Română      Русскии

01.10.2021
Proiectul „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”
29.09.2021
Servicii de consultanță: analiza necesităților de consolidare a capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni
24.09.2021
Anunț de angajare! Consultant/ă sau o echipă de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți în domeniul antreprenoriatului
24.08.2021
Să combatem ACTIV violența de gen în școală
05.08.2021
Terre des hommes is looking for Finance Officer in Moldova
Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
Șansa de a merge la școală are o însemnătate specială pentru copiii de etnie romă
Publicat: 06.10.2017   

Deși se confruntă cu diferite situații discriminatorii, pentru copiii de etnie romă din Moldova, șansa de a merge la școală are o însemnătate specială. Ludotecile, create de Terre des hommes în 31 de școli din comunități cu o prezență activă a populației de etnie romă, dau viață acestei șanse și copiii, plini de entuziasm, pot frecventa școala nestingheriți.

„Când am fost copil, îmi doream foarte mult să merg la școală, dar nu s-a putut. Vreau ca fiica mea să aibă această șansă” – ne povestește Mihai*, în timp ce își însoțește fiica, Marcela*, în vârstă de 11 ani, la școală, cu ocazia unor activități. Astfel, Mihai a făcut cunoștință cu alți părinți şi a petrecut momente plăcute în compania lor. Implicarea părinților în diverse activități școlare, împreună cu copiii, reprezintă un pas important pentru integrarea copiilor de etnie romă în mediul școlar.

În Moldova, Terre des hommes şi-a propus să transforme şcoala într-un mediu prietenos tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa etnică a acestora. Prin crearea de ludoteci, organizarea de activităţi comune şi instruirea profesioniștilor din domeniul educaţiei a fost facilitată integrarea şcolară a peste o mie de copii de etnie romă.

Mihai, tatăl unei familii de etnici romi, inițial avea unele temeri legate de integrarea fiicei sale în mediul şcolar. Își amintește că în copilărie a abandonat școala încă din primii ani de studii și, așa cum atunci nu înţelegea avantajele şcolarizării, la fel și în cazul Marcelei, îi venea greu să vadă în ce fel școala o poate ajuta pe fiica sa. Dar în mod special era îngrijorat de faptul că fata va fi discriminată de colegi şi învățători din cauza originii sale etnice. Cel mai mult, părinţii copilei își doreau să o protejeze de violenţă și discriminare la care aceasta putea fi expusă la școală, chiar și cu condiția de a o „ține închisă” în casă.

O excludere socială adânc înrădăcinată

Fără doar și poate, temerile lui Mihai au fost fondate: discriminarea faţă de comunitatea romă a fost și este o problemă foarte mare în Moldova. Într-un studiu recent, realizat de ONU, este menționat faptul că 49% din moldoveni nu ar accepta categoric o persoană de etnie romă drept vecin. Un alt studiu, publicat de UNICEF, dezvăluie că 16% din elevii de etnie romă sunt victime ale diferitelor forme de violență şi abuz în instituţiile şcolare, în comparație cu ceilalți copii, estimați la 7%. În astfel de condiții, părinţii de etnie romă percep şcoala în calitate de mediu ostil copiilor lor. La fel, mulţi dintre aceștia asociază școala cu cheltueli mari, nefondate, fără beneficii reale pentru copii.

În pofida numeroaselor eforturi ale autorităților locale și naționale, precum şi ale organizaţiilor internaţionale, întreprinse cu scopul de a reduce acțiunile discriminatorii față de etnicii romi din regiune,  aceștia se confruntă cu alte două mari probleme: excluziunea socială şi accesul limitat la drepturi și servicii.

Integrarea începe cu școala

Educația este nu numai un drept al copiilor, dar şi cheia pentru un viitor mai bun și prosper. Pentru a transforma şcoala într-un mediu cât mai atractiv, echipa Terre des hommes Moldova a mizat pe crearea în cadrul școlilor a unor spaţii ludice şi prietenoase copilului și familiei, unde copiii şi părinţii acestora, indiferent de apartenența lor etnică, pot să participe împreună la diverse activități. Pe parcursul a doi ani, în 31 de școli din comunități cu o prezență activă a populației de etnie romă în regiune, au fost create ludoteci. Ludotecile sunt dotate cu numeroase instrumente în vederea organizării a diverse activități educative și recreative. „Am crezut că activităţile vor fi mai degrabă pentru copii, dar au fot interesante şi pentru părinți”, ne-a spus Mihai la finalul sesiunii. Comunicarea cu ceilalți părinţi şi învățătorii prezenți la eveniment, l-a ajutat pe Mihai să înțeleagă faptul că şcoala poate fi un mediu prietenos şi prielnic fiicei sale. „Eu nu am avut şansa să învăţ în copilărie, dar vreau ca fiica mea să meargă la şcoală şi să profite din plin de toate beneficiile oferite de aceasta.”

Susținerea învățătorilor

Echipa Tdh Moldova a organizat cursuri de formare pentru 125 de cadre didactice şi psihologi din comunitățile vizate cu scopul îmbunătățirii comunicării cu copiii şi părinţii, în special cu copiii și părinții de etnie romă. Ca urmare a acestor sesiuni, participanții și-au îmbunătățit abilitățile și au dezvoltat noi abilități în vederea organizării și desfășurării activităţilor comune cu copii şi părinți, menite să îmbunătățească la aceștia stima de sine şi sentimentul de apartenenţă la un grup.

Activităţile de grup desfășurate în ludoteci au contribuit la eliminarea barierelor culturale; atât copiii, cât şi părinţii, au reușit să accepte diferenţele dintre pesoane şi au învăţat unii de la alţii. „Cu toții lucrăm împreună pentru a transforma şcoala într-un loc mai atractiv şi a crea o atmosferă pozitivă copiilor de etnie romă, astfel încât timpul petrecut la şcoală să le fie util şi plăcut”, a conchis un învățător al unei şcoli din Făleşti. La final, 96% din părinţii de etnie romă participanți la activități au fost de acord cu importanța școlarizării pentru viața copiilor lor, ceea ce reprezintă cu 20% mai mult decât la etapa inițială a proiectului. În ceea ce-i priveşte pe copiii participanți, 98% dintre aceștia au ajuns să perceapă şcoala în calitate de mediu prietenos (în comparație cu cele doar 68% de la etapa inițială a proiectului). Mulţi dintre copiii de etnie romă acum consideră şcoala ca şi „o a doua casă” – aşa s-au exprimat unii dintre aceștia. „La mine acasă nu sunt atâtea jocuri şi jucării. Îmi place să merg la şcoală.”

Acordarea de granturi mici pentru organizarea activităţilor extracurriculare și extrașcolare

Pe lângă materialul didactic acordat de Tdh Moldova şi instruirea profesioniştilor, fundația intervine și cu un sistem de granturi, acordate şcolilor după criterii bine stabilite. Pentru a primi granturi în sumă de 1000 de euro, profesioniștii din sistemul educațional școlar au prezentat proiecte care au inclus activităţi artistice, sportive, excursii etc., în calitate de soluții alternative de lucru cu copiii și părinții. De exemplu, Rostislav Gîdei, învățător de educație fizică la o şcoală din Făleşti, împreună cu alți colegi, a organizat competiţii sportive cu participarea elevilor. Părinţii au fost invitaţi și ei pentru a-și susține şi încuraja copiii. Drept rezultat, activitatea a adus împreună familii de diferite etnii şi a contribuit la îmbunătăţirea dialogului intercultural. „E frumos să-i vezi pe copii jucându-se împreună. Cu toții ne-am simțit bine și am avut parte de multe emoţii pozitive”,  și-a reamintit Rostislav Gîdei.

Impactul proiectului  

„Ludoteca este ca un loc magic, de poveste pentru mine. Nu vreau să mai petrec timp pe străzi, nu este interesant acolo. Mă simt bine aici, îmi fac prieteni noi și avem multe jocuri, cărți, activități și nici nu trebuie să plătim pentru ele” – ne spune un copil de etnie romă. În ultimii doi ani școlari, circa 9400 de copii, dintre care 1070 copii de etnie romă, au participat la activități organizate în cadrul ludotecilor. Deși proiectul propriu-zis s-a desfășurat în perioada 2015-2016, ludotecile şi-au redeschis uşile odată cu începerea noului an şcolar și continuă să găzduiască foarte mulți copii. Datorită colaborării strânse cu autorităţile locale și naţionale de protecţie a copilului, precum şi cu Direcțiile Educaţie din țară, impactul proiectului este considerabil și de lungă durată. Fundația Tdh continuă să fie un partener pentru profesioniștii din domeniul protecţiei copilului din ţările Europei de Est, asigurând acestora, prin platforma on-line www.childhub.org, acces la instrumente de educație continuă și permanentă.

„Proiectul Tdh Moldova răspunde perfect la unele dintre necesitățile de mare actualitate existente în comunitate și școala noastră. Pentru o perioadă îndelungată, populația de etnie romă a fost neglijată de sistemul educațional din țară și, evident, acum este mai dificil să integrăm acești copii, precum și să convingem părinții că, pentru copiii lor, este foarte important să obțină educație. Pe de o parte, părinților de etnie romă le este frică de faptul că la școală copiii lor vor fi discriminați și hărțuiți. Pe de altă parte, din diferite motive, copiii de etnie romă nu frecventează școala în mod regulat sau abandonează studiile, iar părinții nu-i încurajează suficient sau deloc să revină.

În acest context, ludoteca din școală are un mare avantaj, deoarece nu este concepută în calitate de spațiu școlar obișnuit, iar familiile de etnie romă se simt mult mai confortabil într-un mediu prietenos și mai puțin formal. Totodată, proiectul a oferit sprijin învățătorilor să lucreze cât mai eficient cu aceste familii. Treptat, am recurs la metode de lucru alternative, prin care am reușit să implicăm în cadrul acivităților copii, părinți și bunici. Astfel, am organizat numeroase activități sportive, culturale și de joc, care s-au bucurat de un mare succes în rândul copiilor, fără excepții. Atmosfera a fost una extraordinară pe tot parcursul activităților, toți copiii s-au jucat și au interacționat împreună, indiferent de apartenența lor etnică. Cu ușurință putea fi observat respectul care-l au unii pentru alții; au comunicat, colaborat și și-au împărtășit emoțiile într-o manieră amiabilă și respectuoasă. Cu ajutorul proiectului cred că, în sfârșit, am reușit să-i convingem pe toți că școala oferă tuturor copiilor un mediu prietenos”, a menționat Ana Antonciuc, învățătoare la liceul „Ion Creangă”, din Fălești.

Situaţia economică din Moldova rămâne una foarte dificilă: ţara se află pe ultimul loc în Europa la capitolul indicelui de dezvoltare umană, care ia în calcul nivelul de viaţă, nivelul de educație şi sănătate în țară. Mii de familii sunt afectate de fenomenul migrației economice: în căutarea unui loc de muncă, zilnic părăsesc Moldova în jur de 100 de persoane. Aproape 270 000 de copii cu vârsta sub 14 ani sunt separaţi de cel puţin unul din părinţi. De multe ori, pentru acești copii școala rămâne singurul loc de refugiu, iar învățătorii drept modele. Astfel, activitățile Tdh sunt fără doar și poate oportune şi în continuare sunt necesare alte inițiative pentru reformarea sistemul educaţional. 

Notă: Materialul original a apărut în revista Terre des hommes “Courage” în limbile franceză și germană. Revista a fost publicată în 120.000 de exemplare și a fost distribuită în Elveția.

* Pentru păstrarea anonimatului, numele adevărat a fost schimbat.

Ştiri şi anunţuri

Publicat: 29.09.2021   
Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2021   
Peste 60 de tineri educatori de la egal la egal din 12 școli profesionale, colegii și centre de excelență din țară și-au consolidat cunoștinele și au deprins tehnici noi de lucru cu semenii în cadrul primei școli de vară destinate Rețelei Educatorilor de la Egal la Egal din învățământul profesional tehnic. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova (Tdh) anunță, în cadrul proiectului „Hub-ul pentru Protecția Copilului – ChildHub”, concurs de selectare a unei instituții/organizații care să găzduiască un „Laborator de alfabetizare digitală – LAD” pentru beneficiari din categoriile social vulnerabile, inclusiv pentru persoanele de etnie romă. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2021   
Aproape 400 de adolescenți din toată țara au contribuit, atât în calitate de participanți, dar și ca experți la „Analiza privind necesitățile copiilor pentru a se simți în siguranță și a avea o școală fără bullying”, realizată de Terre des hommes Moldova. Pe 1 iunie, de ziua lor, la conferința „STOP BULLYING ÎN ȘCOLI: recomandările copiilor”, copiii au purtat un dialog deschis cu autoritățile, profesorii și părinții despre problemele pe care le-au identificat și soluțiile pe care le văd ei pentru o școală fără bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.05.2021   
Peste 3000 de elevi din țară vor beneficia de orientare profesională în cadrul programului inovativ JOBOTECA. Timp de trei ani aceștia vor avea parte de programe de instruire, mentorat și internship-uri, pentru a-și dezvolta și consolida competențele necesare pentru a face o alegere de carieră potrivită. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova vă invită la evenimentul de lansare a proiectului „JOBOTECA - program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2021   
UNICEF Moldova, în colaborare cu organizația de protecție a drepturilor copilului Terre des hommes Moldova și cu aplicația de apeluri și mesaje Viber, a lansat pachetul de stickere „Explozie de emoții”, în care roboțelul Robert și prietenii săi exprimă o gamă variată de emoții și mesaje empatice. Atât abțibildurile virtuale, cât și mesajele, au fost elaborate în colaborare cu Grupul consultativ al copiilor al Tdh Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.04.2021   
Între 19 și 23 aprilie a avut loc instruirea „Gestionarea situațiilor de bullying care se manifestă în contextul școlar”, organizată de Terre des hommes Moldova în care și-au consolidat cunoștințele și competențele 124 de profesioniști care direct sau indirect sunt implicați în intervenția situațiilor de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2021   
Ce simte un copil supus bullying-ului? Ce poate face acesta pentru a ieși din situație și la cine să apeleze? Cum pot opri martorii o situație de bullying? Ce ar trebui să facă părinții și școala pentru a proteja copiii de bullying? Fundația Terre des hommes Moldova a lansat un video prin care aduce în atenția publică vocea copiilor privind pericolele bullying-ului și soluțiile pe care le văd copiii pentru a opri acest fenomen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2021   
Terre des hommes Moldova caută un cercetător/ o cercetătoare sau o echipă de cercetători cu o experiență considerabilă în cercetare, pentru a face o analiză a mediului de afaceri în raioanele partenere, a disponibilității lor de a stabili parteneriate cu școala și de a susține tinerii în programe de stagiu. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.04.2021   
În prima jumătate a lunii aprilie (2, 9, 16 aprilie) Terre des hommes Moldova a oferit un set de instruiri pentru profesioniștii din cadrul CRAP/SAP și OLSDÎ în vederea fortificării cunoștințelor în domeniul prevenirii și combaterii bullying-ului în școli. Cei peste 100 de profesioniști au explorat în aceste zile următoarele subiecte de bază: bullying -repere conceptuale, prevenirea, identificarea, intervenția și monitorizarea în situație de bullying. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2021   
Fundația Terre des hommes România, alături de Terre des hommes Moldova (Tdh), anunță un CONCURS de selectare a 24 de instituții de învățământ general din 5 raioane: Soroca, Călărași, Nisporeni, Strășeni și Căușeni, pentru implicarea în proiectul „JOBOTECA – program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” - proiect finanțat de Uniunea Europeană (UE) Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane cu experiență pentru a elabora un ghid metodologic pentru educatorii de la egal la egal din școlile profesional tehnice. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.03.2021   
În perioada februarie - aprilie 2021, cu suportul Reprezentanței în Republica Moldova a Fundației Terre des hommes, în 30 de instituții de învățământ din întreaga țară se pilotează un program de activități pentru copiii din școală „STOP bullying - cunosc, înțeleg, aplic". Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2021   
Terre des hommes Moldova continuă și în acest an programul „YouCreate - inițiative comunitare creative realizate de tineri pentru tineri”, oferindu-le tinerilor posibilitatea să participe și în 2021 la programul de finanțare a inițiativelor comunitare creative implementate de aceștia pentru semenii lor din comunitate. Tdh Moldova le oferă suport echipelor de inițiativă formate de tineri din 22 de raioane partenere, având la bază colaborarea dintre școală – Centru de tineret / tineri – comunitate – APL și alți actori locali, care își propun să realizeze inițiative creative comunitare în baza metodologiei „YouCreate”. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.02.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unei persoane dinamice și proactive pentru a se alătura echipei. Candidatul/a pe care îl/o căutăm are experiență în lucrul cu tinerii, studii relevante în domeniu, este dornic/ă să-și împărtășească experiența proprie și să acumuleze altele noi. Data de începere: cât mai curând posibil. Contract: 1 an (cu posibilitate de extindere), cu normă întreagă. Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 martie 2021. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 212


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te
PAGINA ÎN SUS