Română      Русскии

01.10.2021
Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”
29.09.2021
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
24.09.2021
Anunț de angajare! Consultant/ă sau o echipă de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți în domeniul antreprenoriatului
24.08.2021
Să combatem ACTIV violența de gen în școală
05.08.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
Publicat: 29.09.2021   

Terre des hommes Moldova este în căutarea unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) în vederea realizării unei analize a necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni.

Denumire proiect:

„Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

Țara:      

Republica Moldova 

 

Tipul contractului:     

 

Consultant/ă individual/ă (sau companie)

 

Durata misiunii:

 

Aproximativ 10 zile de lucru

DESPRE ORGANIZAȚIE

Desfășurându-și activitatea în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea durabilă și intervenții în caz de violență, neglijare și exploatare a copiilor la nivel comunitar, raional și național. Activitățile Tdh Moldova acoperă, geografic, întreaga țară. În prezent, Tdh Moldova își axează activitatea pe trei componente complementare - sisteme de protecție a copilului, copiii afectați de migrație și acces la justiție - și își propune să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează. Asigurarea promovării egalității de gen este o preocupare principală pentru Tdh Moldova.

DESPRE PROIECT

În perioada august 2021 - noiembrie 2022, Terre des hommes Moldova, implementează proiectul “Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova.

Scopul general al proiectului este de a susține organizațiile societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.

Prin consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale, proiectul va contribui la o implicare  durabilă a actorilor locali interesați în promovarea culturii toleranței zero față de violență și în crearea unui climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive să fie inacceptabile.

Grupul țintă al proiectului: cel puțin 8 organizații locale ale societății civile (OSC) din raioanele Cahul și Ungheni. 

SCOPUL SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ SOLICITATE

Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să proiecteze, să planifice, să efectueze și să prezinte o analiză a necesităților de consolidare a capacităților în domeniul  promovării egalității de gen pentru cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni. Această analiza va sta, ulterior, la baza dezvoltării unui program amplu de consolidare a capacităților pentru aceste organizații.

METODOLOGIE

Evaluarea necesităților de  consolidare a capacităților ar trebui să fie participativă și consultativă. Din partea consultantului / consultanților (în continuare Contractant) se așteaptă să se ia în considerare integrarea dimensiunii de gen în întregul proces de elaborare a documentelor produse. Se așteaptă ca evaluarea să se construiască în jurul proceselor de autoevaluare, precum și pe o consultare amplă cu părțile interesate, pentru a contribui la colectarea și validarea informațiilor. Evaluarea se va concentra pe analiza cunoștințelor, atitudinilor și practicilor respondenților vis-a-vis de: egalitate de gen, violență de gen, stereotipuri și prejudecăți, norme sociale care mențin violența în bază de gen cât și capacitatea acestora de a dezvolta și implementa inițiative comunitare inovative pentru a soluționa aceste probleme.  Ca rezultat al evaluării vor fi identificate necesitățile de instruire și va fi elaborat programul de instruire. 

SARCINI, LIVRABILE ȘI INTERVAL DE TIMP:

În scopul realizării evaluării, Contractantul se va deplasa în comunități pentru a se întâlni cu cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni. În cazul în care nu va fi posibilă deplasare din cauza restricțiilor legate de pandemia de Covid, vor fi realizate întruniri online cu OSC-urile locale selectate.

Evaluarea va include aplicarea unui instrument de autoevaluare, precum și realizare unor chestionare/interviuri/focus grupuri cu membrii echipelor organizațiilor selectate.

La final, va fi elaborat un raport despre necesitățile de  consolidare a capacităților, care va conține următoarele secţiuni: 1. Rezumat 2. Introducere 3. Metodologia 4. Principalele constatări 6. Evaluarea necesităților 7. Concluzii 8. Recomandări, inclusiv recomandări privind structura programului de consolidare a capacităților care va fi ulterior elaborat în cadrul proiectului. Raportul de evaluare trebuie scris în limba română, cu un conținut  concis și cu o logică clară. Volumul de bază al raportului nu trebuie să depășească 30 de pagini, plus anexele.

Pentru a revizui și a conveni asupra rezultatelor finale, va fi organizat, la nivel local, un atelier de validare cu părțile interesate. Contractantul  va oferi suport în elaborarea agendei atelierului și va participa pentru prezentarea rezultatelor evaluării precum și a recomandărilor.

 

Nr.

Activitatea

Produse elaborate

Durata indicativă

1.

Aprobarea metodologiei de evaluare a necesităților de instruire și a planului de lucru

Metodologie aprobată

2 zile

2.

Colectarea datelor

 

3 zile

3.

Analiza datelor și prezentare acestora în cadrul unui atelier online de validare

Schița (varianta draft) a raportului de evaluare

3 zile

4.

Definitivarea produsului ținând cont de rezultatele atelierului de validare

Produs final aprobat

1 zi

5.

Prezentarea raportului

Comunicarea raportului

1 zi

OFERTA FINANCIARĂ

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. Oferta comercială va include onorariul pentru produsul final, precum cheltuielile de comunicare și transport. Plata onorariului se va realiza după prezentarea variantei finale a raportului de evaluare. Oferta financiară va fi prezentată în Lei (MDL) și va include suma totală solicitată.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Master sau echivalent în domeniul drepturilor omului, egalității de gen, drept, științe sociale, administrație publică, etc. sau alte științe legate de dezvoltarea organizațiilor non-profit;
 • bună înțelegere a politicilor/practicilor existente de capacitare a OSC-urilor, în special în domeniul egalității de gen;
 • Experiență demonstrată în desfășurarea cercetărilor calitative, evaluarea necesităților de capacitare;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională de lucru în domeniul dezvoltării materialelor de instruire și oferirii de instruiri pentru OSC-urile din Moldova sau alte domenii conexe;
 • Abilități analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate informația.
 • Abilități excelente de scriere, capacitatea de a scrie într-un mod structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;
 • Abilitatea de a lucra în condiții de timp limitat;
 • bună cunoaștere a limbii române; cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

MODALITATEA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

Persoanele interesate sunt invitate să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Trimiteri la cercetări/lucrări anterioare similare de analiza a OSC-urilor din Moldova;
 • Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

Procesul de selecție se va concentra pe următoarele criterii:

 • Înțelegerea subiectului și obiectului evaluării;
 • Abordarea metodologică;
 • Calificări, experiențe și competențe;
 • Buget.

MODALITATEA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Dosarele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch, cu mențiunea „Consultant evaluare necesitați de instruire OSC-uri locale” nu mai târziu de 12 octombrie 2021.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Consultanții urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.

 

 

 

Ştiri şi anunţuri

Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2021   
Peste 60 de tineri educatori de la egal la egal din 12 școli profesionale, colegii și centre de excelență din țară și-au consolidat cunoștinele și au deprins tehnici noi de lucru cu semenii în cadrul primei școli de vară destinate Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal din învățământul profesional tehnic. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova (Tdh) anunță, în cadrul proiectului „Hub-ul pentru Protecția Copilului – ChildHub”, concurs de selectare a unei instituții/organizații care să găzduiască un „Laborator de alfabetizare digitală – LAD” pentru beneficiari din categoriile social vulnerabile, inclusiv pentru persoanele de etnie romă. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2021   
Aproape 400 de adolescenți din toată țara au contribuit, atât în calitate de participanți, dar și ca experți la „Analiza privind necesitățile copiilor pentru a se simți în siguranță și a avea o școală fără bullying”, realizată de Terre des hommes Moldova. Pe 1 iunie, de ziua lor, la conferința „STOP BULLYING ÎN ȘCOLI: recomandările copiilor”, copiii au purtat un dialog deschis cu autoritățile, profesorii și părinții despre problemele pe care le-au identificat și soluțiile pe care le văd ei pentru o școală fără bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2021   
Peste 3000 de elevi din țară vor beneficia de orientare profesională în cadrul programului inovativ JOBOTECA. Timp de trei ani aceștia vor avea parte de programe de instruire, mentorat și internship-uri, pentru a-și dezvolta și consolida competențele necesare pentru a face o alegere de carieră potrivită. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova vă invită la evenimentul de lansare a proiectului „JOBOTECA - program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
UNICEF Moldova, în colaborare cu organizația de protecție a drepturilor copilului Terre des hommes Moldova și cu aplicația de apeluri și mesaje Viber, a lansat pachetul de stickere „Explozie de emoții”, în care roboțelul Robert și prietenii săi exprimă o gamă variată de emoții și mesaje empatice. Atât abțibildurile virtuale, cât și mesajele, au fost elaborate în colaborare cu Grupul consultativ al copiilor al Tdh Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2021   
Între 19 și 23 aprilie a avut loc instruirea „Gestionarea situațiilor de bullying care se manifestă în contextul școlar”, organizată de Terre des hommes Moldova în care și-au consolidat cunoștințele și competențele 124 de profesioniști care direct sau indirect sunt implicați în intervenția situațiilor de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2021   
Ce simte un copil supus bullying-ului? Ce poate face acesta pentru a ieși din situație și la cine să apeleze? Cum pot opri martorii o situație de bullying? Ce ar trebui să facă părinții și școala pentru a proteja copiii de bullying? Fundația Terre des hommes Moldova a lansat un video prin care aduce în atenția publică vocea copiilor privind pericolele bullying-ului și soluțiile pe care le văd copiii pentru a opri acest fenomen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2021   
Terre des hommes Moldova caută un cercetător/ o cercetătoare sau o echipă de cercetători cu o experiență considerabilă în cercetare, pentru a face o analiză a mediului de afaceri în raioanele partenere, a disponibilității lor de a stabili parteneriate cu școala și de a susține tinerii în programe de stagiu. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.04.2021   
În prima jumătate a lunii aprilie (2, 9, 16 aprilie) Terre des hommes Moldova a oferit un set de instruiri pentru profesioniștii din cadrul CRAP/SAP și OLSDÎ în vederea fortificării cunoștințelor în domeniul prevenirii și combaterii bullying-ului în școli. Cei peste 100 de profesioniști au explorat în aceste zile următoarele subiecte de bază: bullying -repere conceptuale, prevenirea, identificarea, intervenția și monitorizarea în situație de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2021   
Fundația Terre des hommes România, alături de Terre des hommes Moldova (Tdh), anunță un CONCURS de selectare a 24 de instituții de învățământ general din 5 raioane: Soroca, Călărași, Nisporeni, Strășeni și Căușeni, pentru implicarea în proiectul „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” - proiect finanțat de Uniunea Europeană (UE) Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane cu experiență pentru a elabora un ghid metodologic pentru educatorii de la egal la egal din școlile profesional tehnice. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.03.2021   
În perioada februarie - aprilie 2021, cu suportul Reprezentanței în Republica Moldova a Fundației Terre des hommes, în 30 de instituții de învățământ din întreaga țară se pilotează un program de activități pentru copiii din școală „STOP bullying - cunosc, înțeleg, aplic". Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2021   
Terre des hommes Moldova continuă și în acest an programul „YouCreate - inițiative comunitare creative realizate de tineri pentru tineri”, oferindu-le tinerilor posibilitatea să participe și în 2021 la programul de finanțare a inițiativelor comunitare creative implementate de aceștia pentru semenii lor din comunitate. Tdh Moldova le oferă suport echipelor de inițiativă formate de tineri din 22 de raioane partenere, având la bază colaborarea dintre școală – Centru de tineret / tineri – comunitate – APL și alți actori locali, care își propun să realizeze inițiative creative comunitare în baza metodologiei „YouCreate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.02.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane dinamice și proactive pentru a se alătura echipei. Candidatul/a pe care îl/o căutăm are experiență în lucrul cu tinerii, studii relevante în domeniu, este dornic/ă să-și împărtășească experiența proprie și să acumuleze altele noi. Data de începere: cât mai curând posibil. Contract: 1 an (cu posibilitate de extindere), cu normă întreagă. Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 martie 2021. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2021   
Terre des hommes Moldova solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de editare și tipar. Termen limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2021 Citeşte mai mult...

1 - 20 din 212


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te
PAGINA ÎN SUS