Română      Русскии

01.12.2021
Campanie de conștientizare privind HIV/SIDA promovată de tinerii din învățământul profesional tehnic
26.11.2021
Elevii și profesorii despre violența între copii la școală: un fenomen omniprezent
09.11.2021
Contractarea serviciilor de consultanță pentru consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice
03.11.2021
Ofițer de proiecte
22.10.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Ofițer de proiecte
Publicat: 03.11.2021   

Data începerii contractului:cât de curând posibil

Detalii contract: Contract de un an, cu posibilitate de extindere; poziție locală; normă întreagă (40 de ore pe săptămână)

Locație: Chișinău, Republica Moldova

 

 

 

DESPRE ORGANIZAȚIE:

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 15 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare.
Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.
Astfel, Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunitățile.
În vederea realizării acestor obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor;  activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

DESCRIEREA POSTULUI

Sub îndrumarea și supravegherea directă a Coordonatorului de Programe, Ofițerul de proiecte contribuie la implementarea, monitorizarea și evaluarea efectivă și eficientă a activităților Tdh Moldova la nivel local, asigurând managementul calității ciclului de proiect în toate etapele în strânsă colaborare cu echipa Tdh, donatorii, partenerii locali și părțile interesate.
În acest sens, Ofițerul de proiecte desfășoară acțiuni care sprijină elaborarea, planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților/inițiativelor implementate la nivel local, aplicând principiile managementului bazat pe rezultate (RBM) și promovând o abordare participativă, sensibilă la drepturile omului/copilului și la gen.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI ȘI ATRIBUȚII:

1) Coordonează și monitorizează inițiativele finanțate de Tdh la nivel local
Asigură, sub supravegherea Coordonatorului de Programe, că proiectele/acțiunile locale finanțate de către Tdh la nivel local, pe care le monitorizează, sunt implementate în conformitate cu procedurile interne aplicabile, contribuind la realizarea obiectivelor specifice și a rezultatelor programelor Tdh.
În acest scop, Ofițerul de proiecte:

 • Ajută la pregătirea și lansarea apelului de proiecte/inițiative
 • Realizează verificarea formală a propunerilor de proiecte depuse de organizațiile locale;
 • Urmărește procesul de evaluare, selecție și aprobare a acestora în conformitate cu procedurile Tdh Moldova; asigura condițiile de contractare a proiectelor aprobate pentru finanțare;
 • Răspunde de monitorizarea proiectelor finanțate la nivel local, inclusiv de finalizarea şi închiderea acestora;
 • Asigură calitatea implementării proiectelor finanțate la nivel local prin monitorizare și suport tehnic, inclusiv prin verificări la fata locului;
 • Evaluează riscurile pentru buna implementare a proiectele locale, propune măsuri specifice de reducere a riscurilor și urmărește implementarea acestora;
 • Oferă suport tehnic și mentorat beneficiarilor de la nivel comunitar, asigurând implementarea eficientă a proiectelor locale, în conformitate cu regulile și procedurile Tdh Moldova;
 • Contribuie la construirea și menținerea relațiilor de colaborare cu organizațiile comunitare relevante , cu autoritățile publice locale și alte părți cheie interesate;
 • Coordonează procesul de raportare la termen a inițiativelor finanțate la nivel local;
 • Asigura promovarea în cadrul inițiativelor de la nivel local, a unei abordări participative, sensibile la drepturile omului/copilului și la gen.

2) Oferă suport în monitorizarea și evaluarea proiectelor Tdh Moldova
Sprijină Ofițerul M&E în monitorizarea și evaluarea proiectelor Tdh Moldova, și anume:

 • Participă la elaborarea instrumentelor necesare de monitorizare și evaluare;
 • Sprijină în mod activ colectarea datelor (calitative și cantitative) pentru a se asigura că aceasta este efectuată în timp util și în conformitate cu Planul și Ghidurile de M&E ale Tdh;
 • Oferă suport în pregătirea și actualizarea sistematică a Fișelor de monitorizarea a proiectelor (PFU) și a bazei de date conform standardelor Tdh;
 • Contribuie la evaluările intermediare și finale și la toate celelalte activități legate de M&E, cum ar fi dezvoltarea termenilor de referință, sprijinirea evaluatorilor externi,etc.;
 • Oferă sprijin în elaborarea rapoartelor intermediare, finale sau a altor rapoarte solicitate de Coordonatorul de programe, HQ, donatori, etc.;
 • Oferă sprijin în dezvoltarea de noi propuneri de finanțare.

CONDITII DE PARTICIPARE:
Pentru ocuparea postului de Ofițer de proiect, candidații trebuie să fie eligibili din punct de vedere legal pentru a lucra în Republica Moldova și să îndeplinească următoarele condiții:

 • Studii superioare complete, cu diplomă de absolvire/licență în domeniile relevante poziției (social, administrație publică, management, drepturile omului, etc.);
 • Experiență de cel puțin 2 ani în managementul proiectelor, în special a proiectelor cu componentă socială (ex. prevenirea și combaterea violenței; asigurarea egalității de gen; accesul la educație pentru copii și tineri;  incluziunea grupurilor dezavantajate; împuternicirea tinerilor, etc.);
 • Experiență în asistență tehnică în domeniul accesării finanțărilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistență tehnică în evaluarea proiectelor/cererilor de finanțare; asistență tehnică în elaborarea ghidului solicitantului; asistență tehnică privind elaborarea cererilor de finanțare și altele asemenea;
 • Experiență profesională specifică de cel puțin 2 ani în monitorizarea și evaluarea proiectelor;
 • Formări în management de proiect, M&E și alte domenii relevante acestui post, certificate;
 • Cunoașterea excelentă a limbii romane, scris și vorbit;
 • Cunoștințe bune de utilizare a calculatorului (MS Office, Excel, etc.);
 • Cunoștințe de bază de comunicare în limba engleză (cel puțin: nivel B1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
 • Disponibilitate pentru deplasare în țară.

Abilități necesare:

 • Abilități de planificare și organizare a activităților, capacitate de rezolvare eficientă a problemelor, promptitudine și eficiență în executarea sarcinilor;
 • Foarte bune abilități de analiză și sinteză a informației, inclusiv abilitatea de a evalua rapid un volum mare de informație diversă, capacitate de a discerne elementele importante;
 • Aptitudini adecvate de comunicare (oral și scris în limba română și engleză) și de relaționare cu diverși interlocutori;
 • Abilitatea de a lucra cu termeni restrânși, de a lucra sub presiune și de a produce rezultate de calitate;
 • Abilitatea de a se orienta spre soluții, capacitatea de a inova și de a lucra cu supraveghere limitată;
 • Abilitatea de a urma procedurile interne ale Terre des hommes.

Condiții de depunere a dosarului:
Persoanele care îndeplinesc condițiile specificate sunt invitate să trimită:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivație de maximum o pagină, în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul în cauză;
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența în domeniul solicitat.

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: mda.office@tdh.ch , pana la data 16 noiembrie 2021, cu mențiunea „Ofițer de proiecte Tdh”.
Informații suplimentare pot fi obținute la persoana de contact: Veronica Pelivan, e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch.
Doar persoanele care au trimis documentele solicitate și, potrivit datelor din CV, îndeplinesc condițiile specificate, vor fi invitate să participe la concursul pentru ocuparea postului.

Organizarea concursului:
Concursul va consta în proba scrisă și interviu. Subiectele probei scrise vizează evaluarea cunoștințelor profesionale. Candidații promovați după proba scrisă vor fi invitați la interviu cu comisia de concurs.

*** Tdh oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen. ***

Politica de protecție a copiilor: 
Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

 

Materiale ataşate
tor_ofiter_de_proiecte_tdh_3050241.docx
docx, 95 KB
Ştiri şi anunţuri

