Română      Русскии

28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Migrație
Campania „Păstrează-mi lumea!”
Dacă te gândești să pleci peste hotare – ce ar fi bine să știi

Aceste informaţii se adresează părinţilor

Factorii sociali, politici, economici şi/sau naturali te pot determina să îţi schimbi locul de trai şi de muncă. Hotărârea de a pleca în altă ţară îţi aparţine şi este un drept al tău.

Atunci când te pregăteşti să pleci, probabil că principala grijă este copilul tău. Te întrebi – ce trebuie să fac ca plecarea să nu dăuneze copilului? Mai jos vei găsi informaţii de bază despre protecţia copilului, pentru cele două opţiuni posibile în acest caz: copilul rămâne acasă sau merge cu tine.

Fără îndoială, migraţia poate oferi posibilităţi pentru un trai mai bun, dar în orice caz copilul trece prin mai multe schimbări. Aceste schimbări pot avea efecte negative asupra copilului, precum:

 • Afectarea stăriii emoţionale:  schimbări de dispoziţie, autoizolare, frică, nelinişte, agresivitate;
 • Afectarea stării de sănătate: dereglarea poftei de mâncare, dureri de cap, dureri abdominale, insomnii;
 • Afectraea relaţiilor sociale: dificultatea de integrare într-un grup de semeni și de relaționare cu copiii/adulții, pot deveni mai vulnerabili la violență, neglijăre din partea copiilor sau/și adulților;
 • Afectarea comportamentului: fuga de acasă, lipsa de la ore, furt, consum de droguri și alcool, tendințe suicidare, relații sexuale timpurii.

Desigur este dificil să preîntâmpini toate acestea. Dar înainte de plecare, poţi lua unele măsuri care vor ajuta copilul să se adapteze mai uşor noii situaţii.

În primul rând – Comunică cu copilul tău!

Comunicarea cu copilul este foarte importantă. Înainte de a lua decizia de a pleca, vorbeşte cu copilul despre aceasta. Discutaţi şi analizaţi împreună ambele opţiuni cel privesc – rămâne acasă sau pleacă şi el în altă ţară. Explică-i ce schimbări vor avea loc în vieţile voastre și află părerea lui despre aceasta. Împreună încercaţi să găsiţi soluţii la anumite situaţii dificile care pot apărea.

De asemenea recomandăm „Copilul meu e singur acasă”, cartea pentru părinţii ce pleacă la muncă în străinătate, realizată de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului.

Fii informat!

Pregătirea de plecare de asemenea presupune să te informezi foarte bine.

1. Când pleci fără copil.

Tu pleci, iar copilul rămâne în Moldova. În această situaţie, copilul trebuie să rămână în grija altei persoane adulte. Această persoană se numeşte tutore şi va îndeplini responsabilităţile tale de părinte.

Prin urmare, înainte de plecare ar fi bine să te asiguri că:

 • există o persoană în grija căreia rămâne copilul,
 • această persoană este de încredere,
 • copilul dorește să rămână în îngrijirea acestei persoane,
 • relația dintre copil şi persoana respectivă și copiii acesteia sunt bune,
 • copilul va avea parte de atenția şi îngrijirea cuvenită, de înțelegere şi afecțiune.

Calitatea relației cu persoana de încredere/tutorele este extrem de importantă pentru bunăstarea emoțională a copilului rămas acasă. O relaţie bună cu tutorele pentru copil înseamnă: suport emoțional, încurajare, ghidare, protecție, siguranță, ceea ce-l va ajuta să treacă mai ușor peste efectele negative ale schimbării.

Tu, copilul tău, persoana de încredere şi copiii ei au ajuns la o înţelegere, ce urmează să faci?

Mergi la primărie /primar și specialistul în protecția drepturilor copilului:

 • informează-i despre plecarea ta şi decizia de a lăsa copilul în grija persoanei de încredere;
 • solicită de la Primar instituirea tutelei asupra copilului;
 • oferă datele de contact (adresă, nr. de telefon, locul de muncă) în localitatea unde pleci la muncă și pentru ce perioadă vei lipsi.

Mergi la Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei (mai jos este ataşată lista cu datele de contact ale direcţiilor din toate raioanele):

La cererea pentru eliberarea Certificatului:

 1. părintele copilului anexează următoarele acte:
 • buletinul de identitate (în copie);
 • buletinul de identitate al soţului/soţiei (în copie);
 • certificatul de căsătorie/divorţ/deces al unuia dintre părinţii copilului (în copie);
 • certificatul de naştere al copilului (în copie);
 • adeverinţa despre componenţa familiei, eliberată de organul administraţiei publice locale, serviciul de exploatare a fondului de locuinţe sau de alte instituţii în gestiunea cărora se află fondul de locuinţe;
 1. tutorele (curatorul) anexează următoarele acte:
 • buletinul de identitate (în copie);
 • certificatul de naştere al copilului (în copie).

Mergi la şcoală sau grădiniţă:

 • informează dirigintele de clasă, educatoarea şi directorul instituţiei de învăţământ că pleci la muncă peste hotare și că copilul tău rămâne în grija celui de-al doilea părinte sau persoanei de încredere/tutorelui;
 • stabiliţi contactul între diriginte/educatoare şi tutorele copilului.

Mergi la medicul de familie:

 • informează-l despre plecare și în grija cui rămâne copilul tău;
 • solicită de la medicul de familie ajutor sau recomandările necesare pentru a informa tutorele despre starea de sănătate şi necesităţile medicale ale copilului;
 • asigură-te că fişa medicală a copilului este la medicul de familie.

Aceste recomandări sunt valabile şi pentru cazul în care un părinte pleacă, iar copilul rămâne în grija celuilalt părinte.

2. Când pleci cu copil.

Înainte de a pleca peste hotare, ar fi bine să te informezi despre:

 • locul de muncă peste hotare;
 • condițiile de trai în care veți locui;
 • grădinița sau şcoala la care va merge copilul în țara de destinație;
 • serviciile medicale şi sociale de care poate beneficia copilul și părintele în țara de destinație.

Mergi la Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei și Primărie – informează primarul și specialistul în protecția drepturilor copilului despre plecarea ta şi decizia de a lua copilul. 

Dacă este posibil, lasă datele de contact  (adresă, nr. de telefon, locul de muncă) în localitatea unde pleci la muncă și pe ce perioadă vei lipsi.

Mergi la şcoală sau grădiniţă – informează-i despre plecare și solicită dosarul personal al copilului tău de la grădiniță/școală.

!!! Acest lucru este necesar pentru înscrierea și înmatricularea copilului la grădinița/școala în țara în care pleci la muncă.

Mergi la medicul de familie:

 • informează-l despre plecare și solicită extrasul din fişa medicală a copilului (vaccinele, analizele recente, precum și alte informații relevante despre sănătatea copilului);
 • solicită de la medicul de familie recomandări utile pentru îngrijirea copilului.

 

Ai grijă de tine!

Copilul tău are nevoie de tine. Îţi poţi proteja copilul, dacă şi tu te afli în siguranţă. În ambele cazuri (copilul rămâne acasă, sau pleacă cu tine), informează-te despre situaţia din ţara de destinație, ia legătura cu diaspora, află mai multe despre locul de muncă.

Dacă ai hotărât să pleci în Federaţia Rusă, te poți adresa după consultație la Linia Ferbinte a Centrului de Integrare „Migrația și Legea” din Federația Rusă (or. Moscova):

Pentru a telefona din Moldova - (007) 926 539 13 30,

Pentru a telefona din Rusia - (8) 926 539 13 30

Linia Ferbinte are scopul de a oferi consultație juridică gratuită tuturor cetățenilor migranți (24/24 fără zile de odihnă). Specialiștii ce lucrează cu cetățenii migranți au o pregătire profesională care răspunde necesităților serviciului „Linia Ferbinte”, inclusiv respectă principiul confidențialității. De asemenea, specialiștii serviciului „Linia Fierbinte” pot referi cetățenii migranți aflați în dificultate pe teritoriul Federaţiei Ruse (FR) către alți parteneri pentru a le oferi o gamă mai largă de servicii (sociale, medicale, juridice). Cele mai dese adresări din partea cetățenilor migranți fac referință la:

 • Condițiile și perioada de ședere pe teritoriul FR;
 • Legalizarea muncitorilor în FR;
 • Căutarea unui loc de muncă în FR;
 • Procedura de încheiere a unui contract de muncă;
 • Procedura de dobândire a patentei în FR;
 • Neachitarea/reținerea salariului pentru munca prestată (fără contract de muncă);
 • Asistență medicală gratuită în FR, în cazul lipsei poliței de asigurare medicale;
 • Procedura de a obţine studii (medii, superioare incomplete, superioare) în FR.
 • Altele.

Când te afli peste hotare, te poţi adresa la:

 1. cea mai apropiată Ambasadă a Republicii Moldova sau la Consulat – AICI poţi găsi datele de contact a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova;
 2. sau la cea mai apropiată autoritate responsabilă de protecția copilului și familiei din ţara gazdă.

Îşi sugerăm câteva site-uri cu informaţii utile despre migraţie:

Site-ul Diaspora Moldovenească - http://www.diaspora.md/

Centrul de informare a muncitorilor migranţi - http://muncitorimigranti.md/

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene http://www.mfa.gov.md/informatii-cetatenii-rm/;

Referinţe legislative:

- Legea   nr. 180 din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă.

Conform prevederilor art. 16 lit. d) şi art. 22 alin.(3) lit. d) ale Legii nr. 180, statul obligă  părintele/ tutorele (lucrător emigrant) să prezinte la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în modul stabilit de Guvern, documentul de confirmare, emis de organul competent de protecţie a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al părinţilor, privind luarea la evidenţă a copiilor minori care rămîn în ţară.

- Legea Nr. 140 din  14.06.2013 (intrată în vigoare la 01.01.2014) privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.

I. Art. 1 al Legii Nr. 140 stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective.

II.  Art. 2 al Legii Nr. 140 stabileşte următoarele noțiuni:

„copil separat de părinţi”  – copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, inclusiv în cazul plecării părinţilor la muncă peste hotare, copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia, precum şi copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

”autoritate tutelară locală” – primarii de sate (comune) şi de oraşe;

„autoritate tutelară teritorială” – secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia copilului Chişinău. În municipiile Bălţi şi Chişinău autorităţile tutelare teritoriale exercită şi atribuţiile de autoritate tutelară locală, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale autonome din componenţa acestora, în cadrul cărora atribuţiile de autoritate tutelară locală sînt exercitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale respective;

III. Art. 13, alin. (4) al Legii Nr. 140 menționează că, părinţii/unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai căror copii rămîn în Republica Moldova urmează să informeze în prealabil autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia rămîn copiii.

- Hotărîrea Guvernului Nr. 290 din  15.04.2009 pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate.

Campania „Păstrează-mi lumea!”

Nici o înregistrare


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS