Română      Русскии

13.09.2019
Școala viitorului este o școală liberă de violență și bullying
22.08.2019
Tineri, manageri ai Centrelor de tineret şi profesori vor dezvolta iniţiative de implicare civică pentru tinerii din 23 de raioane
15.08.2019
150 de copii, din 30 de școli din țară, vor deveni agenți ai schimbării pentru combaterea violenței
07.08.2019
Toți copiii trebuie să se simtă în siguranță și protejați în sport
17.07.2019
Elevi și profesorii din 30 de localități învață cum pot diminua violența în școală și comunitate

 

Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Terre des hommes Moldova anunță un Concurs de granturi / Terre des hommes Молдова объявляет Конкурс грантов
Publicat: 08.10.2018   

RO:

Terre des hommes Moldova (Tdh Moldova), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale (IRI), implementează proiectul „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Proiectul are drept scop consolidarea protecției drepturilor omului și combaterea discriminării minorităților etnice din Republica Moldova.

În cadrul proiectului, Tdh Moldova lansează un Concurs de granturi pentru proiecte mici "Transpunerea drepturilor în practică" și intenționează să acorde cel puțin 10 granturi organizațiilor societății civile din comunitățile locale care participă la proiectul de implementare a inițiativelor incluzive, bazate pe necesităţile locale, axate pe respectarea drepturilor omului, consolidarea coeziunii sociale, egalității de gen, toleranței, accesul îmbunătățit la educație, promovarea accesului la servicii sociale, o mai bună înțelegere a diversității, nondiscriminării și comunicarea interculturală. Granturile sunt preconizate să fie utilizate în beneficiul comunităților în general și al minorităților etnice, în special, în ceea ce privește capacitatea de integrare a comunităților, reducerea discriminării și protecția sporită a drepturilor omului.

Suma totală disponibilă în cadrul acestui Concurs de granturi constituie 50.000 EUR. Bugetul total pentru orice grant solicitat în cadrul acestui Concurs de granturi trebuie să se situeze între 3.000 EUR și 6.000 EUR. Granturile vor fi oferite în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectelor.

Perioada minimă de implementare va constitui 6 luni, iar maximă - 9 luni.

Termenul-limită de depunere a dosarelor în vederea solicitării finanțării este 01 decembrie 2018, orele 17:00

Organizațiile societății civile și alte părți interesate din cele 20 de comunități locale partenere ale proiectului, care își vor exprima interesul de a aplica și de a participa la programul de acordare a granturilor – în baza unui Formular completat on-line (https://goo.gl/forms/3HkkPY4oLlaiIkoJ3– vor fi invitate pe data de 30 octombrie 2018 la o sesiune de informare, care va avea loc la Chișinău. 

Pentru informații complete despre program și modul de aplicare, vedeți Ghidul de aplicare pentru solicitanții de finanțare anexat.

-------

РУ:

Terre des hommes Молдова (Tdh Moldova), в рамках партнерства с Институтом поддержки местных инициатив (IRI), внедряет проект «Устойчивые коммунитарные партнерства по защите прав этнических меньшинств в Республике Молдова», при финансовой поддержке Европейского Союза.

В рамках проекта, Tdh Молдова запускает Конкурс грантов для маленьких проектов «Внедрение прав в практику» и намеревается предоставить не менее 10 грантов организациям гражданского общества из местных общин, участвующих в проекте по внедрению инклюзивных инициатив, основанных на местных потребностях, ориентированных на соблюдение прав человека, консолидацию сплоченности общества, гендерного равенства, толерантности, улучшенный доступ к образованию и к социальным услугам, лучшее понимание многообразия, недискриминации и межкультурного общения. Гранты рассчитаны на их использование на благо общин в целом и этнических меньшинств, особенно, что касается способности общин к интеграции, снижения уровня дискриминации и повышенной защиты прав человека.

Общая наличная сумма в рамках этого Конкурса грантов составляет 50.000 евро. Общий бюджет для любого запрашиваемого гранта в рамках данного Конкурса грантов должен составлять от 3.000 евро до 6.000 евро. Гранты будут предоставлены в ежеквартальных траншах в зависимости от прогресса, полученного в ходе внедрения проектов.Минимальный срок внедрения составит 6 месяцев, а максимальный - 9 месяцев.

Крайний срок подачи заявок на финансирование - 01 декабря 2018 года, 17:00.

Организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны из 20 местных (партнерских) сообществ, которые выразит свою заинтересованность в участии в Грантовой программе на основе заполненного онлайн-Анкеты (https://goo.gl/forms/3HkkPY4oLlaiIkoJ3), будут приглашены 30 октября 2018 года на информационной сессии в Кишинэу.

Руководство для заявителей финансирования вы найдете прилагаемое.


 

 

Materiale ataşate
ghid_concurs_de_granturi_tdh_moldova_8615064.docx
docx, 107 KB
_a___u___o___o_____o____o_u__________o_____o_u_o_u____________________o_________tdh_moldova_5262997.docx
docx, 122 KB
Ştiri şi anunţuri

Publicat: 13.09.2019   
Elevi, cadre didactice și directorii din 30 de instituții de învățământ din țară au intrat în noul an școlar echipați cu cunoștințe și intrumente necesare pentru a preveni și contracara violența în școală. Aceștia au participat la un șir de instruiri de prevenire și combatere a violenței în școală și comunitate, oferite de Fundația Terre des hommes Moldova pe parcursul lunilor iulie – august 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.08.2019   
Dezvoltare personală, orientare vocațională, prevenirea violenței în școli, siguranța online, ecologie - sunt câteva dintre temele proiectelor dezvoltate de participanţii la instruirile „Activism Civic al Tinerilor Implicați Voluntar”, organizate vara aceasta, pe parcursul lunilor iulie - august, de fundaţia Terre des hommes Moldova. Peste 70 de tineri, manageri ai Centrelor de tineret şi profesori pentru educaţia pentru societate, din 23 de raioane, au participat la cele două runde ale şcolii de vară ACTIV. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.08.2019   
150 de elevi, din clasele a VI-a – a XII-a, din 30 de comunități din țară, au învățat vara aceasta cum pot preveni și combate violența în școală și comunitate. Instruirile au avut loc pe parcursul lunii iulie, fiind oferite de organizația de protecția a drepturilor copilului, Terre des hommes Moldova, în cadrul școlii de vară ALEG. Citeşte mai mult...
Publicat: 07.08.2019   
Terre des hommes Moldova a oferit o instruire pe sistemul de protecție al copilului și politica de safeguarding în sport pentru 164 de pedagogi, reprezentanți ai 12 școli de fotbal din Moldova, care au participat la seminarul pentru lideri şi antrenori în cadrul proiectului Open Fun Football Schools Moldova (OFFS) și Sport – Școală – Poliție (SSP), organizat de Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul General de Poliție între 31 iulie - 4 august 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.07.2019   
150 de copii, 60 de profesori și 30 de directori de școală, din 30 de comunități, își consolidează vara aceasta cunoștințele în comunicarea non-violentă, prevenirea și combaterea violenței în școală și comunitate. Instruirile sunt oferite de Fundația Terre des hommes Moldova (Tdh) în cadrul școlii de vară ALEG. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.07.2019   
Terre des hommes Moldova a organizat, ieri, o întâlnire informală a reprezentanților ONG-urilor din domeniul protecției copiilor și a victimelor violenței, poliției și guvernului cu activista Claire McFarlane, care se află în Moldova pentru a atrage atenția asupra fenomenului violenței sexuale Citeşte mai mult...
Publicat: 31.05.2019   
Eforturile Terre des hommes Moldova de promovare a unui rol activ al taților în familie au fost recunoscute pe plan internațional. Organizația de protecție a drepturilor copilului a devenit recent membru activ în cadrul Campaniei mondiale MenCare de promovare a paternității, aducând Republica Moldova în lista celor peste 50 de țări partenere ale campaniei. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.05.2019   
Terre des hommes Moldova (Tdh) și Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) vor contribui la un climat mai favorabil și la o mai bună respectare a drepturilor copiilor în sport - acesta este obiectivul acordului de colaborare semnat recent privind implementarea proiectelor și realizarea inițiativelor comune în domeniul protecției copilului între cele două instituții. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2019   
Terre des hommes Moldova anunță concurs pentru achiziția de inventar sportiv pentru copii. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.04.2019   
Aproape 70 de profesori și copii din 30 de localități din Moldova, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Direcțiilor locale de Învățământ și din partea structurilor ONU în Moldova - UN Women, UNFPA și UNICEF - au participat astăzi la evenimentul de lansare a proiectului „Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare comunitară”, organizat de Fundația Terre des hommes Moldova (Tdh). Citeşte mai mult...
Publicat: 18.03.2019   
Terre des hommes Moldova este în căutare de experți în servicii de outreach, programe de voluntariat și lucul cu tinerii în cadrul proiectului „Consolidarea participării și implicarea tinerilor din Moldova", implementat în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Biroul de Cooperare Elvețian în Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.03.2019   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.02.2019   
Terre des hommes Moldova a încheiat procesul de selectare a instituțiilor școlare pentru proiectul Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare comunitară, susținut financiar de Fundația Oak. Proiectul urmează să fie implementat în 30 de comunități din țară și are ca scop prevenirea violenței în școală. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.02.2019   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru desfășurarea Taberei de vară pentru copii și cadre didactice în perioada 07 - 27 iulie 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.02.2019   
Terre des hommes Moldova is looking for a researcher/team of researchers/university to conduct a Baseline study on gendered social norms, attitudes and behaviours regarding violence against children. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.01.2019   
Are you a passionate child protection professional? Do you enjoy working with and for children/youth? Are you energetic, well organised and not afraid of working hard? Are you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? If your answer is „Yes!” to all the above questions, then this challenge is for you! Citeşte mai mult...
Publicat: 03.01.2019   
Terre des hommes Moldova anunță un CONCURS de selectare a 30 de instituții de învățământ general pentru implicarea în proiectul „Prevenirea violenței asupra copilului prin implicare”, finanțat de Fundația OAK. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2018   
Membrii Comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate din raioanele Glodeni și Sângerei au participat săptămâna aceasta (19 - 20 noiembrie) la o instruire despre rolulul Comisiei în prevenirea separării copilului de familie, oferita de organizația Terre des hommes Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2018   
În octombrie curent, organizația Terre des hommes Moldova a lansat Concursul de Granturi pentru proiecte mici „Transpunerea drepturilor în practică”, în cadrul căruia urmează să fie acordate cel puțin 10 granturi pentru inițiative incluzive, bazate pe necesitățile locale. Scopul programului de granturi, care are un buget total de 50 000 de euro, vizează susținerea inițiativelor locale axate pe respectarea drepturilor omului, consolidarea coeziunii sociale și a toleranței, o mai bună înțelegere a diversității, nondiscriminării și a comunicării interculturale, accesul îmbunătățit la educație și promovarea accesului la servicii sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2018   
Sunteți un specialist în finanțe pasionat? Vă place să faceți planificări și să lucrați cu rapoarte și date financiare? Sunteți energic, meticulos, organizat și nu vă e frică de muncă? Căutați un loc de muncă semnificativ, cu impact durabil? Dacă ați răspuns „da” la întrebările de mai sus, această provocare este pentru dvs.! Citeşte mai mult...

1 - 20 din 163


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS