Română      Русскии

01.10.2021
Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”
29.09.2021
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
24.09.2021
Anunț de angajare! Consultant/ă sau o echipă de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți în domeniul antreprenoriatului
24.08.2021
Să combatem ACTIV violența de gen în școală
05.08.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
TERMEN EXTINS. Căutăm un cercetător/o cercetătoare sau o echipă de cercetători pentru analiza mediului de afaceri în 5 raioane
Publicat: 21.04.2021   

Terre des hommes Moldova caută un cercetător/ o cercetătoare sau o echipă de cercetători cu o experiență considerabilă în cercetare, pentru a face o analiză a mediului de afaceri în raioanele partenere, a disponibilității lor de a stabili parteneriate cu școala și de a susține tinerii în programe de stagiu.


Organizația: Terre des hommes Moldova

Titlul proiectului: „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”

Contract: mai – iulie 2021(4 luni).

Termen limită de depunere a dossarelor: 20 mai 2021


Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 14 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

În ultimii ani, Terre des hommes Moldova, împreună cu partenerii săi, este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor, de capacitare a Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret, capacitare a școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică, împuternicire a comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel încât să le fie auzită vocea și să-și crească reziliența.


Scurtă descriere a proiectului:

Obiectivul general al proiectului în cadrul căruia se va realiza studiul se axează pe sporirea participării adolescenților și tinerilor în societatea și economia moldovenească prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Moldova.


„Joboteca” este un program pilot care va spori accesul tinerilor la educație și la oportunități de formare și va facilita participarea acestora în procesul de luare a deciziilor care îi privesc, contribuind la accesul tinerilor la piața muncii din R. Moldova. Jobotecile (biblioteci de carieră) sunt spații prietenoase tinerilor, special amenajate în cadrul școlilor, dotate cu  echipamente IT și alte materiale necesare pentru organizarea activităților online/offline, în cadrul cărora tinerii să cunoască posibilele parcursuri în carieră.

Proiectul se aliniază la politicile și strategiile UE privind pregătirea tinerilor pentru viața de adult, încadrarea în câmpul muncii și necesitatea integrării creativității, inovației și antreprenorialului în programele școlare. Totodată, proiectul va contribui la realizarea politicilor naționale precum: Strategia Educație 2020 și Strategia de dezvoltare a educației profesionale, care pun accentul pe dezvoltarea abilităților cheie, cum ar fi fortificarea sentimentul de inițiativă și antreprenoriat, fortificarea capacităților elevilor de a transforma ideile în acțiune prin creativitate, inovație și asumarea riscurilor, dar și Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 – 2020.

Proiectul este implementat de către Fundațiile Terre de hommes România și Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, alături de care vor fi implicați activ copiii, tinerii, profesioniștii de la nivel local ai mediului de afaceri și ai întregii comunități.


Obiectivele cercetării:

Cercetătorul / echipă de cercetători va efectua cartografierea mediului de afaceri din cele 5 raioane partenere (Soroca, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Căușeni), va analiza disponibilitatea acestora de a stabili parteneriate cu instituțiile de învățământ (licee și gimnazii) și de a oferi posibilitate adolescenților și tinerilor pentru a face stagii. De asemenea, va analiza cadrul legal privind posibilitățile de stagiu pentru tineri începând cu vârsta de 14 ani și recomandări de îmbunătățire/completare a acestuia.

Constatările studiului vor servi ca bază pentru crearea unui program pilot de dezvoltare a abilităților cheie necesare pentru angajarea în câmpul muncii și planificarea carierei.

 • Cartografierea mediului de afaceri va fi un document care va lista instituțiile publice, private și neguvernamentale din raioanele partenere. Documentul va clarifica disponibilitatea acestor entități de a stabili parteneriate cu instituțiile de învățământ și de a oferi posibilitatea de stagiu pentru tineri.
 • Analiza cadrului legal și a politicilor va identifica documentele normative sau de referință importante care țin de posibilitatea de stagiu și de angajare în câmpul muncii a tinerilor începând cu vârsta de 14 ani (dar nu limitat la această vârstă).
 • Consultarea posibililor angajatori/ antreprenori din raioanele partenere privind: abilitațile cheie necesare pentru ocuparea unor locuri de munca de către tineri; cererile existente pe piața muncii; greutățile întâmpinate în recrutarea tinerilor și cauzele acestora.
 • Consultarea opiniei Autorităților Publice locale privind problemele întâmpinate de tineri în găsirea unui loc de munca, șomajul și emigrarea tinerilor.
 • Consultarea școlilor partenere privind practicile acestora de a oferiri sprijin tinerilor în carieră și legătura cu mediul de afaceri (daca există).
 • Documentul va furniza concluzii și recomandări pentru modificarea politicilor, cadrului normativ și a procedurilor menite să asigure un cadru protectiv pentru tinerii care vor să facă stagiu sau să se angajeze la muncă.

Reprezentanții mediului de afaceri și ai altor organizații/instituții din raioanele partenere care vor participa la aceste consultări vor putea fi invitați ulterior sa facă parte din Grupul Consultativ în Domeniul Antreprenorial la nivel de raion. Acest grup va deveni o resursă  pe toată durata de implementare a  proiectului și de diseminare a bunelor practici după finalizarea acestuia.


Responsabilitățile expertului/expertei:

Expertul/experta va elabora metodologia de cercetare, va analiza mediul de afaceri din raioanele partenere și va elabora un Studiu care va cuprinde cel puțin trei compartimente:

 • Primul compartiment se va referi la analiza cadrului normativ care reflectă posibilitatea de stagiu și angajare în câmpul muncii pentru tinerii de diferite vârste, începând cu 14 ani.
 • Al doilea compartiment se referă la cartografierea mediului de afaceri și a altor organizații/instituții din raioanele partenere, care ar putea fi potențialele gazde pentru stagiu.
 • Al treilea compartiment va reflecta disponibilitatea și condițiile impuse de  instituțiile/organizațiile/întreprinderile analizate  de a oferi posibilitatea de stagiu și angajare pentru tineri.
 • Documentul va include concluzii și recomandări privind facilitarea procesului de stagiu și angajare a tinerilor de diferite vârste, inclusiv masurile de siguranță și protecție necesare.


Experiență profesională și competențe:

 • Studii academice relevante și cel puțin 3 ani de experiență în domeniul cercetării și analizei mediului de afaceri. 
 • Experiență de analiză a cadrului normativ și de politici.
 • Abilități analitice și de scriere.
 • Abilități de comunicare interculturală și de rețea.
   

Calendarul activităților:

Prima variantă a studiului va fi prezentată în decurs de 3 luni din ziua angajării, varianta finală va fi prezentată în decurs de 2 săptămâni de la recepționarea comentariilor și sugestiilor din partea Tdh.
 

Modalitatea de aplicare la poziție:

 • CV-ul
 • Metodologia cercetării
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența de cercetare inclusiv în domeniul solicitat
 • Oferta financiară pentru realizarea cercetării


Documentele pot fi expediate prin e-mail la adresa mda.office@tdh.ch, indicând poziția pentru care aplicați.


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068020808 – Ana Ciolan sau la adresa de e-mail: ana.ciolan@tdh.ch


Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 mai 2021.


Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. Dosarele depuse după expirarea termenului limită indicat nu vor fi examinate.


*** Tdh oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen. ***


Politica de protecție a copiilor: 

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/candidata selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

Ştiri şi anunţuri

Publicat: 29.09.2021   
Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2021   
Peste 60 de tineri educatori de la egal la egal din 12 școli profesionale, colegii și centre de excelență din țară și-au consolidat cunoștinele și au deprins tehnici noi de lucru cu semenii în cadrul primei școli de vară destinate Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal din învățământul profesional tehnic. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova (Tdh) anunță, în cadrul proiectului „Hub-ul pentru Protecția Copilului – ChildHub”, concurs de selectare a unei instituții/organizații care să găzduiască un „Laborator de alfabetizare digitală – LAD” pentru beneficiari din categoriile social vulnerabile, inclusiv pentru persoanele de etnie romă. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2021   
Aproape 400 de adolescenți din toată țara au contribuit, atât în calitate de participanți, dar și ca experți la „Analiza privind necesitățile copiilor pentru a se simți în siguranță și a avea o școală fără bullying”, realizată de Terre des hommes Moldova. Pe 1 iunie, de ziua lor, la conferința „STOP BULLYING ÎN ȘCOLI: recomandările copiilor”, copiii au purtat un dialog deschis cu autoritățile, profesorii și părinții despre problemele pe care le-au identificat și soluțiile pe care le văd ei pentru o școală fără bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2021   
Peste 3000 de elevi din țară vor beneficia de orientare profesională în cadrul programului inovativ JOBOTECA. Timp de trei ani aceștia vor avea parte de programe de instruire, mentorat și internship-uri, pentru a-și dezvolta și consolida competențele necesare pentru a face o alegere de carieră potrivită. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova vă invită la evenimentul de lansare a proiectului „JOBOTECA - program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
UNICEF Moldova, în colaborare cu organizația de protecție a drepturilor copilului Terre des hommes Moldova și cu aplicația de apeluri și mesaje Viber, a lansat pachetul de stickere „Explozie de emoții”, în care roboțelul Robert și prietenii săi exprimă o gamă variată de emoții și mesaje empatice. Atât abțibildurile virtuale, cât și mesajele, au fost elaborate în colaborare cu Grupul consultativ al copiilor al Tdh Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2021   
Între 19 și 23 aprilie a avut loc instruirea „Gestionarea situațiilor de bullying care se manifestă în contextul școlar”, organizată de Terre des hommes Moldova în care și-au consolidat cunoștințele și competențele 124 de profesioniști care direct sau indirect sunt implicați în intervenția situațiilor de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2021   
Ce simte un copil supus bullying-ului? Ce poate face acesta pentru a ieși din situație și la cine să apeleze? Cum pot opri martorii o situație de bullying? Ce ar trebui să facă părinții și școala pentru a proteja copiii de bullying? Fundația Terre des hommes Moldova a lansat un video prin care aduce în atenția publică vocea copiilor privind pericolele bullying-ului și soluțiile pe care le văd copiii pentru a opri acest fenomen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.04.2021   
În prima jumătate a lunii aprilie (2, 9, 16 aprilie) Terre des hommes Moldova a oferit un set de instruiri pentru profesioniștii din cadrul CRAP/SAP și OLSDÎ în vederea fortificării cunoștințelor în domeniul prevenirii și combaterii bullying-ului în școli. Cei peste 100 de profesioniști au explorat în aceste zile următoarele subiecte de bază: bullying -repere conceptuale, prevenirea, identificarea, intervenția și monitorizarea în situație de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2021   
Fundația Terre des hommes România, alături de Terre des hommes Moldova (Tdh), anunță un CONCURS de selectare a 24 de instituții de învățământ general din 5 raioane: Soroca, Călărași, Nisporeni, Strășeni și Căușeni, pentru implicarea în proiectul „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” - proiect finanțat de Uniunea Europeană (UE) Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane cu experiență pentru a elabora un ghid metodologic pentru educatorii de la egal la egal din școlile profesional tehnice. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.03.2021   
În perioada februarie - aprilie 2021, cu suportul Reprezentanței în Republica Moldova a Fundației Terre des hommes, în 30 de instituții de învățământ din întreaga țară se pilotează un program de activități pentru copiii din școală „STOP bullying - cunosc, înțeleg, aplic". Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2021   
Terre des hommes Moldova continuă și în acest an programul „YouCreate - inițiative comunitare creative realizate de tineri pentru tineri”, oferindu-le tinerilor posibilitatea să participe și în 2021 la programul de finanțare a inițiativelor comunitare creative implementate de aceștia pentru semenii lor din comunitate. Tdh Moldova le oferă suport echipelor de inițiativă formate de tineri din 22 de raioane partenere, având la bază colaborarea dintre școală – Centru de tineret / tineri – comunitate – APL și alți actori locali, care își propun să realizeze inițiative creative comunitare în baza metodologiei „YouCreate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.02.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane dinamice și proactive pentru a se alătura echipei. Candidatul/a pe care îl/o căutăm are experiență în lucrul cu tinerii, studii relevante în domeniu, este dornic/ă să-și împărtășească experiența proprie și să acumuleze altele noi. Data de începere: cât mai curând posibil. Contract: 1 an (cu posibilitate de extindere), cu normă întreagă. Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 martie 2021. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2021   
Terre des hommes Moldova solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de editare și tipar. Termen limită de depunere a dosarelor: 29 ianuarie 2021 Citeşte mai mult...

1 - 20 din 212


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te
PAGINA ÎN SUS