Română      Русскии


28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Resurse  »  Activităţi psihosociale de grup cu copiii
Activităţi psihosociale de grup cu copiii
Module pentru desfăşurarea formării de animatori "Activităţi psihosociale de grup cu copiii"
Publicat: 21.03.2014   

Formarea are scopul de a dezvolta capacităţile animatorilor în realizarea activităţilor psihosociale de grup cu copiii. Vă oferim descrierea pas cu pas a modulelor de formare, pentru a fi utilizate în activitatea Dvs.

Conform Curriculumului pentru formarea de animatori: Activităţi psihosociale de grup cu copiii, instruirile organizate de Terre des hommes Moldova cuprind 11 module:

1. Animatorul şi competenţele acestuia
2. Caracteristici şi obiective ale activităţilor de joc
3. Principiile metodologice de desfăşurare a activităţilor psihosociale cu copiii
4. Leadership şi rolul animatorului
5. Planificarea activităţilor
6. Competiţie versus cooperare în activităţile psihosociale
7. Activităţi creative. Principii
8. Politica de protecţie a copilului
9. Percepţia şi acţiunea
10. Rezilienţa şi resursele persoanei
11. Comunicare şi ascultarea activă

Fiecare modul conţine atât parte teoretică, cât şi parte practică întru dezvoltarea competenţelor profesionale ale animatorilor, necesare realizării activităţilor psihosociale de grup cu copiii. În cadrul unei instruiri poate fi folosit un singur modul sau îmbinarea mai multor module (în dependenţă de scopul instruirii, grupul ţintă, numărul de ore planificate).

Materiale ataşate
2_1_animatorul_competentele_acestuiai_5475726.pdf
pdf, 346 KB
2_2_caracteristici_activitati_joc_1220197.pdf
pdf, 477 KB
2_3_principii_metodologice_agc_8365378.pdf
pdf, 436 KB
2_4_leadership___rolul_animatorului_8107902.pdf
pdf, 442 KB
2_5_planificarea_agc_4361663.pdf
pdf, 477 KB
2_6_competente_cooperare_agc_9378966.pdf
pdf, 462 KB
2_7_activitati_creative_6219094.pdf
pdf, 639 KB
1_1_protectia_copilului_3935378.pdf
pdf, 485 KB
1_2_percep__ia___i_ac__iunea_6696912.pdf
pdf, 692 KB
1_3_rezilienta_si_resursele_persoanei_294445.pdf
pdf, 683 KB
1_4_comunicarea_si_ascultarea_activa_323156.pdf
pdf, 483 KB
Activităţi psihosociale de grup cu copiii

Acest manual, o compilație de douăzeci de jocuri, nu se dorește a fi unul din multele de același tip, care să enumere și să descrie jocuri sportive de efectuat cu copiii într-un scop recreativ. Citeşte mai mult...
Această culegere de activități psiho-sociale (aici și în text numite ateliere) este dedicată în special profesioniștilor și tinerilor lideri implicați în activități cu un grup țintă specific și anume, băieții și bărbații tineri de 12 ani și mai mari. Citeşte mai mult...
Studiul de faţă vine să prezinte schimbările la nivelul copiilor în rezultatul implicării lor în activităţile MGSC şi participarea la activităţile în cadrul ludotecilor. Citeşte mai mult...
Acest manual reprezintă rodul a mai mult de cinci ani de experienţă de lucru în cadrul Terre des hommes (Tdh) în domeniul consolidării capacităţilor adulţilor, responsabili de lucrul cu copiii în teren. Dezvoltarea competenţelor lor personale, sociale, metodologice şi tehnice contribuie la sporirea calităţii activităţilor şi, ca urmare, consolidează capacitatea de rezilienţă şi starea psihosocială armonioasă a copiilor vulnerabili. Citeşte mai mult...
Activităţile de grup cu copiii sunt o parte importantă a intervenţiilor de tip psihosocial care vin să satisfacă necesităţile nemateriale şi ajută copilul în depăşirea situaţiilor vulnerabile, îmbunătăţesc starea lui psihoemoţională şi relaţiile sociale şi fortifică capacitatea de rezilienţă a acestuia. Citeşte mai mult...


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS