Română      Русскии

28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
TERMEN EXTINS. Căutăm un cercetător/o cercetătoare sau o echipă de cercetători pentru analiza mediului de afaceri în 5 raioane
Publicat: 21.04.2021   

Terre des hommes Moldova caută un cercetător/ o cercetătoare sau o echipă de cercetători cu o experiență considerabilă în cercetare, pentru a face o analiză a mediului de afaceri în raioanele partenere, a disponibilității lor de a stabili parteneriate cu școala și de a susține tinerii în programe de stagiu.


Organizația: Terre des hommes Moldova

Titlul proiectului: „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”

Contract: mai – iulie 2021(4 luni).

Termen limită de depunere a dossarelor: 20 mai 2021


Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de 14 profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

În ultimii ani, Terre des hommes Moldova, împreună cu partenerii săi, este activ implicată în acțiuni de împuternicire a adolescenților și tinerilor, de capacitare a Centrelor de Tineret și a lucrătorilor de tineret, capacitare a școlilor (generale și profesionale) pentru a proteja tinerii de orice formă de violență și a le dezvolta abilități de participare civică, împuternicire a comunităților pentru a răspunde mai bine nevoilor tinerilor, astfel încât să le fie auzită vocea și să-și crească reziliența.


Scurtă descriere a proiectului:

Obiectivul general al proiectului în cadrul căruia se va realiza studiul se axează pe sporirea participării adolescenților și tinerilor în societatea și economia moldovenească prin intermediul unui program pilot complex, centrat pe elev și conectat la piața forței de muncă din Moldova.


„Joboteca” este un program pilot care va spori accesul tinerilor la educație și la oportunități de formare și va facilita participarea acestora în procesul de luare a deciziilor care îi privesc, contribuind la accesul tinerilor la piața muncii din R. Moldova. Jobotecile (biblioteci de carieră) sunt spații prietenoase tinerilor, special amenajate în cadrul școlilor, dotate cu  echipamente IT și alte materiale necesare pentru organizarea activităților online/offline, în cadrul cărora tinerii să cunoască posibilele parcursuri în carieră.

Proiectul se aliniază la politicile și strategiile UE privind pregătirea tinerilor pentru viața de adult, încadrarea în câmpul muncii și necesitatea integrării creativității, inovației și antreprenorialului în programele școlare. Totodată, proiectul va contribui la realizarea politicilor naționale precum: Strategia Educație 2020 și Strategia de dezvoltare a educației profesionale, care pun accentul pe dezvoltarea abilităților cheie, cum ar fi fortificarea sentimentul de inițiativă și antreprenoriat, fortificarea capacităților elevilor de a transforma ideile în acțiune prin creativitate, inovație și asumarea riscurilor, dar și Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 – 2020.

Proiectul este implementat de către Fundațiile Terre de hommes România și Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, alături de care vor fi implicați activ copiii, tinerii, profesioniștii de la nivel local ai mediului de afaceri și ai întregii comunități.


Obiectivele cercetării:

Cercetătorul / echipă de cercetători va efectua cartografierea mediului de afaceri din cele 5 raioane partenere (Soroca, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Căușeni), va analiza disponibilitatea acestora de a stabili parteneriate cu instituțiile de învățământ (licee și gimnazii) și de a oferi posibilitate adolescenților și tinerilor pentru a face stagii. De asemenea, va analiza cadrul legal privind posibilitățile de stagiu pentru tineri începând cu vârsta de 14 ani și recomandări de îmbunătățire/completare a acestuia.

Constatările studiului vor servi ca bază pentru crearea unui program pilot de dezvoltare a abilităților cheie necesare pentru angajarea în câmpul muncii și planificarea carierei.

 • Cartografierea mediului de afaceri va fi un document care va lista instituțiile publice, private și neguvernamentale din raioanele partenere. Documentul va clarifica disponibilitatea acestor entități de a stabili parteneriate cu instituțiile de învățământ și de a oferi posibilitatea de stagiu pentru tineri.
 • Analiza cadrului legal și a politicilor va identifica documentele normative sau de referință importante care țin de posibilitatea de stagiu și de angajare în câmpul muncii a tinerilor începând cu vârsta de 14 ani (dar nu limitat la această vârstă).
 • Consultarea posibililor angajatori/ antreprenori din raioanele partenere privind: abilitațile cheie necesare pentru ocuparea unor locuri de munca de către tineri; cererile existente pe piața muncii; greutățile întâmpinate în recrutarea tinerilor și cauzele acestora.
 • Consultarea opiniei Autorităților Publice locale privind problemele întâmpinate de tineri în găsirea unui loc de munca, șomajul și emigrarea tinerilor.
 • Consultarea școlilor partenere privind practicile acestora de a oferiri sprijin tinerilor în carieră și legătura cu mediul de afaceri (daca există).
 • Documentul va furniza concluzii și recomandări pentru modificarea politicilor, cadrului normativ și a procedurilor menite să asigure un cadru protectiv pentru tinerii care vor să facă stagiu sau să se angajeze la muncă.

Reprezentanții mediului de afaceri și ai altor organizații/instituții din raioanele partenere care vor participa la aceste consultări vor putea fi invitați ulterior sa facă parte din Grupul Consultativ în Domeniul Antreprenorial la nivel de raion. Acest grup va deveni o resursă  pe toată durata de implementare a  proiectului și de diseminare a bunelor practici după finalizarea acestuia.


Responsabilitățile expertului/expertei:

Expertul/experta va elabora metodologia de cercetare, va analiza mediul de afaceri din raioanele partenere și va elabora un Studiu care va cuprinde cel puțin trei compartimente:

 • Primul compartiment se va referi la analiza cadrului normativ care reflectă posibilitatea de stagiu și angajare în câmpul muncii pentru tinerii de diferite vârste, începând cu 14 ani.
 • Al doilea compartiment se referă la cartografierea mediului de afaceri și a altor organizații/instituții din raioanele partenere, care ar putea fi potențialele gazde pentru stagiu.
 • Al treilea compartiment va reflecta disponibilitatea și condițiile impuse de  instituțiile/organizațiile/întreprinderile analizate  de a oferi posibilitatea de stagiu și angajare pentru tineri.
 • Documentul va include concluzii și recomandări privind facilitarea procesului de stagiu și angajare a tinerilor de diferite vârste, inclusiv masurile de siguranță și protecție necesare.


Experiență profesională și competențe:

 • Studii academice relevante și cel puțin 3 ani de experiență în domeniul cercetării și analizei mediului de afaceri. 
 • Experiență de analiză a cadrului normativ și de politici.
 • Abilități analitice și de scriere.
 • Abilități de comunicare interculturală și de rețea.
   

Calendarul activităților:

Prima variantă a studiului va fi prezentată în decurs de 3 luni din ziua angajării, varianta finală va fi prezentată în decurs de 2 săptămâni de la recepționarea comentariilor și sugestiilor din partea Tdh.
 

Modalitatea de aplicare la poziție:

 • CV-ul
 • Metodologia cercetării
 • Documente/link-uri ce confirmă experiența de cercetare inclusiv în domeniul solicitat
 • Oferta financiară pentru realizarea cercetării


Documentele pot fi expediate prin e-mail la adresa mda.office@tdh.ch, indicând poziția pentru care aplicați.


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068020808 – Ana Ciolan sau la adresa de e-mail: ana.ciolan@tdh.ch


Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 mai 2021.


Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. Dosarele depuse după expirarea termenului limită indicat nu vor fi examinate.


*** Tdh oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen. ***


Politica de protecție a copiilor: 

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică. Totodată, candidatul/candidata selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

Ştiri şi anunţuri

Publicat: 28.01.2022   
Terre des hommes Moldova, în cadrul Proiectului „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, lansează prezentul Apel de propuneri de proiecte, pentru susținerea organizațiilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și împuternicirea fetelor și femeilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.12.2021   
Pe parcursul lunii decembrie, tinerii educatori de la egal la egal (EEE) din 12 școli și colegii din învățământul profesional tehnic au desfășurat o campanie de promovare a modului sănătos de viață și deciziilor conștiente prin activități creative. Echipa EEE a Colegiului Agroindustrial din Rîșcani a ales ca subiect pentru campanie conștientizarea și prevenirea SIDA și a ITS. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2021   
Cel de-al treilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe bunăstarea psiho-emoțională a copiilor, cum pot părinții influența starea adolescenților și cum să comunice cu ei pentru a se auzi reciproc și avea o relație armonioasă, în ciuda provocărilor vârstei adolescente și a diferențelor dintre generații. Atelierul a fost susținut de psihologul Sergiu Toma. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2021   
Cel de-al doilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe utilizarea practicilor pozitive pentru a ajuta părinții să înțeleagă cum să motiveze adolescenții să depășească frica de a lua decizii de sine stătător. Atelierul a fost susținut de Sorina Petrică, psihoterapeută din România. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2021   
În perioada noiembrie – decembrie a.c., Terre des hommes a organizat trei ateliere de informare dedicate părinților de adolescenți și susținute de psihologi și psihoterapeuți din Moldova și România. Discuțiile s-au focalizat pe aspecte legate de sănătatea psiho-emoțională a tinerilor și comunicarea eficientă dintre părinți și copii. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.12.2021   
12 membri ai echipei Centrului de informații „GENDERDOC-M” și-au consolidat cunoștințele în domeniul protecției copiilor. Aceștia au participat, timp de trei zile – 25 noiembrie, 7 și 9 decembrie – la instruirea oferită de Fundația Terre des hommes privind sistemul de protecție a copilului în Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova apreciază și salută decizia de ieri, 9 decembrie, a Parlamentului Republicii de a introduce termenul de bullying în Codul Educației. Considerăm că acesta este încă un pas important în protecția copiilor la nivel oficial. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2021   
Pe 8 decembrie, la Orhei, a avut loc lansarea primului Laborator de Alfabetizare Digitală din Republica Moldova, dedicat comunității de romi. Acum, toți cei care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de lucru la computer, pot să o facă la Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, care a fost dotată cu tehnică IT necesară, din partea Fundației Terre des hommes Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2021   
Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal și Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic și-au unit astăzi forțele în campania dedicată Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA. Aceștia au promovat printre colegi mesaje de conștientizate, abordând deschis subiecte considerate incomode și, de multe ori, rușinoase. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2021   
Peste 700 de persoane au participat la Conferința națională de capitalizare a proiectului „Eforturi comune de combatere a bullyingului în Moldova”. Evenimentul, organizat de Fundația Terre des hommes Moldova, a avut loc pe 25 noiembrie, în format online și a fost transmis live pe platformele sociale ale Tdh Moldova și UNICEF Moldova și pe 7 site-uri media. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2021   
85 de elevi și 73 de cadre didactice din cinci școli din localitățile Trinca (Edineț), Făleștii Noi (Fălești), Ștefănești (Florești), Grozești (Nisporeni) și Visoca (Soroca) au participat la focus grupul realizat de Terre des hommes Moldova pe parcursul lunii octombrie a.c. pentru a analiza situația privind violența de gen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să ofere suport în consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2021   
Terre des hommes caută un/o ofițer de proiecte, proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate, care să se alăture echipei din Moldova și să sprijine implementarea proiectelor Terre des hommes în Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2021   
Un colocviu internațional de trei zile intitulat ”Transnational Families in Focus” -”Familiile transnaționale în prim-plan” a avut loc în perioada 14-16 septembrie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde echipa proiectului CASTLE a invitat online oaspeți de prestigiu din mediul academic pentru a discuta despre înființarea „Centrului de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.09.2021   
Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 227


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS