Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Managementul de caz
Managementul de caz
Suport de curs. Formare de formatori "Mecanismul intersectorial de cooperare în protecția copilului"

Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor - specialiști ce au responsabilități de ghidare și monitorizare a angajaților instituțiilor din domeniul asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății, organelor de drept și care trebuie să coopereze în vederea prevenirii și asistenței cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic al copiilor.

Accentul este pus pe formarea competențelor necesare pentru instruirea profesioniștilor implicați direct în implementarea Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului.*

Suportul de curs include patru capitole fiecare capitol este constituit din module. În modulele sunt propuse metode și tehnici, materialele necesare, și timpul rezervat pentru fiecare modul, de asemenea fiecare modul are și fișe resurse cu material informativ pentru fiecare subiect. Acest suport de curs vine în ajutorul formatorilor care urmează să realizeze  ateliere de instruire cu profesioniștii la nivel local.

Formarea de formatori a fost realizată in perioada 15-19 decembrie 2014 de Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundaţiei Terre des hommes în cadrul proiectului: „Familie puternică pentru fiecare copil”, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi implementat în Republica Moldova de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, până în iunie 2017.

* Mecanismul intersectorial de cooperare prevăzut de Legea nr. 140 privind protecția specială a copiilor în situație de risc şi a copiilor separaţi de părinți din 14.06.2013, reprezintă un instrument metodologic pentru profesioniștii responsabili de protecția copiilor (pedagogi, lucrători medicali, asistenți sociali, polițiști, autorități tutelare și alții) în identificarea, referirea, asistenţa copiilor în situații de risc şi a celor care suferă de violență, neglijare, exploatare în toate mediile sociale: familie, şcoală, comunitate.

În scopul executării art. 20 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi  a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.270 din  8 aprilie 2014 Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului.

 

Materiale ataşate
suport_de_curs_tot.pdf
pdf, 4 MBManagementul de caz

Ghid pentru profesioniştii din domeniul protecţiei copilului Citeşte mai mult...
Materialele informative au fost utilizate în cadrul Atelierului de Instruire „Mecanismul Intersectorial de Cooperare in Domeniul Protecţiei Copilului” care a fost organizat în perioada August-Octombrie 2014, în 29 raioane, cu participarea a 556 specialişti cu competenţe în domeniul protecţiei copilului. Citeşte mai mult...
Ghidul „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state” are drept scop acordarea suportului metodologic şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor implicaţi în procesul de repatriere a copiilor identificaţi fără însoţitori legali peste hotarele Republicii Moldova, precum şi în procesul de monitorizare post repatriere. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS