Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Managementul de caz
Managementul de caz
Materiale Informative „Mecanismul Intersectorial de Cooperare în Domeniul Protecţiei Copilului”

Materialele informative au fost utilizate în cadrul Atelierului de Instruire „Mecanismul Intersectorial de Cooperare in Domeniul Protecţiei Copilului” care a fost organizat în perioada August-Octombrie 2014, în 29 raioane, cu participarea a 556 specialişti cu competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Atelierul de instruire a fost realizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundaţiei Terre des hommes în cadrul proiectului: „Familie puternică pentru fiecare copil”, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi implementat în Republica Moldova de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, până în iunie 2017.

Scopul atelierului de instruire a fost de a informa şi sensibiliza profesioniştii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului referitor la implementarea:

- Legii privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi (Legea Nr.140 din 14.06.2013);

- Legii cu privire la serviciile sociale (Legea Nr.123 din 18.06.2010);

- Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (Hotărârea Guvernului Nr.270 din 08.04.2014).

Materialele informative sunt adresate autorităţilor, instituţiilor şi specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei copilului.

Setul de materiale (poate fi descărcat mai jos) conţine informaţii privind Sistemul de Protecţie a Copilului în Republica Moldova, referindu-se la protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, serviciile sociale şi Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asis­tenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. În setul de materiale informa­tive sunt incluse şi 6 anexe, ce reflectă informaţie adiţională la prevederile procedurilor din cadrul Instrucţiunii, cum ar fi: identificarea cazurilor suspecte de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic; evaluarea iniţială/complexă şi asistenţa copiilor victime sau poten­ţiale victime; schema implementării Instrucţiunilor; responsabilităţile instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului.

Materiale ataşate
material_informativ Mecanismul Intersectorial de Cooperare.pdf
pdf, 3 MBManagementul de caz

Ghid pentru profesioniştii din domeniul protecţiei copilului Citeşte mai mult...
Prezentul Suport de curs este axat pe instruirea şi ghidarea formatorilor - specialiști ce au responsabilități de ghidare și monitorizare a angajaților instituțiilor din domeniul asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății, organelor de drept și care trebuie să coopereze în vederea prevenirii și asistenței cazurilor de violență, neglijare, exploatare, trafic al copiilor. Citeşte mai mult...
Ghidul „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state” are drept scop acordarea suportului metodologic şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor implicaţi în procesul de repatriere a copiilor identificaţi fără însoţitori legali peste hotarele Republicii Moldova, precum şi în procesul de monitorizare post repatriere. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS