Română      Русскии

28.01.2022
Apel de propuneri de proiecte pentru sporirea gradului de implicare a structurilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și abilitarea fetelor/femeilor.
27.12.2021
„Te voi iubi, pozitiv(ă) sau negativ(ă).” Campania de promovare a modului sănătos de viață în 12 școli profesional-tehnice din țară
20.12.2021
Copiii vor să fie auziți. Cum construim relații armonioase între părinți și adolescenți?
17.12.2021
Adolescenții trebuie apreciați pentru reușitele lor. Cum pot încuraja părinții deciziile corecte la copiii adolescenți
16.12.2021
Cum comunic și cum soluționez conflictele cu copilul meu adolescent?

 

Prima pagină  »  Ştiri şi anunţuri
Ştiri şi anunţuri
COMUNICAT DE PRESĂ: Promovarea şi Protecţia Drepturilor Copiilor în cadrul Sistemului de Justiţie al Republicii Moldova
Publicat: 12.05.2014   

Reprezentanţa Fundaţiei Terre des hommes-Lausanne în Moldova are plăcerea să anunţe lansarea proiectului Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova. Proiectul, cu durata de 2 ani, este finanţat de Uniunea Europeană[1], prin intermediul Instrumentului European pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO) şi Instrumentul European de parteneriat şi vecinătate (IEPV).

În fiecare an, aproximativ 2000 de copii vin direct sau indirect în contact cu sistemul de justiţiei al Republicii Moldova. Fie că sunt victime, martori sau infractori, pentru toate cazurile este la fel de important să fie asigurat copiilor un sistem ce le înţelege vulnerabilităţile specifice şi le respectă drepturile. Deşi Moldova dispune de un cadru legislativ primar de protecţie a copilului pe durata urmăririi penale sau judecării cauzei, mai multe rapoarte de activitate anuală a sistemului de justiţie denotă incidente repetate de desconsiderare, victimizare secundară şi acces limitat la informaţii a copiilor victime, martori sau infractori. Datele disponibile şi consultările experţilor relevă faptul că cele mai frecvente cazuri de maltratare și discriminare pot apărea anume la primul contact cu sistemul de justiție.

În această ordine de idei, proiectul are drept scop reducerea cazurilor de discriminare şi maltratare a copiilor pe parcursul contactului timpuriu a acestora cu sistemul de justiţie din Moldova. Cu un accent puternic asupra participării copiilor şi societăţii civile, proiectul colaborează îndeaproape cu toţi actorii implicaţi, în vederea asigurării durabilităţii. Proiectul a fost dezvoltat în urma dialogului dintre Terre des hommes Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei, pentru a contribui la consolidarea capacităţilor angajaţilor poliţiei în sfera justiţiei pentru copii. Prevederea este menţionată şi de Reforma Naţională a Sistemului de Protecţie a Copilului, dirijată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi de Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

Proiectul este construit în jurul a 3 drepturi fundamentale ale copiilor, şi anume: dreptul de a fi tratat cu demnitate şi compasiune; dreptul de a fi protejat în faţa discriminării; dreptul de a fi informat. Prin implicarea a 3 grupuri-ţintă – ofiţeri de poliţie, membri ai mecanismului de coordonare inter-sectorială, copii şi părinţi/persoane în grija cărora se află copiii – activităţile proiectului urmăresc să asigure respectarea drepturilor sus-menţionate.

În primul rând, proiectul va consolida capacităţile ofiţerilor de poliţie activi şi în formare de a identifica, respecta şi răspunde drepturilor şi necesităţilor copiilor ce intră în contact cu legea. În al doilea rând, va fi consolidată coordonarea activităţilor organelor de ordine publică, societatea civilă şi structurilor de protecţie a copilului în vederea susţinerii cooperării dintre toţi actorii responsabili de bunăstarea copiilor în contact cu legea.

Per total, cel puţin 200 de ofiţeri activi de poliţie şi 450 de profesionişti din domenii conexe protecţiei copilului vor participa la programul de instruire al proiectului, ce va fi în continuare implementat la nivel naţional. Pe lângă aceasta, va fi elaborat un curriculum dedicat ofiţerilor de poliţie în pregătire şi introdus în programul de învăţământ al Academiei de Poliţie a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

La fel de important e şi obiectivul de a îmbunătăţi disponibilitatea şi accesul la informaţie pentru copii şi părinţi/persoane în grija cărora se află copiii, prin elaborarea de broşuri şi pliante, destinate mai ales copiilor care deja au intrat în contact cu legea. Materialele informative vor fi disponibilizate în secţiile de poliţie şi distribuite pe scară largă în şcoli şi centre medicale. Această iniţiativă va fi susţinută şi de o campanie de informare sub forma unui concurs destinat copiilor cu vârste între 14-17 ani.

Prin aplicarea unei abordări centrate pe copil şi implicarea copiilor pe parcursul proiectului, Terre des hommes şi partenerii săi vor lucra întru îmbunătăţirea experienţei copiilor care vin în contact cu legea.

 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi:

Elena Croitor

Coordonator de proiect Justiţie pentru Copii

Tel: +37369951853

E-mail: elena.croitor@tdh-moldova.md[1] Bugetul total al proiectului este 300.000 EUR (5.568.000 MDL) şi este finanţat în proporţie de 80% de Uniunea Europeana.

 

Ştiri şi anunţuri

Publicat: 28.01.2022   
Terre des hommes Moldova, în cadrul Proiectului „Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, lansează prezentul Apel de propuneri de proiecte, pentru susținerea organizațiilor societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen, prevenirea violenței domestice și împuternicirea fetelor și femeilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.12.2021   
Pe parcursul lunii decembrie, tinerii educatori de la egal la egal (EEE) din 12 școli și colegii din învățământul profesional tehnic au desfășurat o campanie de promovare a modului sănătos de viață și deciziilor conștiente prin activități creative. Echipa EEE a Colegiului Agroindustrial din Rîșcani a ales ca subiect pentru campanie conștientizarea și prevenirea SIDA și a ITS. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2021   
Cel de-al treilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe bunăstarea psiho-emoțională a copiilor, cum pot părinții influența starea adolescenților și cum să comunice cu ei pentru a se auzi reciproc și avea o relație armonioasă, în ciuda provocărilor vârstei adolescente și a diferențelor dintre generații. Atelierul a fost susținut de psihologul Sergiu Toma. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.12.2021   
Cel de-al doilea atelier din seria „La o cafea cu părinții” s-a axat pe utilizarea practicilor pozitive pentru a ajuta părinții să înțeleagă cum să motiveze adolescenții să depășească frica de a lua decizii de sine stătător. Atelierul a fost susținut de Sorina Petrică, psihoterapeută din România. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.12.2021   
În perioada noiembrie – decembrie a.c., Terre des hommes a organizat trei ateliere de informare dedicate părinților de adolescenți și susținute de psihologi și psihoterapeuți din Moldova și România. Discuțiile s-au focalizat pe aspecte legate de sănătatea psiho-emoțională a tinerilor și comunicarea eficientă dintre părinți și copii. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.12.2021   
12 membri ai echipei Centrului de informații „GENDERDOC-M” și-au consolidat cunoștințele în domeniul protecției copiilor. Aceștia au participat, timp de trei zile – 25 noiembrie, 7 și 9 decembrie – la instruirea oferită de Fundația Terre des hommes privind sistemul de protecție a copilului în Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.12.2021   
Fundația Terre des hommes Moldova apreciază și salută decizia de ieri, 9 decembrie, a Parlamentului Republicii de a introduce termenul de bullying în Codul Educației. Considerăm că acesta este încă un pas important în protecția copiilor la nivel oficial. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2021   
Pe 8 decembrie, la Orhei, a avut loc lansarea primului Laborator de Alfabetizare Digitală din Republica Moldova, dedicat comunității de romi. Acum, toți cei care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de lucru la computer, pot să o facă la Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, care a fost dotată cu tehnică IT necesară, din partea Fundației Terre des hommes Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2021   
Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal și Consiliul Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic și-au unit astăzi forțele în campania dedicată Zilei mondiale de combatere a HIV/SIDA. Aceștia au promovat printre colegi mesaje de conștientizate, abordând deschis subiecte considerate incomode și, de multe ori, rușinoase. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2021   
Peste 700 de persoane au participat la Conferința națională de capitalizare a proiectului „Eforturi comune de combatere a bullyingului în Moldova”. Evenimentul, organizat de Fundația Terre des hommes Moldova, a avut loc pe 25 noiembrie, în format online și a fost transmis live pe platformele sociale ale Tdh Moldova și UNICEF Moldova și pe 7 site-uri media. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.11.2021   
85 de elevi și 73 de cadre didactice din cinci școli din localitățile Trinca (Edineț), Făleștii Noi (Fălești), Ștefănești (Florești), Grozești (Nisporeni) și Visoca (Soroca) au participat la focus grupul realizat de Terre des hommes Moldova pe parcursul lunii octombrie a.c. pentru a analiza situația privind violența de gen în școli. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.11.2021   
Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să ofere suport în consolidarea capacităților OSC-urilor partenere din regiunile Cahul și Ungheni în vederea implicării pro-active în inițiativele de promovare a egalității de gen și de combatere a violenței domestice. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2021   
Terre des hommes caută un/o ofițer de proiecte, proactiv/ă și orientat/ă spre rezultate, care să se alăture echipei din Moldova și să sprijine implementarea proiectelor Terre des hommes în Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.10.2021   
Un colocviu internațional de trei zile intitulat ”Transnational Families in Focus” -”Familiile transnaționale în prim-plan” a avut loc în perioada 14-16 septembrie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unde echipa proiectului CASTLE a invitat online oaspeți de prestigiu din mediul academic pentru a discuta despre înființarea „Centrului de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale”. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.09.2021   
Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Terre des hommes Moldova este în căutarea unui /unei consultant/e sau a unei echipe de consultanți care să elaboreze un program de instruire inovativ pentru adolescenți (14 - 18 ani) în domeniul antreprenoriatului. Termen limită de depunere a dosarelor: 30 septembrie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Reprezentanțele din România, Moldova și Ucraina ale Fundației Terre des hommes și-au unit forțele pentru a colabora într-un proiect unic pentru a aduce schimbări pozitive privind violența de gen în școli – ACTIV (Acționează Împotriva Violenței). Citeşte mai mult...
Publicat: 05.08.2021   
You are a passionate Finance professional; you enjoy planning, working with financial reports and data. You are energetic, meticulous and organised. You are not afraid of working hard and you are looking for a meaningful job that will make a lasting impact? This challenge is for you. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.07.2021   
Terre des hommes Moldova anunță un concurs de selectare a locațiilor (hotel, pensiune, bază de odihnă) pentru organizarea și desfășurarea Atelierelor de instruire pentru copii, tineri și profesioniști în cadrul proiectului Joboteca. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 227


Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te


     

 Acest site a fost creat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Informaţia de pe site nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

 
© Terre des hommes Moldova 2013
Developed by Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS