Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Managementul de caz
Managementul de caz
Cum identificăm un copil victimă a exploatării prin muncă?

Ghid pentru profesioniştii din domeniul protecţiei copilului

Munca copilului este o problemă complexă pentru Republica Moldova, cauzată de sărăcie, dar şi de atitudinea tradiţionalistă a societății faţă de implicarea copiilor în diferite munci. Lucrul în gospodărie efectuat de către copii în casele lor, în condiții rezonabile și sub supravegherea apropiaților, sunt o parte integrantă a vieții de familie și procesului de creștere și maturizare a copilului. Prin urmare, aceasta poate reprezenta o experiență benefică copilului. Totuși, uneori, există cazuri când sarcina de muncă este în detrimentul educației copilului sau este peste puterile acestuia. Astfel de situații sunt calificate ca fiind cazuri de exploatare prin muncă a copilului.

În Republica Moldova, munca copilului/exploatarea prin muncă a copilului continuă a fi tolerată şi acceptată atât de societate, cât şi de profesionişti. Consecinţele imediate, dar mai ales cele pe termen lung, sunt necunoscute sau ignorate de părinţi. Deşi profesioniştii au cunoştinţe despre ce reprezintă munca copilului/exploatarea prin muncă a copilului şi care sunt procedurile de intervenţie, aceste cazuri nu sunt scoase din anonimat.

Acest document este dedicat cu precădere profesioniştilor cu atribuţii în protecţia copilului, cum ar fi: asistenţii sociali/specialiştii în protecţia copilului; angajaţii poliţiei; profesori și educatori; medici și asistenți medicali; primari; societatea civilă etc. Instrumentul se bazează pe legislaţia naţională şi prevederile internaţionale referitoare la combaterea tuturor formelor de violenţă, exploatării copilului prin muncă, exploatării sexuale şi traficului de copii şi se axează pe prevederile Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Cunoaşterea informațiilor generale ce țin de drepturile și necesitățile copilului pentru o dezvoltare armonioasă, conceptul de exploatare prin muncă a copilului, mediul permisiv exploatării prin muncă a copilului, semnele, consecinţele dar şi riscurile la care este expus copilul în acest sens va permite o mai bună identificare şi intervenţie în cazurile de exploatare prin muncă a copilului, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Acest ghid a fost elaborat de către echipa Terre des hommes Moldova, în cadrul unei inițiative comune cu Organizația Internațională a Muncii cu scopul de a preveni și combate exploatarea prin muncă a copilului.

Materiale ataşate
identificarea copilului victima a exploatarii prin munca.pdf
pdf, 6 MBManagementul de caz

Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor - specialiști ce au responsabilități de ghidare și monitorizare a angajaților instituțiilor din domeniul asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății, organelor de drept și care trebuie să coopereze în vederea prevenirii și asistenței cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic al copiilor. Citeşte mai mult...
Materialele informative au fost utilizate în cadrul Atelierului de Instruire „Mecanismul Intersectorial de Cooperare in Domeniul Protecţiei Copilului” care a fost organizat în perioada August-Octombrie 2014, în 29 raioane, cu participarea a 556 specialişti cu competenţe în domeniul protecţiei copilului. Citeşte mai mult...
Ghidul „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state” are drept scop acordarea suportului metodologic şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor implicaţi în procesul de repatriere a copiilor identificaţi fără însoţitori legali peste hotarele Republicii Moldova, precum şi în procesul de monitorizare post repatriere. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS