Română      Русскии

28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
Publicat: 29.09.2021   

Terre des hommes Moldova este în căutarea unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) în vederea realizării unei analize a necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni.

Denumire proiect:

„Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

Țara:      

Republica Moldova 

 

Tipul contractului:     

 

Consultant/ă individual/ă (sau companie)

 

Durata misiunii:

 

Aproximativ 10 zile de lucru

DESPRE ORGANIZAȚIE

Desfășurându-și activitatea în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea durabilă și intervenții în caz de violență, neglijare și exploatare a copiilor la nivel comunitar, raional și național. Activitățile Tdh Moldova acoperă, geografic, întreaga țară. În prezent, Tdh Moldova își axează activitatea pe trei componente complementare - sisteme de protecție a copilului, copiii afectați de migrație și acces la justiție - și își propune să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează. Asigurarea promovării egalității de gen este o preocupare principală pentru Tdh Moldova.

DESPRE PROIECT

În perioada august 2021 - noiembrie 2022, Terre des hommes Moldova, implementează proiectul “Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova.

Scopul general al proiectului este de a susține organizațiile societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.

Prin consolidarea capacităților organizațiilor societății civile locale, proiectul va contribui la o implicare  durabilă a actorilor locali interesați în promovarea culturii toleranței zero față de violență și în crearea unui climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive să fie inacceptabile.

Grupul țintă al proiectului: cel puțin 8 organizații locale ale societății civile (OSC) din raioanele Cahul și Ungheni. 

SCOPUL SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ SOLICITATE

Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să proiecteze, să planifice, să efectueze și să prezinte o analiză a necesităților de consolidare a capacităților în domeniul  promovării egalității de gen pentru cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni. Această analiza va sta, ulterior, la baza dezvoltării unui program amplu de consolidare a capacităților pentru aceste organizații.

METODOLOGIE

Evaluarea necesităților de  consolidare a capacităților ar trebui să fie participativă și consultativă. Din partea consultantului / consultanților (în continuare Contractant) se așteaptă să se ia în considerare integrarea dimensiunii de gen în întregul proces de elaborare a documentelor produse. Se așteaptă ca evaluarea să se construiască în jurul proceselor de autoevaluare, precum și pe o consultare amplă cu părțile interesate, pentru a contribui la colectarea și validarea informațiilor. Evaluarea se va concentra pe analiza cunoștințelor, atitudinilor și practicilor respondenților vis-a-vis de: egalitate de gen, violență de gen, stereotipuri și prejudecăți, norme sociale care mențin violența în bază de gen cât și capacitatea acestora de a dezvolta și implementa inițiative comunitare inovative pentru a soluționa aceste probleme.  Ca rezultat al evaluării vor fi identificate necesitățile de instruire și va fi elaborat programul de instruire. 

SARCINI, LIVRABILE ȘI INTERVAL DE TIMP:

În scopul realizării evaluării, Contractantul se va deplasa în comunități pentru a se întâlni cu cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni. În cazul în care nu va fi posibilă deplasare din cauza restricțiilor legate de pandemia de Covid, vor fi realizate întruniri online cu OSC-urile locale selectate.

Evaluarea va include aplicarea unui instrument de autoevaluare, precum și realizare unor chestionare/interviuri/focus grupuri cu membrii echipelor organizațiilor selectate.

La final, va fi elaborat un raport despre necesitățile de  consolidare a capacităților, care va conține următoarele secţiuni: 1. Rezumat 2. Introducere 3. Metodologia 4. Principalele constatări 6. Evaluarea necesităților 7. Concluzii 8. Recomandări, inclusiv recomandări privind structura programului de consolidare a capacităților care va fi ulterior elaborat în cadrul proiectului. Raportul de evaluare trebuie scris în limba română, cu un conținut  concis și cu o logică clară. Volumul de bază al raportului nu trebuie să depășească 30 de pagini, plus anexele.

Pentru a revizui și a conveni asupra rezultatelor finale, va fi organizat, la nivel local, un atelier de validare cu părțile interesate. Contractantul  va oferi suport în elaborarea agendei atelierului și va participa pentru prezentarea rezultatelor evaluării precum și a recomandărilor.

 

Nr.

Activitatea

Produse elaborate

Durata indicativă

1.

Aprobarea metodologiei de evaluare a necesităților de instruire și a planului de lucru

Metodologie aprobată

2 zile

2.

Colectarea datelor

 

3 zile

3.

Analiza datelor și prezentare acestora în cadrul unui atelier online de validare

Schița (varianta draft) a raportului de evaluare

3 zile

4.

Definitivarea produsului ținând cont de rezultatele atelierului de validare

Produs final aprobat

1 zi

5.

Prezentarea raportului

Comunicarea raportului

1 zi

OFERTA FINANCIARĂ

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. Oferta comercială va include onorariul pentru produsul final, precum cheltuielile de comunicare și transport. Plata onorariului se va realiza după prezentarea variantei finale a raportului de evaluare. Oferta financiară va fi prezentată în Lei (MDL) și va include suma totală solicitată.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Master sau echivalent în domeniul drepturilor omului, egalității de gen, drept, științe sociale, administrație publică, etc. sau alte științe legate de dezvoltarea organizațiilor non-profit;
 • bună înțelegere a politicilor/practicilor existente de capacitare a OSC-urilor, în special în domeniul egalității de gen;
 • Experiență demonstrată în desfășurarea cercetărilor calitative, evaluarea necesităților de capacitare;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională de lucru în domeniul dezvoltării materialelor de instruire și oferirii de instruiri pentru OSC-urile din Moldova sau alte domenii conexe;
 • Abilități analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate informația.
 • Abilități excelente de scriere, capacitatea de a scrie într-un mod structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;
 • Abilitatea de a lucra în condiții de timp limitat;
 • bună cunoaștere a limbii române; cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

MODALITATEA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

Persoanele interesate sunt invitate să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • Trimiteri la cercetări/lucrări anterioare similare de analiza a OSC-urilor din Moldova;
 • Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

Procesul de selecție se va concentra pe următoarele criterii:

 • Înțelegerea subiectului și obiectului evaluării;
 • Abordarea metodologică;
 • Calificări, experiențe și competențe;
 • Buget.

MODALITATEA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Dosarele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch, cu mențiunea „Consultant evaluare necesitați de instruire OSC-uri locale” nu mai târziu de 12 octombrie 2021.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Consultanții urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.

 

 

 

Ştiri şi anunţuri

Publicat: 28.01.2022   
Terre des hommes Moldova, în cadrul Proiectului „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, lansează prezentul Apel de propuneri de proiecte, pentru susținerea organizațiilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și împuternicirea fetelor și femeilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.12.2021   
Pe parcursul lunii decembrie, tinerii educatori de la egal la egal (EEE) din 12 școli și colegii din învățământul profesional tehnic au desfășurat o campanie de promovare a modului sănătos de viață și deciziilor conștiente prin activități creative. Echipa EEE a Colegiului Agroindustrial din Rîșcani a ales ca subiect pentru campanie conștientizarea și prevenirea SIDA și a ITS. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2021   
Cel de-al treilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe bunăstarea psiho-emoțională a copiilor, cum pot părinții influența starea adolescenților și cum să comunice cu ei pentru a se auzi reciproc și avea o relație armonioasă, în ciuda provocărilor vârstei adolescente și a diferențelor dintre generații. Atelierul a fost susținut de psihologul Sergiu Toma. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2021   
Cel de-al doilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe utilizarea practicilor pozitive pentru a ajuta părinții să înțeleagă cum să motiveze adolescenții să depășească frica de a lua decizii de sine stătător. Atelierul a fost susținut de Sorina Petrică, psihoterapeută din România. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2021   
În perioada noiembrie – decembrie a.c., Terre des hommes a organizat trei ateliere de informare dedicate părinților de adolescenți și susținute de psihologi și psihoterapeuți din Moldova și România. Discuțiile s-au focalizat pe aspecte legate de sănătatea psiho-emoțională a tinerilor și comunicarea eficientă dintre părinți și copii. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.12.2021   
12 membri ai echipei Centrului de informații „GENDERDOC-M” și-au consolidat cunoștințele în domeniul protecției copiilor. Aceștia au participat, timp de trei zile – 25 noiembrie, 7 și 9 decembrie – la instruirea oferită de Fundația Terre des hommes privind sistemul de protecție a copilului în Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova apreciază și salută decizia de ieri, 9 decembrie, a Parlamentului Republicii de a introduce termenul de bullying în Codul Educației. Considerăm că acesta este încă un pas important în protecția copiilor la nivel oficial. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2021   
Pe 8 decembrie, la Orhei, a avut loc lansarea primului Laborator de Alfabetizare Digitală din Republica Moldova, dedicat comunității de romi. Acum, toți cei care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de lucru la computer, pot să o facă la Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, care a fost dotată cu tehnică IT necesară, din partea Fundației Terre des hommes Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2021   
Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal și Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic și-au unit astăzi forțele în campania dedicată Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA. Aceștia au promovat printre colegi mesaje de conștientizate, abordând deschis subiecte considerate incomode și, de multe ori, rușinoase. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2021   
Peste 700 de persoane au participat la Conferința națională de capitalizare a proiectului „Eforturi comune de combatere a bullyingului în Moldova”. Evenimentul, organizat de Fundația Terre des hommes Moldova, a avut loc pe 25 noiembrie, în format online și a fost transmis live pe platformele sociale ale Tdh Moldova și UNICEF Moldova și pe 7 site-uri media. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2021   
85 de elevi și 73 de cadre didactice din cinci școli din localitățile Trinca (Edineț), Făleștii Noi (Fălești), Ștefănești (Florești), Grozești (Nisporeni) și Visoca (Soroca) au participat la focus grupul realizat de Terre des hommes Moldova pe parcursul lunii octombrie a.c. pentru a analiza situația privind violența de gen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să ofere suport în consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2021   
Terre des hommes caută un/o ofițer de proiecte, proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate, care să se alăture echipei din Moldova și să sprijine implementarea proiectelor Terre des hommes în Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2021   
Un colocviu internațional de trei zile intitulat ”Transnational Families in Focus” -”Familiile transnaționale în prim-plan” a avut loc în perioada 14-16 septembrie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde echipa proiectului CASTLE a invitat online oaspeți de prestigiu din mediul academic pentru a discuta despre înființarea „Centrului de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2021   
Peste 60 de tineri educatori de la egal la egal din 12 școli profesionale, colegii și centre de excelență din țară și-au consolidat cunoștinele și au deprins tehnici noi de lucru cu semenii în cadrul primei școli de vară destinate Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal din învățământul profesional tehnic. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 227


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS