prezinte, să  explice motivul discuţiei, să informeze copilul despre drepturile lui.

Polițistul nu are dreptul să verifice buzunarele sau geanta copilului, fără a prezenta un document care-i permite acest lucru. Copilul are dreptul să fie informat cu privire la cauza verificării lucrurilor.

DREPTUL DE A CONTACTA RUDELE

În orice situație, copilul are dreptul să anunțe părinții, rudele sau orice alte persoane de încredere, despre ce s-a întâmplat şi locul unde se află. Contactarea telefonică se asigură de către poliţist sau procuror.

DREPTUL DE A PARTICIPA, A-ŞI EXPRIMA OPINIA ȘI DE A TĂCEA

Copilul are dreptul să participe la acțiunile care îl privesc și să îşi expună direct opinia față de acestea.

Copilul nu poate fi impus să spună ceva împotriva sa sau împotriva rudelor sale. Dacă refuză să vorbească, nu poate fi pedepsit pentru asta și nu înseamnă că este vinovat.

DREPTUL LA TRADUCĂTOR SAU INTERPRET

Dacă nu vorbește sau nu înțelege limba în care i se vorbește, copilul are dreptul la traducător sau interpret. Acesta este oferit în mod gratuit de către instituția care l-a reținut sau chemat.

DREPTUL LA APĂRARE

Fie că este bănuit, martor sau victimă, copilul are dreptul la apărare şi asistență juridică oferită gratuit de către un avocat din cadrul Oficiului Teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Sau, împreună cu părinţii (îngrijitorii), minorul poate angaja contra plată un alt avocat, în care au cea mai mare încredere.

DREPTUL LA PROTECŢIE ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI FIZICE ŞI PSIHICE

Dacă unui copil i s-a pricinuit vreun rău fizic sau psihic, el are dreptul, personal sau prin intermediul apărătorului, să depună o plângere în care să fie descrise cele întâmplate.

Este ilegal ca cineva să provoace copilului suferințe fizice sau psihice: să îi provoace durere, să îl sperie, să îl batjocorească.

La ce vârstă o persoană poate fi pedepsită pentru săvârşirea unei fapte ilegale?

 • Copiii până la 14 ani nu sunt traşi la răspundere. Însă părinții sau îngrijitorii pot fi obligaţi să repare daunele.
 • Tinerii între 14 şi 16 ani pot fi traşi la răspundere pentru anumite infracţiuni (de exemplu: lovituri/bătăi, omor intenţionat, banditism).
 • Tinerii care au împlinit 16 ani pot fi traşi la răspundere inclusiv pentru infracţiuni uşoare (furt, răpirea mijlocului de transport) şi unele contravenţii.

Dacă un copil este bănuit de săvârşirea unei infracţiuni grave, el poate fi reţinut.

Reținerea este lipsirea de libertate a unei persoane pe termen de pana la 72 de ore. În cazul minorilor, acest termen nu poate depăşi 24 de ore.

Reţinerea se face de către procuror şi în unele cazuri de poliţist.

Dacă un copil este reținut, îi recomandăm:

 • Să fie calm și politicos;
 • Să nu înjure și să nu se împotrivească polițistului;
 • Să ofere poliţistului datele de identitate  - numele, prenumele, adresa la care locuiește, datele de contact ale părinților.

Orice persoană, inclusiv copil, poate cere ajutorul poliţistului. El apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea şi alte drepturi ale persoanei.

Dacă ai nevoie de o consultație sau îți sunt încălcate drepturile te poţi adresa la:

 • Serviciul Telefonul Copilului, care funcţionează non-stop, număr de telefon: 116111;
 • Avocatul Copilului lucrează de luni până vineri între orele  8:00-17:00, număr de telefon: 080011116;
 • Forumul copiilor, adresa web: www.copiii.webs.md
 • Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, număr de telefon: 022-31-02-74 
 • Poliţie – formează 902 sau mergi la cel mai apropiat sector/Inspectorat de poliţie.

 

Pliantul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova.

Această publicaţie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii este în responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova  şi în niciun caz nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Materiale ataşate
Pliant Copilul banuit RO.pdf
pdf, 891 KB




Justiţia pentru Copii

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Prezentul concept analizează modul actual de reglementare a protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal în Republica Moldova. Acesta evidențiază problemele sistemice ale domeniului dat și aspectele lacunare ale legislației în vigoare, care nu permit intervenții practice și eficiente conform principiului interesului superior al copilului. Citeşte mai mult...
Manualul pe care îl prezentăm în continuare răspunde la una dintre nevoile importante ale sistemului de justiție juvenilă, și anume schimbarea comportamentului infracțional al copiilor. Citeşte mai mult...
În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii. Citeşte mai mult...
Acest ghid are drept scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică. Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Suportul informativ (atașat mai jos) este o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului. Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor – specialiștii din cadrul Biroului siguranță copii. Scopul acestui curs de instruire este consolidarea competențelor necesare pentru instruirea angajaților Poliției implicați în protecția copilului. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”, din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, este organizată şi desfăşurată de Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Posterul "Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi" are scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Citeşte mai mult...
Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
Parolă



Ai uitat parola?
Înregistrează-te




PAGINA ÎN SUS