Română      Русскии

28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Terre des hommes Moldova anunță un Concurs de granturi / Terre des hommes Молдова объявляет Конкурс грантов
Publicat: 08.10.2018   

RO:

Terre des hommes Moldova (Tdh Moldova), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI), implementează proiectul „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Proiectul are drept scop consolidarea protecției drepturilor omului și combaterea discriminării minorităților etnice din Republica Moldova.

În cadrul proiectului, Tdh Moldova lansează un Concurs de granturi pentru proiecte mici "Transpunerea drepturilor în practică" și intenționează să acorde cel puțin 10 granturi organizațiilor societății civile din comunitățile locale care participă la proiectul de implementare a inițiativelor incluzive, bazate pe necesităţile locale, axate pe respectarea drepturilor omului, consolidarea coeziunii sociale, egalității de gen, toleranței, accesul îmbunătățit la educație, promovarea accesului la servicii sociale, o mai bună înțelegere a diversității, nondiscriminării și comunicarea interculturală. Granturile sunt preconizate să fie utilizate în beneficiul comunităților în general și al minorităților etnice, în special, în ceea ce privește capacitatea de integrare a comunităților, reducerea discriminării și protecția sporită a drepturilor omului.

Suma totală disponibilă în cadrul acestui Concurs de granturi constituie 50.000 EUR. Bugetul total pentru orice grant solicitat în cadrul acestui Concurs de granturi trebuie să se situeze între 3.000 EUR și 6.000 EUR. Granturile vor fi oferite în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectelor.

Perioada minimă de implementare va constitui 6 luni, iar maximă - 9 luni.

Termenul-limită de depunere a dosarelor în vederea solicitării finanțării este 01 decembrie 2018, orele 17:00

Organizațiile societății civile și alte părți interesate din cele 20 de comunități locale partenere ale proiectului, care își vor exprima interesul de a aplica și de a participa la programul de acordare a granturilor – în baza unui Formular completat on-line (https://goo.gl/forms/3HkkPY4oLlaiIkoJ3– vor fi invitate pe data de 30 octombrie 2018 la o sesiune de informare, care va avea loc la Chișinău. 

Pentru informații complete despre program și modul de aplicare, vedeți Ghidul de aplicare pentru solicitanții de finanțare anexat.

-------

РУ:

Terre des hommes Молдова (Tdh Moldova), в рамках партнерства с Институтом поддержки местных инициатив (IRI), внедряет проект «Устойчивые коммунитарные партнерства по защите прав этнических меньшинств в Республике Молдова», при финансовой поддержке Европейского Союза.

В рамках проекта, Tdh Молдова запускает Конкурс грантов для маленьких проектов «Внедрение прав в практику» и намеревается предоставить не менее 10 грантов организациям гражданского общества из местных общин, участвующих в проекте по внедрению инклюзивных инициатив, основанных на местных потребностях, ориентированных на соблюдение прав человека, консолидацию сплоченности общества, гендерного равенства, толерантности, улучшенный доступ к образованию и к социальным услугам, лучшее понимание многообразия, недискриминации и межкультурного общения. Гранты рассчитаны на их использование на благо общин в целом и этнических меньшинств, особенно, что касается способности общин к интеграции, снижения уровня дискриминации и повышенной защиты прав человека.

Общая наличная сумма в рамках этого Конкурса грантов составляет 50.000 евро. Общий бюджет для любого запрашиваемого гранта в рамках данного Конкурса грантов должен составлять от 3.000 евро до 6.000 евро. Гранты будут предоставлены в ежеквартальных траншах в зависимости от прогресса, полученного в ходе внедрения проектов.Минимальный срок внедрения составит 6 месяцев, а максимальный - 9 месяцев.

Крайний срок подачи заявок на финансирование - 01 декабря 2018 года, 17:00.

Организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны из 20 местных (партнерских) сообществ, которые выразит свою заинтересованность в участии в Грантовой программе на основе заполненного онлайн-Анкеты (https://goo.gl/forms/3HkkPY4oLlaiIkoJ3), будут приглашены 30 октября 2018 года на информационной сессии в Кишинэу.

Руководство для заявителей финансирования вы найдете прилагаемое.


 

 

Materiale ataşate
ghid_concurs_de_granturi_tdh_moldova_8615064.docx
docx, 107 KB
_a___u___o___o_____o____o_u__________o_____o_u_o_u____________________o_________tdh_moldova_5262997.docx
docx, 122 KB
Ştiri şi anunţuri

Publicat: 28.01.2022   
Terre des hommes Moldova, în cadrul Proiectului „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, lansează prezentul Apel de propuneri de proiecte, pentru susținerea organizațiilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și împuternicirea fetelor și femeilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.12.2021   
Pe parcursul lunii decembrie, tinerii educatori de la egal la egal (EEE) din 12 școli și colegii din învățământul profesional tehnic au desfășurat o campanie de promovare a modului sănătos de viață și deciziilor conștiente prin activități creative. Echipa EEE a Colegiului Agroindustrial din Rîșcani a ales ca subiect pentru campanie conștientizarea și prevenirea SIDA și a ITS. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2021   
Cel de-al treilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe bunăstarea psiho-emoțională a copiilor, cum pot părinții influența starea adolescenților și cum să comunice cu ei pentru a se auzi reciproc și avea o relație armonioasă, în ciuda provocărilor vârstei adolescente și a diferențelor dintre generații. Atelierul a fost susținut de psihologul Sergiu Toma. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2021   
Cel de-al doilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe utilizarea practicilor pozitive pentru a ajuta părinții să înțeleagă cum să motiveze adolescenții să depășească frica de a lua decizii de sine stătător. Atelierul a fost susținut de Sorina Petrică, psihoterapeută din România. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2021   
În perioada noiembrie – decembrie a.c., Terre des hommes a organizat trei ateliere de informare dedicate părinților de adolescenți și susținute de psihologi și psihoterapeuți din Moldova și România. Discuțiile s-au focalizat pe aspecte legate de sănătatea psiho-emoțională a tinerilor și comunicarea eficientă dintre părinți și copii. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.12.2021   
12 membri ai echipei Centrului de informații „GENDERDOC-M” și-au consolidat cunoștințele în domeniul protecției copiilor. Aceștia au participat, timp de trei zile – 25 noiembrie, 7 și 9 decembrie – la instruirea oferită de Fundația Terre des hommes privind sistemul de protecție a copilului în Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova apreciază și salută decizia de ieri, 9 decembrie, a Parlamentului Republicii de a introduce termenul de bullying în Codul Educației. Considerăm că acesta este încă un pas important în protecția copiilor la nivel oficial. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2021   
Pe 8 decembrie, la Orhei, a avut loc lansarea primului Laborator de Alfabetizare Digitală din Republica Moldova, dedicat comunității de romi. Acum, toți cei care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de lucru la computer, pot să o facă la Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, care a fost dotată cu tehnică IT necesară, din partea Fundației Terre des hommes Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2021   
Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal și Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic și-au unit astăzi forțele în campania dedicată Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA. Aceștia au promovat printre colegi mesaje de conștientizate, abordând deschis subiecte considerate incomode și, de multe ori, rușinoase. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2021   
Peste 700 de persoane au participat la Conferința națională de capitalizare a proiectului „Eforturi comune de combatere a bullyingului în Moldova”. Evenimentul, organizat de Fundația Terre des hommes Moldova, a avut loc pe 25 noiembrie, în format online și a fost transmis live pe platformele sociale ale Tdh Moldova și UNICEF Moldova și pe 7 site-uri media. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2021   
85 de elevi și 73 de cadre didactice din cinci școli din localitățile Trinca (Edineț), Făleștii Noi (Fălești), Ștefănești (Florești), Grozești (Nisporeni) și Visoca (Soroca) au participat la focus grupul realizat de Terre des hommes Moldova pe parcursul lunii octombrie a.c. pentru a analiza situația privind violența de gen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să ofere suport în consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2021   
Terre des hommes caută un/o ofițer de proiecte, proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate, care să se alăture echipei din Moldova și să sprijine implementarea proiectelor Terre des hommes în Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2021   
Un colocviu internațional de trei zile intitulat ”Transnational Families in Focus” -”Familiile transnaționale în prim-plan” a avut loc în perioada 14-16 septembrie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde echipa proiectului CASTLE a invitat online oaspeți de prestigiu din mediul academic pentru a discuta despre înființarea „Centrului de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.09.2021   
Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 227


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS