Română      Русскии


01.10.2021
Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”
29.09.2021
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
24.09.2021
Anunț de angajare! Consultant/ă sau o echipă de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți în domeniul antreprenoriatului
24.08.2021
Să combatem ACTIV violența de gen în școală
05.08.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Resurse  »  Justiţia pentru Copii
Justiţia pentru Copii
Ghid pentru profesionişti „Copilul în contact cu sistemul de justiţie”

Acest ghid este destinat profesioniştilor din diferite domenii de activitate, cu responsabilităţi în protecţia copilului, cum ar fi: angajaţii poliţiei, asistenţii sociali/specialişti în protecţia copilului, profesori/educatori, medici/asistenţi medicali, primari, societatea civilă etc.

Ghidul pentru profesionişti „Copilul în contact cu sistemul de justiţie” a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea
competenţelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societăţii civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiţie al Republicii Moldova”, implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova.

Ghidul răspunde necesităţilor profesioniştilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului privind consolidarea:

  • competenţelor de identifi care, respectare, precum şi de garant al drepturilor şi de a răspunde necesităţilor copiilor ce intră în contact cu legea;
  • cooperării dintre toţi actorii responsabili de bunăstarea copiilor.

Şi nu în ultimul rând, ca rezultat al consolidării competenţelor profesioniştilor, necesităţile copiilor vor fi satisfăcute, drepturile copiilor vor fi respectate şi per total aceștia vor benefi cia de o protecţie mai bună.

Subiectele au fost grupate conform următoarele aspecte:

  • generale, informaţii despre copii, indiferent de statutul pe care îl deţin când intră în contact cu legea: victimă, copil în confl ict cu legea, martor. În continuare: Cine este un copil? Care sunt necesităţile şi drepturile copilului? Care sunt particularităţile de vârstă ale copilului? Care sunt factorii de riscşi vulnerabilităţile copilului, dar factorii protectori? Ce reprezintă sistemulde protecţie a copilului? Care sunt metodele și tehnicile de lucru cu copiii?
  •  specifi ce, informaţii despre fi ecare categorie de copii ce intră în contactcu legea. Prin urmare: Care sunt caracteristicile copilului victimă, celuiafl at în confl ict cu legea, dar copilului martor? Care sunt responsabilităţilespecialiştilor din domeniul protecţiei copilului corelate categoriei de copiiafl aţi în contact cu legea?

Informaţia prezentată în broşură are drept scop de a ghida specialiştii în anumite situaţii de lucru cu copiii afl aţi în contact cu legea.

Acest ghid a fost elaborat și publicat cu susţinerea fi nanciară a Uniunii Europene. Conţinutul acestuia este în responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova şi în niciun caz nu se poate considera că reflectă punctul de vedere al Uniunii Europene.
 

Materiale ataşate
Ghid pt profesioniti - Copilul in contact cu sistemul de justitie.pdf
pdf, 3 MB
Justiţia pentru Copii

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Prezentul concept analizează modul actual de reglementare a protecției copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal în Republica Moldova. Acesta evidențiază problemele sistemice ale domeniului dat și aspectele lacunare ale legislației în vigoare, care nu permit intervenții practice și eficiente conform principiului interesului superior al copilului. Citeşte mai mult...
Manualul pe care îl prezentăm în continuare răspunde la una dintre nevoile importante ale sistemului de justiție juvenilă, și anume schimbarea comportamentului infracțional al copiilor. Citeşte mai mult...
În culegerea prezentă, propunem pentru analiză și aplicare patru programe care includ aspecte teoretice și practice privind dezvoltarea unui comportament pro-social la copii. Citeşte mai mult...
Acest ghid are drept scop prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor preadolescenți și adolescenți și este adresat psihologilor școlari și psihologilor din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică. Citeşte mai mult...
Terre des hommes Moldova propune specialiștilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau interacționează cu copiii în activitatea lor, dar și publicului larg, un curs de 10 lecții video ce vizează aspecte esențiale de protecție a copilului, cu un accent particular pe protecția copilului în contact cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Suportul informativ (atașat mai jos) este o bază pentru instruirea polițiștilor în domeniul protecției copilului în contact cu legea. Grupul țintă care s-a luat în considerație la elaborarea acestui suport sunt angajații poliției din cadrul direcției securitate publică, însă acesta va fi util și pentru consolidarea competențelor altor specialiști implicați în promovarea și protecția drepturilor copilului. Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor – specialiștii din cadrul Biroului siguranță copii. Scopul acestui curs de instruire este consolidarea competențelor necesare pentru instruirea angajaților Poliției implicați în protecția copilului. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
CONCURSUL ONLINE „CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ…?”, din cadrul campaniei de informare a copiilor „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, este organizată şi desfăşurată de Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne-Elveţia şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Posterul "Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi" are scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie, adică la interacţiunea cu poliţia. Citeşte mai mult...
Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile şi procedurile la prima etapă a contactului cu sistemul de justiție. Citeşte mai mult...
Pliantele "Ce se întâmplă dacă…?" au scopul de a informa copiii şi părinţii/îngrijitorii despre drepturile copiilor la prima etapă a contactului cu sistemul de justiţie. Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te
PAGINA ÎN SUS