Publicat: 01.12.2021   
Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal și Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic și-au unit astăzi forțele în campania dedicată Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA. Aceștia au promovat printre colegi mesaje de conștientizate, abordând deschis subiecte considerate incomode și, de multe ori, rușinoase. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2021   
85 de elevi și 73 de cadre didactice din cinci școli din localitățile Trinca (Edineț), Făleștii Noi (Fălești), Ștefănești (Florești), Grozești (Nisporeni) și Visoca (Soroca) au participat la focus grupul realizat de Terre des hommes Moldova pe parcursul lunii octombrie a.c. pentru a analiza situația privind violența de gen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să ofere suport în consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2021   
Un colocviu internațional de trei zile intitulat ”Transnational Families in Focus” -”Familiile transnaționale în prim-plan” a avut loc în perioada 14-16 septembrie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde echipa proiectului CASTLE a invitat online oaspeți de prestigiu din mediul academic pentru a discuta despre înființarea „Centrului de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.09.2021   
Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2021   
Peste 60 de tineri educatori de la egal la egal din 12 școli profesionale, colegii și centre de excelență din țară și-au consolidat cunoștinele și au deprins tehnici noi de lucru cu semenii în cadrul primei școli de vară destinate Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal din învățământul profesional tehnic. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova (Tdh) anunță, în cadrul proiectului „Hub-ul pentru Protecția Copilului – ChildHub”, concurs de selectare a unei instituții/organizații care să găzduiască un „Laborator de alfabetizare digitală – LAD” pentru beneficiari din categoriile social vulnerabile, inclusiv pentru persoanele de etnie romă. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2021   
Aproape 400 de adolescenți din toată țara au contribuit, atât în calitate de participanți, dar și ca experți la „Analiza privind necesitățile copiilor pentru a se simți în siguranță și a avea o școală fără bullying”, realizată de Terre des hommes Moldova. Pe 1 iunie, de ziua lor, la conferința „STOP BULLYING ÎN ȘCOLI: recomandările copiilor”, copiii au purtat un dialog deschis cu autoritățile, profesorii și părinții despre problemele pe care le-au identificat și soluțiile pe care le văd ei pentru o școală fără bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2021   
Peste 3000 de elevi din țară vor beneficia de orientare profesională în cadrul programului inovativ JOBOTECA. Timp de trei ani aceștia vor avea parte de programe de instruire, mentorat și internship-uri, pentru a-și dezvolta și consolida competențele necesare pentru a face o alegere de carieră potrivită. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova vă invită la evenimentul de lansare a proiectului „JOBOTECA - program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
UNICEF Moldova, în colaborare cu organizația de protecție a drepturilor copilului Terre des hommes Moldova și cu aplicația de apeluri și mesaje Viber, a lansat pachetul de stickere „Explozie de emoții”, în care roboțelul Robert și prietenii săi exprimă o gamă variată de emoții și mesaje empatice. Atât abțibildurile virtuale, cât și mesajele, au fost elaborate în colaborare cu Grupul consultativ al copiilor al Tdh Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2021   
Între 19 și 23 aprilie a avut loc instruirea „Gestionarea situațiilor de bullying care se manifestă în contextul școlar”, organizată de Terre des hommes Moldova în care și-au consolidat cunoștințele și competențele 124 de profesioniști care direct sau indirect sunt implicați în intervenția situațiilor de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2021   
Ce simte un copil supus bullying-ului? Ce poate face acesta pentru a ieși din situație și la cine să apeleze? Cum pot opri martorii o situație de bullying? Ce ar trebui să facă părinții și școala pentru a proteja copiii de bullying? Fundația Terre des hommes Moldova a lansat un video prin care aduce în atenția publică vocea copiilor privind pericolele bullying-ului și soluțiile pe care le văd copiii pentru a opri acest fenomen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2021   
Terre des hommes Moldova caută un cercetător/ o cercetătoare sau o echipă de cercetători cu o experiență considerabilă în cercetare, pentru a face o analiză a mediului de afaceri în raioanele partenere, a disponibilității lor de a stabili parteneriate cu școala și de a susține tinerii în programe de stagiu. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.04.2021   
În prima jumătate a lunii aprilie (2, 9, 16 aprilie) Terre des hommes Moldova a oferit un set de instruiri pentru profesioniștii din cadrul CRAP/SAP și OLSDÎ în vederea fortificării cunoștințelor în domeniul prevenirii și combaterii bullying-ului în școli. Cei peste 100 de profesioniști au explorat în aceste zile următoarele subiecte de bază: bullying -repere conceptuale, prevenirea, identificarea, intervenția și monitorizarea în situație de bullying. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 218


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te
PAGINA ÎN SUS