Română      Русскии

01.12.2021
Campanie de conștientizare privind HIV/SIDA promovată de tinerii din învățământul profesional tehnic
26.11.2021
Elevii și profesorii despre violența între copii la școală: un fenomen omniprezent
09.11.2021
Contractarea serviciilor de consultanță pentru consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice
03.11.2021
Ofițer de proiecte
22.10.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Anunț de angajare! Consultant/ă sau o echipă de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți în domeniul antreprenoriatului
Publicat: 24.09.2021   

Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ, pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului.

Organizația: Terre des hommes Moldova 
Titlul proiectului: „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”
Perioada de implementare a proiectului: Februarie 2021 – Ianuarie 2024 (36 luni) 
Tipul contractului: Contract de prestări servicii
Durata contractului: Octombrie - Decembrie 2021


Despre Organizație:

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.  

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 14 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.  

În ultimii ani, Terre des hommes Moldova împreună cu partenerii săi, este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor; capacitarea Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret; capacitarea școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică; împuternicirea comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel ca vocea lor să fie  auzită și reziliența crescută.  


Scurtă descriere a proiectului:
Obiectivul general al proiectului în cadrul căruia se va elabora programul de instruire se focusează pe îmbunătățirea participării adolescenților și tinerilor în societatea și economia moldovenească prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Republica Moldova. 

„Joboteca” sau „job libraries” (biblioteci de cariera) – sunt spatii prietenoase tinerilor create in cadrul școlilor, echipate cu unelte necesare pentru organizarea sesiunilor online si offline pentru ca tinerii sa facă cunoștință cu posibilele parcursuri de cariera. Joboteca este un program-pilot care va spori accesul la educație a tinerilor, la oportunități de formare și participare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc, și va contribui la sporirea accesului la piața muncii a tinerilor în Moldova. 

Proiectul se aliniază la politicile și strategiile UE privind pregătirea tinerilor pentru viața de adult, încadrarea în câmpul muncii și necesitatea integrării creativității, inovației și antreprenoriatului în programele școlare.

Proiectul „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de către Terre de hommes România și Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, precum și cu implicarea și participarea activă a copiilor, tinerilor, profesioniștilor de la nivel local, a mediului de afaceri și a comunității în întregime. 

Proiectul este implementat în 25 instituții de învățământ din 5 raioane din Republica Moldova (Soroca, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Căușeni).

Pentru asigurarea unei bune implementări și a durabilității programului Joboteca în instituțiile partenere, ne propunem elaborarea unui program de instruire complex orientat spre dezvoltarea competențelor adolescenților în trei domenii prioritare: Antreprenoriat; Orientare în carieră și Competențe digitale. Programul va fi pilotat în instituțiile de învățământ general, partenere în proiectul Joboteca.

Responsabilitățile expertului:

1. Consultantul/Consultanta va analiza rezultatele raportului de cartografiere a mediului de afaceri, realizata in cadrul proiectului JOBOTECA, care include:

 • Consultarea posibililor angajatori/ antreprenori din raioanele partenere privind: abilitățile cheie necesare pentru ocuparea unor locuri de muncă de către tineri; cererile existente pe piața muncii; greutățile întâmpinate în recrutarea tinerilor și cauzele acestora.
 • Consultarea opiniei Autorităților Publice Locale (nivelul I și II- primarul și specialiști tineret de la nivelul APL I, primarul/secretarul de la APL II) privind problemele întâmpinate de tineri în găsirea unui loc de muncă, șomajul și emigrarea tinerilor.
 • Consultarea școlilor partenere privind practicile acestora de a oferiri sprijin tinerilor în consilierea și ghidarea în carieră, și parteneriatele cu mediul de afaceri.

2.      Consultantul/Consultanta va analiza rezultatele raportului Cercetării Participative a tinerilor (PAR) și Analiza Situațională, realizate in cadrul proiectului JOBOTECA.

3.      Consultantul/Consultanta va elabora o curriculă,  sugestii metodologice privind realizarea programului și un suport didactic în domeniul antreprenoriatului  și inovației pentru elevii din instituțiile de învățământ general. Documentele vor fi elaborate în conformitate cu cerințele MECC si,  pentru a asigura complementaritate si sinergii, vor avea in vedere programele existente, similare, cum ar fi "Mentor Me", programele Junior Achievement Moldova, Youth Generation - Entrepreneurship Tool Hub, Tekwill, Clasa Viitorului, proiectul Migrație și dezvoltare locală condus de PNUD Moldova, etc.

4.      Materialele vor include informație teoretică și practică cu privire la inovație și antreprenoriat, care pot fi transpuse cu ușurință și în mediul online;

5.      Conținutul va fi scris într-un limbaj accesibil și ușor de implementat atât de către adulți dar și tinerii voluntari;

6.      Curricula va include subiecte cum ar fi: abilități de lucru în echipă, cum trecem de la idee la afacere, afacere generală vs. afacere socială, planul de afaceri, modelul de afacere ”lean canvas”, identificarea oportunităților de dezvoltare și finanțare a afacerii, modele financiare și de dezvoltare strategică a afacerii, modele de afaceri social-responsabile, pitch-ul și concursuri de business, etc.;

7.      Programul va include exemple din viața reală din domeniul inovației și antreprenoriatului în rândul tinerilor și va fi unul ancorat la realitatea Republicii Moldova

8.      Consultantul va incorpora feedback-ul primit din partea membrilor Grupurilor Consultativ pentru a definitiva livrabilele


Livrabile

 • Curricula de instruire pentru cel puțin 16 ore (după modelele propuse de MECC).
 • Manual de formare pentru facilitatorii Jobotecilor (suport didactic si materiale de formare pentru cel puțin 16 ore de instruire) in vederea pregătirii acestora să desfășoare activități cu tinerii. Manualul va conține activități concrete de realizat cu tinerii in cadrul Jobotecilor.
 • Ajustarea curriculei pentru cursul din mediul online si identificarea materialelor de formare care vor putea fi parcurse online.
 • Tehnici de evaluare a cunoștințelor și practicilor elevilor (pre si post curs).


Experiență profesională și abilități necesare:

 • Studii academice relevante și, cel puțin, 3 ani de experiență relevantă în domeniul educației, antreprenoriat și/sau educație non-formală.
 • Experiență în elaborarea curriculei, metodologiilor de predare și a conținuturilor, în domeniul inovației și antreprenoriatului.
 • O bună cunoaștere a problemelor și necesităților de formare a elevilor din învățământul general în domeniul de orientare în carieră și antreprenoriat.
 • Experiență demonstrată în elaborarea materialelor didactice nonformale; ghiduri; suporturi de curs etc. prietenoase pentru tineri.
   

Prezentarea ofertelor:

Experții/ expertele interesați sunt invitați să-și prezinte ofertele, care vor include:

1.      CV-ul candidatului/ candidatei;

2.      Scrisoarea de intenție;

3.      Oferta financiară;

4.      Documente / linkuri care confirmă experiența anterioară relevantă.


Modalitate de prezentare a ofertelor:

Ofertele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch   

Ofertele vor fi formulate în limba română și urmează a fi expediate nu mai târziu de 30 Septembrie, 2021. Vă rugăm să indicați în titlul mesajului funcția care vă interesează.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați. Ofertele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Expertul/ experta urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.  

Ştiri şi anunţuri

Publicat: 01.12.2021   
Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal și Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic și-au unit astăzi forțele în campania dedicată Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA. Aceștia au promovat printre colegi mesaje de conștientizate, abordând deschis subiecte considerate incomode și, de multe ori, rușinoase. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2021   
85 de elevi și 73 de cadre didactice din cinci școli din localitățile Trinca (Edineț), Făleștii Noi (Fălești), Ștefănești (Florești), Grozești (Nisporeni) și Visoca (Soroca) au participat la focus grupul realizat de Terre des hommes Moldova pe parcursul lunii octombrie a.c. pentru a analiza situația privind violența de gen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să ofere suport în consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2021   
Terre des hommes caută un/o ofițer de proiecte, proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate, care să se alăture echipei din Moldova și să sprijine implementarea proiectelor Terre des hommes în Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2021   
Un colocviu internațional de trei zile intitulat ”Transnational Families in Focus” -”Familiile transnaționale în prim-plan” a avut loc în perioada 14-16 septembrie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde echipa proiectului CASTLE a invitat online oaspeți de prestigiu din mediul academic pentru a discuta despre înființarea „Centrului de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.09.2021   
Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2021   
Peste 60 de tineri educatori de la egal la egal din 12 școli profesionale, colegii și centre de excelență din țară și-au consolidat cunoștinele și au deprins tehnici noi de lucru cu semenii în cadrul primei școli de vară destinate Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal din învățământul profesional tehnic. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova (Tdh) anunță, în cadrul proiectului „Hub-ul pentru Protecția Copilului – ChildHub”, concurs de selectare a unei instituții/organizații care să găzduiască un „Laborator de alfabetizare digitală – LAD” pentru beneficiari din categoriile social vulnerabile, inclusiv pentru persoanele de etnie romă. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2021   
Aproape 400 de adolescenți din toată țara au contribuit, atât în calitate de participanți, dar și ca experți la „Analiza privind necesitățile copiilor pentru a se simți în siguranță și a avea o școală fără bullying”, realizată de Terre des hommes Moldova. Pe 1 iunie, de ziua lor, la conferința „STOP BULLYING ÎN ȘCOLI: recomandările copiilor”, copiii au purtat un dialog deschis cu autoritățile, profesorii și părinții despre problemele pe care le-au identificat și soluțiile pe care le văd ei pentru o școală fără bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2021   
Peste 3000 de elevi din țară vor beneficia de orientare profesională în cadrul programului inovativ JOBOTECA. Timp de trei ani aceștia vor avea parte de programe de instruire, mentorat și internship-uri, pentru a-și dezvolta și consolida competențele necesare pentru a face o alegere de carieră potrivită. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova vă invită la evenimentul de lansare a proiectului „JOBOTECA - program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
UNICEF Moldova, în colaborare cu organizația de protecție a drepturilor copilului Terre des hommes Moldova și cu aplicația de apeluri și mesaje Viber, a lansat pachetul de stickere „Explozie de emoții”, în care roboțelul Robert și prietenii săi exprimă o gamă variată de emoții și mesaje empatice. Atât abțibildurile virtuale, cât și mesajele, au fost elaborate în colaborare cu Grupul consultativ al copiilor al Tdh Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2021   
Între 19 și 23 aprilie a avut loc instruirea „Gestionarea situațiilor de bullying care se manifestă în contextul școlar”, organizată de Terre des hommes Moldova în care și-au consolidat cunoștințele și competențele 124 de profesioniști care direct sau indirect sunt implicați în intervenția situațiilor de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2021   
Ce simte un copil supus bullying-ului? Ce poate face acesta pentru a ieși din situație și la cine să apeleze? Cum pot opri martorii o situație de bullying? Ce ar trebui să facă părinții și școala pentru a proteja copiii de bullying? Fundația Terre des hommes Moldova a lansat un video prin care aduce în atenția publică vocea copiilor privind pericolele bullying-ului și soluțiile pe care le văd copiii pentru a opri acest fenomen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2021   
Terre des hommes Moldova caută un cercetător/ o cercetătoare sau o echipă de cercetători cu o experiență considerabilă în cercetare, pentru a face o analiză a mediului de afaceri în raioanele partenere, a disponibilității lor de a stabili parteneriate cu școala și de a susține tinerii în programe de stagiu. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.04.2021   
În prima jumătate a lunii aprilie (2, 9, 16 aprilie) Terre des hommes Moldova a oferit un set de instruiri pentru profesioniștii din cadrul CRAP/SAP și OLSDÎ în vederea fortificării cunoștințelor în domeniul prevenirii și combaterii bullying-ului în școli. Cei peste 100 de profesioniști au explorat în aceste zile următoarele subiecte de bază: bullying -repere conceptuale, prevenirea, identificarea, intervenția și monitorizarea în situație de bullying. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 218


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te
PAGINA ÎN SUS