Română      Русскии

08.10.2018
Terre des hommes Moldova anunță un Concurs de granturi / Terre des hommes Молдова объявляет Конкурс грантов
27.09.2018
Anunț de angajare a unui expert care să ofere servicii didactice și de consultanță pentru echipele multidisciplinare din raionul Glodeni
27.09.2018
Anunț de angajare a unui expert care să ofere servicii didactice și de consultanță pentru membrii Comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate din raionele Glodeni și Sîngerei
24.09.2018
Căutăm consultant pentru o expertiză a situației copiilor cu părinți peste hotare
12.09.2018
TERRE DES HOMMES A CÂȘTIGAT PREMIUL BALZAN: UN MILLION DE FRANCI ELVEȚIENI PENTRU COPIII NOU-NĂSCUȚI

 

Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Terre des hommes Moldova anunță un Concurs de granturi / Terre des hommes Молдова объявляет Конкурс грантов
Publicat: 08.10.2018   

RO:

Terre des hommes Moldova (Tdh Moldova), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI), implementează proiectul „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Proiectul are drept scop consolidarea protecției drepturilor omului și combaterea discriminării minorităților etnice din Republica Moldova.

În cadrul proiectului, Tdh Moldova lansează un Concurs de granturi pentru proiecte mici "Transpunerea drepturilor în practică" și intenționează să acorde cel puțin 10 granturi organizațiilor societății civile din comunitățile locale care participă la proiectul de implementare a inițiativelor incluzive, bazate pe necesităţile locale, axate pe respectarea drepturilor omului, consolidarea coeziunii sociale, egalității de gen, toleranței, accesul îmbunătățit la educație, promovarea accesului la servicii sociale, o mai bună înțelegere a diversității, nondiscriminării și comunicarea interculturală. Granturile sunt preconizate să fie utilizate în beneficiul comunităților în general și al minorităților etnice, în special, în ceea ce privește capacitatea de integrare a comunităților, reducerea discriminării și protecția sporită a drepturilor omului.

Suma totală disponibilă în cadrul acestui Concurs de granturi constituie 50.000 EUR. Bugetul total pentru orice grant solicitat în cadrul acestui Concurs de granturi trebuie să se situeze între 3.000 EUR și 6.000 EUR. Granturile vor fi oferite în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectelor.

Perioada minimă de implementare va constitui 6 luni, iar maximă - 9 luni.

Termenul-limită de depunere a dosarelor în vederea solicitării finanțării este 01 decembrie 2018, orele 17:00

Organizațiile societății civile și alte părți interesate din cele 20 de comunități locale partenere ale proiectului, care își vor exprima interesul de a aplica și de a participa la programul de acordare a granturilor – în baza unui Formular completat on-line (https://goo.gl/forms/3HkkPY4oLlaiIkoJ3– vor fi invitate pe data de 30 octombrie 2018 la o sesiune de informare, care va avea loc la Chișinău. 

Pentru informații complete despre program și modul de aplicare, vedeți Ghidul de aplicare pentru solicitanții de finanțare anexat.

-------

РУ:

Terre des hommes Молдова (Tdh Moldova), в рамках партнерства с Институтом поддержки местных инициатив (IRI), внедряет проект «Устойчивые коммунитарные партнерства по защите прав этнических меньшинств в Республике Молдова», при финансовой поддержке Европейского Союза.

В рамках проекта, Tdh Молдова запускает Конкурс грантов для маленьких проектов «Внедрение прав в практику» и намеревается предоставить не менее 10 грантов организациям гражданского общества из местных общин, участвующих в проекте по внедрению инклюзивных инициатив, основанных на местных потребностях, ориентированных на соблюдение прав человека, консолидацию сплоченности общества, гендерного равенства, толерантности, улучшенный доступ к образованию и к социальным услугам, лучшее понимание многообразия, недискриминации и межкультурного общения. Гранты рассчитаны на их использование на благо общин в целом и этнических меньшинств, особенно, что касается способности общин к интеграции, снижения уровня дискриминации и повышенной защиты прав человека.

Общая наличная сумма в рамках этого Конкурса грантов составляет 50.000 евро. Общий бюджет для любого запрашиваемого гранта в рамках данного Конкурса грантов должен составлять от 3.000 евро до 6.000 евро. Гранты будут предоставлены в ежеквартальных траншах в зависимости от прогресса, полученного в ходе внедрения проектов.Минимальный срок внедрения составит 6 месяцев, а максимальный - 9 месяцев.

Крайний срок подачи заявок на финансирование - 01 декабря 2018 года, 17:00.

Организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны из 20 местных (партнерских) сообществ, которые выразит свою заинтересованность в участии в Грантовой программе на основе заполненного онлайн-Анкеты (https://goo.gl/forms/3HkkPY4oLlaiIkoJ3), будут приглашены 30 октября 2018 года на информационной сессии в Кишинэу.

Руководство для заявителей финансирования вы найдете прилагаемое.


 

 

Materiale ataşate
ghid_concurs_de_granturi_tdh_moldova_8615064.docx
docx, 107 KB
_a___u___o___o_____o____o_u__________o_____o_u_o_u____________________o_________tdh_moldova_5262997.docx
docx, 122 KB
Ştiri şi anunţuri

Publicat: 27.09.2018   
Terre des hommes Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consultant pentru ajustarea și completarea materialelor de formare pentru echipele multidisciplinare și susținerea unui șir de ateliere de instruire pentru autoritățile tutelare locale, asistenții sociali, cadrele didactice, reprezentanții sistemului de sănătate și poliție, în cadrul Programului finanțat de UNICEF Moldova, Consolidarea sistemului de protecție a copiilor în cazurile de violență, neglijare și exploatare a copiilor din două raioane ale Republicii Moldova (Glodeni și Sîngerei). Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2018   
Terre des hommes Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consultant pentru elaborarea modulelor de formare și a suportului de curs și susținerea unei instruiri de 3 zile pentru membrii Comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate, în cadrul Programului finanțat de UNICEF Moldova, Consolidarea sistemului de protecție a copiilor în cazurile de violență, neglijare și exploatare a copiilor din două raioane ale Republicii Moldova (Glodeni și Sîngerei). Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2018   
Terre des hommes este în căutarea unui consultant care să efectueze o analiză exhaustivă a situației copiilor cu părinți plecați peste hotare din Republica Moldova, România și Ucraina. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.09.2018   
Fundația Terre des hommes a primit Premiul Balzan pentru umanitate, pace și fraternitate. Premiul valorează un million de franci elvețieni și recompensează munca depusă de echipele Tdh în lupta împotriva mortalității materne și infantile. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2018   
Săptămâna trecută s-a încheiat programul de instruiri pentru profesori, oferit de către Fundația Terre des hommes Moldova. Peste 80 de cadre didactice, din 20 de comunități din țară, au participat la un șir de ateliere în perioada 9 iulie – 17 august a.c. Instruirile fac parte dintr-un proiect mai larg de combatere a discriminării minorităților etnice din R. Moldova și de promovare a drepturilor acestora, pe care organizația Tdh Moldova îl desfășoară în cele 20 de comunități, în parteneriat cu Institutul pentru Initiative Rurale. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.08.2018   
Organizația Terre des hommes Moldova, în colaborare cu Asociația Obștească pentru Copii și Tineri „Făclia” Ungheni, a dat start evaluării capacităților Centrelor de Tineret și a necesităților de dezvoltare a tinerilor din 23 de comunități din țară. Procesul de evaluare, care va dura până la 15 septembrie a.c., a fost lansat în cadrul Programului de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, realizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.07.2018   
În perioada 9 – 19 iulie, 2018, Fundația Terre des hommes Moldova a oferit trei runde de instruiri în metodologia teatrului social pentru copii. La ateliere au participat 40 de elevi, de etnii diferite, cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, din 20 de comunități din toată țara. Pentru instruirea copiilor, a fost invitată, de la București, Gabriela Teodorescu, trainer certificat pe teatru social, care a trecut cu fiecare grup de copii prin istoria, teoria, noțiunile și formele de teatru social. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.07.2018   
Fundația Terre des hommes Moldova a câștigat premiul Uniunii Europene la categoria „Democrație și bună guvernare”, în cadrul Galei Premiilor europene pentru societatea civilă, din 12 iulie 2018. Premiul - oferit „pentru cea mai bună inițiativă care promovează schimbările democratice în societate și în luarea deciziilor, lupta pentru drepturile omului, participarea grupurilor slab reprezentate – femei, tineri, persoane cu dizabilități, minorități, etc.” – a fost înmânat de către ambasadoarea Suediei, Signe Burgstaller. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.07.2018   
40 de elevi, din 20 de școli din întreaga țară, participă zilele acestea la ateliere de instruire în teatru social. Gabriela Teodorescu, trainer specializat în teatru social, din București, îi va învăța pe copii despre această formă de teatru, cum poate fi folosită pentru a aborda și a găsi soluții pentru diverse probleme sociale și cum pot face teatru social ei înșiși. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2018   
Tdh intenționează să reînnoiască lista de traducători profesioniști pentru servicii de traducere și interpretariat. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2018   
Terre des hommes Moldova anunță concurs pentru organizarea a două ateliere de lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2018   
„Dragă tată, ziua de azi a fost cea mai frumoasă și vreau să nu se mai termine!” – este unul dintre zecile de mesaje lăsate de copii pentru tații lor de Ziua Tatălui. Această zi se serbează la nivel internațional în a treia duminică din iunie. Cu această ocazie, Fundația elvețiană de protecție a drepturilor copilului, Terre des hommes (Tdh) Moldova, a invitat la joacă, duminica trecută, tații cu copii de 8 – 11 ani, sub genericul „Tată, hai să ne jucăm!”. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.06.2018   
Terre des hommes Moldova solicită oferte de prețuri pentru selectarea unei săli de conferințe care va găzdui conferința de prezentare și validare a rezultatelor evaluării capacităților insitituționale a Centrelor de Tineret. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2018   
Terre des hommes Moldova anunță concurs de selectare a celei mai bune oferte pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de limbă engleză pentru angajații Tdh. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.06.2018   
Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației „Terre des hommes” Lausanne-Elveția solicită ofertă financiară pentru închirierea transportului auto de pasageri. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.05.2018   
Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației „Terre des hommes” Lausanne-Elveția solicită ofertă financiară pentru închirierea transportului auto de pasageri. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2018   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui consultant sau a unui grup de consultanți pentru evaluarea capacității instituționale a 23 de Centre de Tineret și a filialelor acestora. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.05.2018   
You enjoy managing people and resources and working for a worthy cause. You are energetic, full of initiative and a self-starter, passionate about child rights. You are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.05.2018   
Terre des hommes Foundation is seeking to recruit a Deputy Country Representative for Romania. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.04.2018   
Reprezentanța din RM a Fundației „Terre des Hommes” anunță concurs de selectare a locaţiei (complex hotelier, bază de odihnă, pensiune) privind serviciile de organizare a Atelierelor de instruire pentru cadre didactice. Perioada de desfășurare - August 2018 Citeşte mai mult...

1 - 20 din 142


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS